Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Pravila

Porezni dokumenti koje izdaje Airbnb

Airbnb svake godine izdaje nekoliko vrsta dokumenata koji služe za prijavu poreza na dohodak ili pregled informacija o prihodima u SAD-u. Vrsta dokumenta koji vam se izdaje ovisi o vrstama isplata koje dobivate putem naše platforme.

Napomena: možemo vam izdati nekoliko vrsta dokumenata, no na svakom će od njih biti prijavljena druga vrsta prihoda.

Pregled poreznih dokumenata

U ovoj se tablici nalaze kratke informacije o različitim vrstama poreznih dokumenata koje izdaje Airbnb. Dodatne informacije potražite u odgovarajućim odjeljcima na ovoj stranici.

Vrsta dokumenta

Vrsta uplate

Propisani prag

Rok za izdavanje dokumenta

1099-K

Domaćini ili sudomaćini na Airbnbu koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i imali su uplate za rezervacije smještaja i/ili doživljaja.

više od 20 000 USD i više od 200 transakcija u kalendarskoj godini 2023.

Za kalendarsku godinu 2024. pogledajte odjeljak koji se odnosi na 1099-K na ovoj stranici.

31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

1099-MISC

Domaćini ili sudomaćini koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i dobivali su druge isplate koje se oporezuju, primjerice bonuse, nagrade, poticaje, isplate na temelju rješenja koja je Airbnb donio prilikom rješavanja nekih spornih situacija te sve druge vrste isplata.

Domaćini ili sudomaćini smještaja koji se oglašava na stranici Luxury Retreats, a koji su porezni obveznici u SAD-u te dobivaju isplate za najam smještaja i druge vrste isplata.

Ukupno 600 USD ili više u kalendarskoj godini.

31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

1099-NEC

Oni koji pružaju usluge Airbnbu (uključujući fotografe, prevoditelje i druge pružatelje usluga) i državljani su ili porezni rezidenti SAD-a.

Ukupno 600 USD ili više u kalendarskoj godini.

31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

Obrazac 1042-S

Domaćini koji nisu državljani SAD-a i dostavili su obrazac W-8 te su dobivali isplate od platitelja iz SAD-a.

1 USD ili više

15. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

Obrazac 1099-K

Obrazac 1099-K prikazuje bruto iznose isplata koje ste primili od Airbnba. Kao tvrtka koja posreduje u platnim transakcijama između svojih korisnika (eng. Third Party Settlement Organization), prema pravilima IRS-a i poreznih tijela pojedinih saveznih država Airbnb ima obvezu izdavanja obrasca 1099-K domaćinima koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i čiji je prihod prešao propisani prag za prijavu poreza putem obrasca 1099-K.

Saznajte više o prijavi poreza u SAD-u za domaćine i prijavi poreza u SAD-u za sudomaćine. Pogledajte i odgovore na česta pitanja o porezima.

Na dan 21. studenoga 2023. IRS je izdao priopćenje da će se kalendarska godina 2023. uzeti kao dodatno prijelazno razdoblje s obzirom na novi propisani prag od 600 USD za prijavu poreza putem obrasca 1099-K prema američkom Zakonu o planu oporavka iz 2021. godine. U skladu s time Airbnb će izdati obrazac 1099-K samo domaćinima koji su u kalendarskoj godini 2023. zaradili više od 20 000 USD i ostvarili više od 200 transakcija (ukupno) ili ako je u saveznoj državi u kojoj imate boravište utvrđen niži prag za prijavu.

IRS je također objavio da planira odrediti prag od 5000 USD za 2024. godinu.

U kojim slučajevima Airbnb izdaje obrazac 1099-K?

Ako ispunjavate uvjete za prijavu poreza u SAD-u za određenu poreznu godinu, porezni obrazac dobit ćete poštom i/ili ga pronaći u rubrici Porezi na svom korisničkom računu najkasnije do 31. siječnja za svaku prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

Kome se izdaje obrazac 1099-K?

Za kalendarsku godinu 2023. izdat ćemo vam obrazac 1099-K ako ste prešli jedan ili više od navedenih pragova za prijavu poreza koje je propisao IRS:

 • u kalendarskoj godini 2023. vaša je bruto zarada premašila 20 000 USD i imali ste više od 200 transakcija. Ako imate više korisničkih računa na Airbnbu s istim poreznim brojem, iznosi transakcija se zbrajaju te se na temelju toga utvrđuje jeste li prešli prag za prijavu poreza. Za svaki ćemo vam račun, međutim, izdati zaseban obrazac 1099-K.
 • od vaših smo isplata odbili i zadržali poreze koji se naplaćuju u SAD-u
 • vaša savezna država ili okrug imaju niži prag za prijavu poreza na dohodak. U nastavku pogledajte popis saveznih država/okruga.

Savezne države/okruzi koje imaju niži prag za prijavu poreza

Sljedeće države/okruzi imaju vlastiti, niži prag za prijavu poreza: Arkansas, okrug Columbia, Illinois, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Montana, Vermont i Virginia. Ako ste premašili prag koji propisuje savezna država, ali ne i IRS-ov prag koji se primjenjuje na federalnoj razini, obrazac 1099-K bit će dostavljen samo poreznoj upravi u vašoj saveznoj državi.

Detaljnije informacije o obrascu 1099-K

Za domaćine (vlasnike smještaja)

Bruto iznos isplata: na obrascu 1099-K prikazan je bruto iznos isplata koje ste dobili na temelju transakcija izvršenih putem Airbnbove platforme. Navedeni su bruto iznosi ugovorenih rezervacija (uključujući poreze/naknade koje naplaćuje Airbnb, naknade za čišćenje, poreze koji se naplaćuju kao prolazne stavke, odnosno koje smo na temelju vašeg naloga naplatili korisnicima i vama ih isplaćujemo, isplate za sudomaćine) i novac koji su vam uplatili gosti na temelju zahtjeva podnesenih putem Centra za posredovanje.

Prijavljuju se bruto iznosi (prije nego što se oduzmu Airbnbove naknade/provizije). Ukupni iznosi ne usklađuju se s korekcijama do kojih je došlo zbog izmjena ili otkazivanja rezervacija nakon dolaska gosta. Iznosi koji su isplaćeni sudomaćinima putem značajke za isplatu novca sudomaćinima neće utjecati na iznos zarade koju vlasnik smještaja treba navesti na poreznoj prijavi. Na obrascu 1099-K koji se izdaje domaćinu bit će naveden ukupni bruto iznos rezervacije.

Preporučujemo vam da se savjetujete s poreznim stručnjakom kako biste saznali na koji način prijaviti ostvarene prihode putem obrasca 1099-K kad podnosite poreznu prijavu te imate li pritom pravo na kakve olakšice.

Primjer

 • 100 USD po noćenju za 5 noćenja

500 USD

 • Naknada za čišćenje

90 USD

 • Lokalni porezi/naknade (prolazne stavke itd.)

10 USD

= ukupan iznos koji je za domaćina prijavljen na obrascu 1099-K

600 USD

 • Airbnbove naknade

– 18 USD

 • Isplate za sudomaćina

– 114,40  USD

= neto iznos isplaćen domaćinu

467,60 USD

Za sudomaćine

Isplate: na obrascu 1099-K prikazan je iznos isplata koje ste dobili putem Airbnbove platforme. Navedeni su iznosi koji su vam isplaćeni na temelju postavki koje unio vlasnik smještaja.

Ukupni iznosi ne usklađuju se s korekcijama do kojih je došlo zbog izmjena ili otkazivanja rezervacija nakon dolaska gosta. Preporučujemo vam da se savjetujete s poreznim stručnjakom kako biste saznali na koji način prijaviti ostvarene prihode putem obrasca 1099-K kad podnosite poreznu prijavu te imate li pritom pravo na kakve olakšice.

Zadržani federalni porez na dohodak

Ako se od vaših isplata uzima i zadržava federalni porez na dohodak, ukupan zadržani iznos u kalendarskoj godini za koju se podnosi porezna prijava nalazit će se u polju broj 4. Federalni porez na dohodak zadržavamo samo u onim slučajevima u kojima je to naša zakonska obveza. Najčešći razlozi zbog kojih zadržavamo federalni porez na dohodak:

 • u trenutku kad je izvršena isplata nismo imali podatke o poreznom obvezniku u SAD-u ili
 • od IRS-a smo dobili nalog na temelju kojeg smo dužni zadržati porez.

Više informacija o obračunu poreza po odbitku u SAD-u.

Više korisničkih računa na Airbnbu s istim poreznim brojem

Ako imate više korisničkih računa na Airbnbu s istim poreznim brojem, zbrajaju se bruto iznosi transakcija i ukupni iznosi rezervacija te se na temelju toga utvrđuje jeste li prešli prag za prijavu poreza koji je propisao IRS i/ili vaša savezna država.

Ako se zbrajanjem iznosa koji su vam isplaćeni za svaki od spomenutih korisničkih računa utvrdi da ispunjavate uvjete za prijavu poreza, za svaki ćemo vam od tih računa izdati obrazac 1099-K. Na primjer, ako imate četiri računa, dobit ćete četiri zasebna obrasca 1099-K.

Jedan korisnički račun na Airbnbu s više poreznih obveznika

Ako je na vašem korisničkom računu aktivno nekoliko poreznih obveznika i izdano vam je nekoliko obrazaca 1099, morat ćete zbrojiti iznose navedene na svakom od obrazaca 1099 i uskladiti podatke s ukupnim iznosima navedenim na kontrolnoj ploči s podacima o zaradi.

Ako je domaćin unio postavke isplate za sudomaćine, sudomaćin(i) će unijeti svoje porezne podatke i dobiti vlastiti obrazac 1099 s vlastitog korisničkog računa na Airbnbu.

Kako uskladiti podatke na obrascu 1099-K

Rubrike Podaci o zaradi i/ili Povijest transakcija na vašem korisničkom računu mogu vam pomoći s usklađivanjem podataka u obrascu 1099-K.

Podaci o zaradi

 • Bruto zarada: odgovara iznosu u polju 1a obrasca 1099-K. To uključuje iznose poput cijene noćenja, naknade za čišćenje, poreza koji su naplaćeni i proslijeđeni vama (prolazi koje naplaćujete i sami plaćate), isplate za sudomaćine i iznose koji su isplaćeni na temelju zahtjeva podnesenih putem centra za posredovanje (ako ih je bilo).
 • Naknade za usluge Airbnba: ukupan iznos naknada koji je oduzet od vaše bruto zarade.
 • Korekcije: podaci o korekcijama iznosa za isplatu.

Kontrolna ploča s podacima o zaradi

 • Otvorite kontrolnu ploču s podacima o zaradi > odjeljak Isplaćeno > Prikaži sve isplaćeno i odaberite željeno razdoblje (npr. siječanj 2023. – prosinac 2023.), a nakon toga odaberite opciju Primijeni.
 • Nakon toga odaberite opciju Preuzmite izvješće > Kreirajte izvješće kako biste preuzeli .csv datoteku.
 • Otvorite CSV datoteku i u filtru za stupac Godina u kojoj je ostvarena zarada odaberite odgovarajuću poreznu godinu (npr. 2023.).
 • U stupcu Vrsta uklonite oznaku pored stavki Korekcija rješenja i Isplata.
 • Bruto oporezivi prihod ukupni je zbroj stupaca Iznos i Naknada za domaćine i mora odgovarati iznosu u polju 1a obrasca 1099-K.

Ako je bilo korekcija u okviru kojih su neki iznosi umanjeni, te ćete korekcije morati izostaviti jer obrazac 1099-K služi za prijavu bruto iznosa transakcija prije izvršenih korekcija. Ostali stupci, uključujući Naknadu za čišćenje / Naknadu za upravljanje / Boravišne pristojbe, sadrže podatke po stavkama i, ako ih je potrebno prijaviti, već su uključeni u iznos. Boravišna pristojba koju naplaćuje i uplaćuje Airbnb ne ulazi u vaš bruto iznos.

Napomena:

 • Ako smo vam izdali i obrazac 1099-MISC, spomenute će transakcije biti prikazane u godišnjem izvještaju o zaradi i na kontrolnoj ploči s podacima o zaradi.
 • Ako je na vašem korisničkom računu aktivno nekoliko poreznih obveznika i izdano vam je nekoliko obrazaca 1099, morat ćete zbrojiti iznose navedene na svakom od obrazaca 1099 i uskladiti podatke s ukupnim iznosima navedenim na kontrolnoj ploči s podacima o zaradi.

  Obrazac 1099-MISC

  Obrazac 1099-MISC porezni je dokument koji Airbnb izdaje domaćinima i sudomaćinima koji su američki državljani ili porezni rezidenti i koji imaju još neke prihode od Airbnba koje moraju prijaviti. Ovaj obrazac prema pravilima služi za prijavljivanje isplaćenih iznosa koji se odnose na promotivne ponude, bonuse, nagrade, poticaje te isplate na temelju rješenja koja je Airbnb donio prilikom rješavanja nekih spornih situacija. Radi se o iznosima koje je porezni obveznik dužan prijaviti, a nisu uvršteni u obrazac 1099-K i/ili 1099-NEC.

  Domaćini i sudomaćini smještaja koji se oglašavaju na stranici Luxury Retreats, a koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a te su u kalendarskoj godini zaradili najmanje 600 USD dobit će obrazac 1099-MISC. Obrazac 1099-MISC sadrži bruto iznose (prije nego što se oduzme naša provizija, odnosno naknade).

  Napomena: ako se prema klasifikaciji poreznih obveznika svrstavate u kategoriju C ili S korporacije (što uključuje i društva s ograničenom odgovornošću koja se svrstavaju u kategoriju C ili S korporacije), što se prikazuje na obrascu W-9, postoji mogućnost da vam se ne mora izdavati obrazac 1099-MISC.

  Obrazac 1099-NEC

  Obrazac 1099-NEC porezni je dokument koji Airbnb izdaje pružateljima usluga (npr. fotografi, prevoditelji, pružatelji usluga conciergea) koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i kojima je u kalendarskog godini isplaćeno najmanje 600 USD (ukupno). Ovaj obrazac sadrži bruto iznose, odnosno iznose prije nego što vam se naplate Airbnbove naknade za usluge (ako ih ima).

  Napomena: ako se prema klasifikaciji poreznih obveznika svrstavate u kategoriju C ili S korporacije (što uključuje i društva s ograničenom odgovornošću koja se svrstavaju u kategoriju C ili S korporacije), što se prikazuje na obrascu W-9, postoji mogućnost da vam se ne mora izdavati obrazac 1099-NEC.

  Ako niste domaćin na Airbnbu, već pružate usluge Airbnbu na temelju ugovora s nekim od Airbnbovih dobavljača, porezne dokumente izdaje vam dobavljač s kojim ste u ugovornom odnosu. Vrsta dokumenta koju će vam taj dobavljač izdati ovisi o tome u koju se poreznu kategoriju svrstava i koje su njegove obveze u pogledu izvješćivanja o oporezivim prihodima.

  Obrazac 1042-S

  Obrazac 1042-S porezni je dokument koji Airbnb izdaje domaćinima (na Airbnbu i servisu Luxury Retreats) koji nisu državljani ili porezni rezidenti SAD-a, a koji su poslali obrazac W-8 i ostvarili zaradu od Airbnba u SAD-u. Obrazac 1042-S sadrži bruto iznose (prije nego što se oduzme naša provizija, odnosno naknade).

  Gdje mogu pronaći porezne dokumente koji su mi izdani?

  Ako vam je izdan porezni dokument, primjerak možete pronaći na svom korisničkom računu na Airbnbu.

  • Kliknite svoju profilnu fotografiju i odaberite Korisnički račun.
  • Kad otvorite stranicu Korisnički račun, odaberite opciju Porezi.
  • U odjeljku Porezni obveznici odaberite ikonu >.
  • U odjeljku Porezni dokumenti prikazan je popis poreznih dokumenata koji su vam izdani (u najviše 4 godine).

  Porezne dokumente također možete pronaći i u podacima za svoj korisnički račun:

  1. Otvorite kontrolnu ploču s podacima o zaradi.
  2. Odaberite Porezni podaci > Porezni dokumenti.

  Otvorite odjeljak Porezni dokumenti kako biste vidjeli popis svih poreznih dokumenata koji su vam izdani u protekle 4 godine.

  Kako se rješavaju problemi u vezi s poreznim dokumentima

  Ako imate problema s usklađivanjem podataka o transakcijama s poreznim dokumentima ili ako na poreznom dokumentu nije točno navedeno vaše ime, porezni broj ili iznos, pročitajte naše upute za podnošenje zahtjeva za korekciju.

  Napomena: novi obrazac s unesenim izmjenama možemo izdati tek nakon što istražimo u čemu je problem i potvrdimo da u obrascu doista ima potencijalnih pogrešaka.

  Je li vam ovaj članak pomogao?

  Vezani sadržaji

  Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
  Prijava ili registracija