AirCover

Sveobuhvatna zaštita.
Uvijek uključena i uvijek besplatna.
Samo na Airbnbu.

AirCover

Sveobuhvatna zaštita.
Uvijek uključena i uvijek besplatna.
Samo na Airbnbu.

AirCover pruža četiri oblika zaštite za svakog gosta u okviru svake rezervacije

Jamstvo za rezervaciju

Dogodi li se, što je rijetko, da vam domaćin otkaže rezervaciju manje od 30 dana prije datuma početka, pronaći ćemo vam jednako dobar ili još bolji zamjenski smještaj ili ćete dobiti povrat novca.

Jamstvo za dostupnost

Ako ne možete ući u smještaj i domaćin ne uspije riješiti problem, pronaći ćemo vam jednako dobar ili još bolji zamjenski smještaj u kojem ćete moći boraviti jednako dugo kao što ste prvotno planirali ili ćete dobiti povrat novca.

Jamstvo za vjerodostojnost

Ako u bilo kojem trenutku boravka u smještaju shvatite da smještaj ne odgovara oglasu (primjerice, hladnjak prestane raditi i domaćin ga ne može brzo popraviti ili je broj spavaćih soba manji nego u oglasu), morate nam to prijaviti u roku od 3 dana i mi ćemo vam pronaći jednako dobar ili još bolji zamjenski smještaj ili ćete dobiti povrat novca.

SOS linija 0 – 24

Ako se ikada budete osjećali ugroženo, u svako doba dana i noći moći ćete nazvati SOS liniju i u najkraćem mogućem roku razgovarati s nekim od agenata koji su osposobljeni za takve situacije.
Pročitajte detaljnije informacije o zaštiti za rezervaciju koju pruža Aircover i izuzećima koja se primjenjuju.

Samo vam Airbnb omogućuje AirCover

AirbnbKonkurenti
Jamstvo za rezervaciju
Jamstvo za dostupnost
Jamstvo za vjerodostojnost
SOS linija 0 – 24
Pogodnosti AirCovera u usporedbi sa sveobuhvatnom zaštitom koju besplatno nude naši glavni konkurenti (ožujak 2022.).

Sve rezervacije imaju AirCover

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete pronaći ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć

Imamo i AirCover za domaćine

Želite li postati domaćin? Uz AirCover za domaćine možete početi primati goste s povjerenjem.
Saznajte više o ugošćivanju