Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Upute
Domaćin

Kako funkcioniraju isplate za sudomaćine

Domaćini mogu urediti postavke isplata za sudomaćine kako bi se isplaćivao novac njihovim sudomaćinima na Airbnbu. Mogu odabrati neku od opcija isplate za sudomaćine, pa će sudomaćini dobivati novac za svaku rezervaciju.

Sudomaćinima se može isplaćivati:

 • naknada za čišćenje
 • naknada za čišćenje i postotak od iznosa rezervacije (bez naknade za čišćenje)
 • postotak od rezervacije (pri čijem se izračunu može i ne mora uzimati u obzir naknada za čišćenje)
 • fiksni iznos

Postavke isplata mogu se unijeti za sudomaćine sa svim vrstama korisničkih prava. Ovisno o lokaciji na kojoj se nalazi domaćin ili sudomaćin mogu postojati određena ograničenja u vezi s upotrebom ove značajke.

Kako to funkcionira

Postavke isplata za sudomaćine može unositi samo domaćin koji je vlasnik smještaja. Sudomaćini ne mogu unositi postavke isplata ni za sebe ni za druge sudomaćine.

Kad domaćin unese postavke isplate za sudomaćina, sudomaćin mora prihvatiti ili odbiti taj prijedlog u roku od 14 dana. Ako sudomaćin odbije prijedlog, no i dalje želi dobivati isplate, domaćin mu može poslati novi prijedlog, odnosno ponudu.

Kad sudomaćin potvrdi postavke isplate, može početi primati isplate za rezervacije nakon dolaska gostiju u smještaj. Ako domaćin unese neke izmjene u postojećim postavkama isplata, one će se odraziti samo na iznose koji se isplaćuju sudomaćinu za rezervacije s datumom početka nakon što je sudomaćin potvrdio te izmjene.

Da bi mogli dobivati isplate, svi domaćini i sudomaćini moraju u postavkama unijeti barem jedan način isplate i usto, ako je potrebno, verificirati svoj identitet i unijeti porezne podatke koji su obavezni.

Za što se može isplaćivati novac

Domaćini mogu aktivirati isplate za sudomaćine samo za rezervacije smještaja koje su gosti ugovorili na Airbnbu. Ne može se isplaćivati novac za, primjerice, rezervacije doživljaja, odštetu dobivenu na temelju osiguranja imovine domaćina ni na temelju zahtjeva podnesenih putem centra za posredovanje.

Kada ćete dobiti isplatu

I domaćinima i sudomaćinima novac se isplaćuje otprilike 24 sata nakon dolaska gosta, a kada će novac biti na računu domaćina ili sudomaćina ovisi o tome koji je način isplate odabran. Više informacija o prosječnom trajanju obrade transakcija za pojedine načine isplate.

Ako se radi o dužoj rezervaciji, za prvi se mjesec novac isplaćuje otprilike 24 sata nakon dolaska gosta, a za preostalo razdoblje trajanja rezervacije isplate ćete dobivati jednom mjesečno.

Gdje možete pronaći podatke o isplatama

Kad rezervacija bude potvrđena, iznos koji se isplaćuje sudomaćinu možete pronaći na kontrolnoj ploči s podacima o zaradi. Saznajte kako pronaći podatke o isplatama.

Kako se izračunavaju iznosi za isplatu

Iznosi koji se isplaćuju sudomaćinima izračunavaju se na temelju potencijalnog iznosa domaćinove zarade za svaku pojedinu rezervaciju.

Kako biste izračunali potencijalni iznos domaćinove zarade za neku rezervaciju, pomnožite cijenu noćenja s brojem noćenja i pribrojite sve iznose koji se dodatno naplaćuju gostu, primjerice naknadu za čišćenje. Zatim oduzmite naknadu za usluge koju plaća domaćin te poreze i druge naknade ako se naplaćuju.

Iznos koji se isplaćuje sudomaćinu zatim se izračunava tako da se uzmu potencijalni iznos domaćinove zarade po rezervaciji i opcija isplate koju je odabrao domaćin, a to može biti jedna od sljedećih: naknada za čišćenje, naknada za čišćenje i postotak od rezervacije (pri izračunu se ne uzima u obzir naknada za čišćenje), postotak od rezervacije (pri izračunu se može i ne mora uzimati u obzir naknada za čišćenje), ili fiksni iznos za svaku rezervaciju. Više informacija o tome kako se izračunavaju iznosi za isplatu.

Važno: ako potencijalni iznos domaćinove zarade nije dovoljan da bi se isplatili svi predviđeni iznosi sudomaćinima, može se dogoditi da sudomaćini dobiju manji iznos od očekivanog. Osim toga, ovisno o odabranoj opciji isplate i iznosima koji se isplaćuju sudomaćinima, moguće je da domaćin i neki od sudomaćina uopće ne dobiju isplatu ili dobiju samo jedan dio, posebno ako se novac isplaćuje većem broju sudomaćina. Više informacija o iznimkama koje se odnose na isplate.

Porezi i isplate

Isplate za sudomaćine ne utječu na iznos zarade koju vlasnik smještaja treba navesti na poreznoj prijavi. Vlasnici smještaja dobivaju porezni dokument u kojem će biti naveden ukupan iznos rezervacije, a sudomaćini dobivaju porezni dokument u kojem će biti navedeni iznosi koji im se isplaćuju prema postavkama koje je odredio vlasnik smještaja.

Kako urediti postavke isplata za sudomaćine

Postavke isplata za sudomaćine može uređivati samo vlasnik smještaja. Upute za uređivanje postavki isplata za sudomaćina:

 1. Otvorite rubriku Oglasi i odaberite željeni oglas.
 2. Kliknite Sudomaćini i zatim odaberite sudomaćina za kojeg želite odrediti postavke isplata.
 3. Kliknite Isplate.
 4. Odaberite jednu od ponuđenih opcija isplate: naknada za čišćenje, naknada za čišćenje i postotak, postotak ili fiksni iznos.
 5. Ako želite da se isplaćuje naknada za čišćenje, sudomaćinu će se isplaćivati iznos koji ste unijeli u postavkama oglasa kao naknadu za čišćenje.
 6. Ako želite da se isplaćuje naknada za čišćenje i postotak, sudomaćinu će se isplaćivati iznos koji ste unijeli u postavkama oglasa kao naknadu za čišćenje, a usto će se dodati postotak za svaku rezervaciju (koji ne uključuje naknadu za čišćenje).
 7. Ako želite da se isplaćuje postotak, unesite postotak koji želite da se isplaćuje za svaku rezervaciju, a zatim odredite i hoće li se pri izračunu iznosa za isplatu uzimati u obzir i naknada za čišćenje ili ne.
 8. Ako želite da se isplaćuje fiksni iznos, unesite iznos koji će se isplaćivati za svaku rezervaciju.
 9. Kliknite Zatražite potvrdu od sudomaćina.

Vaš sudomaćin morat će potvrditi vaš prijedlog da bi mogao početi dobivati isplate. Ako želite promijeniti postavke isplate prije nego što sudomaćin potvrdi vaš prijedlog, morat ćete poništiti ponudu i poslati drugu.

Promijenite li iznos naknade za čišćenje, imajte na umu da će se iznos nakade za čišćenje koji se isplaćuje sudomaćinu automatski promijeniti.

Kako se mijenjaju postavke isplata za sudomaćine

Ako želite promijeniti postavke isplata za sudomaćina:

 1. Otvorite rubriku Oglasi i odaberite željeni oglas.
 2. Kliknite Sudomaćini i zatim odaberite sudomaćina.
 3. Kliknite Isplate.
 4. Kliknite Uredite
  .
 5. Odaberite željenu opciju isplate i kliknite Sljedeće.
 6. Ako želite da se isplaćuje naknada za čišćenje, sudomaćinu će se isplaćivati iznos koji ste unijeli u postavkama oglasa kao naknadu za čišćenje.
 7. Ako želite da se isplaćuje naknada za čišćenje i postotak, sudomaćinu će se isplaćivati iznos koji ste unijeli u postavkama oglasa kao naknadu za čišćenje, a usto će se dodati postotak za svaku rezervaciju (koji ne uključuje naknadu za čišćenje).
 8. Ako želite da se isplaćuje postotak, unesite postotak koji želite da se isplaćuje za svaku rezervaciju, a zatim odredite i hoće li se pri izračunu iznosa za isplatu uzimati u obzir i naknada za čišćenje ili ne.
 9. Ako želite da se isplaćuje fiksni iznos, unesite iznos koji će se isplaćivati za svaku rezervaciju.
 10. Kliknite Sljedeće.
 11. Nakon unosa izmjena pregledajte ponudu i kliknite Zatražite potvrdu od sudomaćina.

Imajte na umu: sve izmjene u postavkama isplata za sudomaćine primjenjuju se samo na isplate za rezervacije koje počinju nakon što sudomaćin potvrdi izmjene.

Ako se sudomaćinu naplaćuje naknada za čišćenje i želite promijeniti njen iznos, saznajte kako promijeniti iznos naknade za čišćenje u podacima oglasa. Imajte na umu da u slučaju promjene iznosa naknade za čišćenje nije potrebno da sudomaćin potvrdi novu ponudu, no bit će obaviješten o tome da je došlo do promjene.

Kako pregledati ili poništiti ponudu u vezi s isplatama koja još nije prihvaćena

Ako želite pregledati ili poništiti ponudu u vezi s isplatama za sudomaćina prije nego što je sudomaćin potvrdi:

 1. Otvorite rubriku Oglasi i odaberite željeni oglas.
 2. Kliknite Sudomaćini i zatim odaberite sudomaćina.
 3. Kliknite Isplate i vidjet ćete podatke o isplati.
 4. Ako želite poništiti ponudu, kliknite Poništi ponudu.

Kako obustaviti isplate novca sudomaćinu

Ako želite obustaviti isplate novca sudomaćinu:

 1. Otvorite rubriku Oglasi i odaberite željeni oglas.
 2. Kliknite Sudomaćini i zatim odaberite sudomaćina.
 3. Kliknite Isplate i vidjet ćete podatke o isplatama.
 4. Kliknite Obustavi isplate i Da, želim obustaviti isplate.

Kad obustavite isplate, to znači da vaš sudomaćin neće dobiti novac za rezervacije koje počinju od tog trenutka nadalje, pa prije obustavljanja isplata morate biti sigurni da je to u redu. Vaš će sudomaćin biti obaviješten da su isplate obustavljene. Vi (ili sudomaćin koji ima pristup svemu) također možete obustaviti isplate tako da uklonite sudomaćina iz oglasa, o čemu će sudomaćin također biti obaviješten.

Iznimke u vezi s isplatama

Kad je potencijalni iznos domaćinove zarade veći od zbroja svih iznosa koji se isplaćuju sudomaćinima, novac se najprije isplaćuje sudomaćinima, a domaćin dobiva ono što preostane. U nekim slučajevima sudomaćin ili domaćin možda neće dobiti isplatu ili će dobiti manji iznos od očekivanog.

Što se događa kad isplate za sudomaćine premašuju potencijalni iznos domaćinove zarade

Ako je potencijalni iznos domaćinove zarade za neku rezervaciju manji od zbroja svih iznosa koji, prema unesenim postavkama, trebaju biti isplaćeni sudomaćinima, sudomaćin (ili više njih) možda neće dobiti isplatu ili će dobiveni iznos biti manji od iznosa koji bi prema unesenim postavkama trebao biti isplaćen. U tom je slučaju također moguće da domaćin uopće ne dobije isplatu.

Pogledajte kojim se redoslijedom isplaćuje novac sudomaćinima.

Što se događa kad gost otkaže rezervaciju

Isplate koje se odnose na rezervaciju tretiraju se na isti način za domaćina i sudomaćina, čak i ako domaćin zbog otkazivanja dobije samo dio iznosa koji mu je trebao biti isplaćen.

Primjerice, u slučaju otkazivanja rezervacije u vrijednosti od 150 USD i korekcije iznosa koji se isplaćuje domaćinu na 50 USD, pri čemu bi sudomaćin prema unesenim postavkama trebao dobiti 10 % po rezervaciji (pri izračunu se ne uzima u obzir naknada za čišćenje), sudomaćin će dobiti 5 USD, a domaćin 45 USD.

Što se događa kad domaćin ili sudomaćin otkažu rezervaciju nakon dolaska gosta

Ako domaćin ili sudomaćin koji ima pristup svemu otkažu rezervaciju nakon što je Airbnb već isplatio novac, iznos povrata uzimat ćemo od sljedećih isplata sve dok cijeli iznos ne bude namiren. To znači da sudomaćin (ili više njih) ili domaćin možda neće dobiti isplatu ili će dobiti manji iznos od očekivanog. Domaćinima i sudomaćinima to će se prikazati na kontrolnoj ploči s podacima o zaradi kao korekcija.

Isplate za sudomaćine od 12. listopada 2023. nadalje

Prema pravilima koja vrijede od 12. listopada 2023. nadalje, ako se iznos za isplatu raspoređuje na 2 ili više sudomaćina, potencijalni iznos domaćinove zarade isplaćuje se sudomaćinima ovim redoslijedom:

 1. samo naknada za čišćenje
 2. naknada za čišćenje i postotak od iznosa rezervacije (bez naknade za čišćenje)
 3. postotak od rezervacije (ne uzima se u obzir naknada za čišćenje) redoslijedom od najvišeg prema najnižem iznosu
 4. postotak od rezervacije (uzima se u obzir naknada za čišćenje) redoslijedom od najvišeg prema najnižem iznosu
 5. fiksni iznos po rezervaciji, redoslijedom od najvišeg prema najnižem

Kad se namire svi sudomaćini, preostali se iznos isplaćuje domaćinu.

Primjer primjene redoslijeda isplata od 12. listopada 2023. nadalje:


naknada za čišćenje i postotak (ne uzima se u obzir naknada za čišćenje)

postotak (ne uzima se u obzir naknada za čišćenje)

postotak (uzima se u obzir naknada za čišćenje)

fiksni iznos po rezervaciji

Redoslijed isplata

Isplate u 1. slučaju: domaćinova potencijalna zarada iznosi 500 USD (rezervacija 400 USD + naknada za čišćenje 100 USD)

Isplate u 2. slučaju: domaćinova potencijalna zarada iznosi 200 USD (rezervacija 100 USD + naknada za čišćenje 100 USD)

1. sudomaćin

naknada za čišćenje 100 USD + 5 %

1.

120 USD

105 USD

2. sudomaćin

20 %

2.

80 USD

20 USD

3. sudomaćin

10 %

3.

40 USD

10 USD

4. sudomaćin

35 USD

4.

35 USD

35 USD

Domaćin

5.

Ostatak od 225 USD

Ostatak od 30 USD

Primjer redoslijeda isplata od 12. listopada 2023. nadalje ako iznos izračunat prema postavkama isplate za sudomaćina premašuje ukupnu potencijalnu zaradu domaćina:


naknada za čišćenje i postotak (ne uzima se u obzir naknada za čišćenje)

postotak (ne uzima se u obzir naknada za čišćenje)

postotak (uzima se u obzir naknada za čišćenje)

fiksni iznos po rezervaciji

Redoslijed isplata

Isplate: domaćinova potencijalna zarada iznosi 500 USD (rezervacija 400 USD + naknada za čišćenje 100 USD)

1. sudomaćin

naknada za čišćenje 100 USD + 40 %

1.

260 USD

2. sudomaćin

30 %

2.

120 USD

3. sudomaćin

20 %

3.

80 USD

4. sudomaćin

50 USD

4.

40 USD

Domaćin

5.

0 USD

Isplate za sudomaćine do 12. listopada 2023.

Prema pravilima koja su vrijedila do 12. listopada 2023., ako se iznos za isplatu raspoređivao na 2 ili više sudomaćina, potencijalni iznos domaćinove zarade isplaćivao se sudomaćinima ovim redoslijedom:

 1. fiksni iznosi, od najvišeg prema najnižem
 2. postoci s definiranim minimalnim iznosima, od najvišeg prema najnižem
 3. postoci bez definiranih minimalnih iznosa.

Kad su se namirili svi sudomaćini, preostali se iznos isplaćivao domaćinu.

Primjer redoslijeda isplata do 12. listopada 2023.:


Postotak po rezervaciji


Minimalni iznos (nije obavezan)

Fiksni iznos po rezervaciji

Redoslijed isplata

Isplate u 1. slučaju: potencijalni je iznos domaćinove zarade 150 USD

Isplate u 2. slučaju: potencijalni je iznos domaćinove zarade 300 USD

1. sudomaćin

100 USD

1.

100 USD

100 USD

2. sudomaćin

25 %

10 USD

2.

37,50 USD

75 USD

3. sudomaćin

20 %

3.

12,50 USD

60 USD

Domaćin

4.

0 USD

Ostatak od 65 USD

Ograničenja s obzirom na lokaciju

Postoje određena ograničenja za isplatu novca sudomaćinima ovisno o vašoj lokaciji, lokaciji sudomaćina, a također i lokaciji vašeg smještaja. Ograničenja su sljedeća:

Za domaćine i sudomaćine koji se nalaze izvan SAD-a i EU-a

 • Domaćini mogu aktivirati isplate samo za jednog sudomaćina po oglasu.

Brazil

 • Domaćini mogu aktivirati isplate samo za jednog sudomaćina po oglasu.
 • Novac se može isplaćivati samo ako je matična država domaćina ista kao matična država sudomaćina.

Kanada

 • Domaćini mogu aktivirati isplate samo za jednog sudomaćina po oglasu.
 • Novac se može isplaćivati samo ako je matična država domaćina ista kao matična država sudomaćina.

Indija

 • Domaćini mogu aktivirati isplate samo za jednog sudomaćina po oglasu.
 • Novac se može isplaćivati samo ako je matična država domaćina ista kao matična država sudomaćina.

Meksiko

 • Trenutačno nije moguće isplaćivati novac sudomaćinima za smještaje koji se nalaze u Meksiku.
Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija