Uvjeti otkazivanja

Airbnb domaćinima omogućuje da sami odaberu uvjete otkazivanja koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama, istovremeno pružajući zaštitu od otkazivanja i gostima i domaćinima. Odaberite uvjete o kojima želite više informacija.

Airbnb domaćinima omogućuje da sami odaberu uvjete otkazivanja koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama, istovremeno pružajući zaštitu od otkazivanja i gostima i domaćinima. Odaberite uvjete o kojima želite više informacija.

Fleksibilni

Otkažete li više od 24 sata prije početka rezervacije, dobit ćete potpuni povrat za sva noćenja, uključujući i naknade. Otkažete li u roku od 24 sata prije početka rezervacije, za prvo noćenje u okviru rezervacije nećete dobiti povrat novca, nego samo povrat naknada. Prikaži dodatne uvjete
REZERVACIJA POTVRĐENA
Otkažete li u ovom vremenskom roku, dobit ćete potpuni povrat novca, uključujući i naknade.
1 DAN PRIJE POČETKA REZERVACIJE DO 12:00
Otkažete li u ovom vremenskom roku, nećete dobiti povrat novca za prvo noćenje u okviru rezervacije. Dobit ćete potpuni povrat za sva ostala noćenja, uključujući i naknade.
TIJEKOM PUTOVANJA
Otkažete li rezervaciju nakon što je započela, mogli biste dobiti djelomičan povrat novca.
Odaberite uvjete otkazivanja
Otkažete li više od 24 sata prije početka rezervacije, dobit ćete potpuni povrat novca, uključujući i sve naknade.
Otkažete li do 12:00 na dan dolaska, nećete dobiti povrat za prvo noćenje u okviru rezervacije. Dobit ćete povrat za sva ostala noćenja te povrat svih naknada.
Otkažete li rezervaciju nakon što je započela, mogli biste dobiti djelomičan povrat novca.
Dodatni uvjeti

Dodatni uvjeti

12:00 (rok za otkazivanje)

Smatra se da rezervacije počinju u 12:00 po lokalnom vremenu mjesta gdje se nalazi smještaj na datum dolaska gosta, bez obzira na stvarno dogovoreno vrijeme dolaska. Svi se rokovi otkazivanja prije početka rezervacije također računaju prema 12:00 po lokalnom vremenu smještaja. Za otkazivanja tijekom rezervacije, rok za otkazivanje toga dana je 12:00 po lokalnom vremenu, nakon čega se posljedice otkazivanja mogu mijenjati.

Povrat naknada

Ovisno o uvjetima otkazivanja, u nekim je okolnostima moguće ostvariti povrat novca za noćenja i naknade za usluge. Povrat naknade za čišćenje i naknade za usluge Airbnba nije moguće ostvariti prilikom otkazivanja smještaja nakon 12:00 po lokalnom vremenu na dan dolaska.

Porezi

Airbnb će vratiti sve naplaćene poreze koji se odnose na iznos za koji je ostvaren povrat, a sve će druge poreze, koji se odnose na naplaćeni dio otkazane rezervacije, uplatiti nadležnom poreznom organu.

Otkazivanje rezervacija koje se preklapaju

Ako gost ugovori novu rezervaciju pri čemu se datumi u tom trenutku preklapaju s datumima rezervacije koju je ranije ugovorio, naknada za usluge Airbnba za novu će rezervaciju u slučaju otkazivanja biti nepovratna.

Puni povrat za najviše 3 rezervacije

U razdoblju od 12 mjeseci gosti imaju pravo otkazati najviše tri rezervacija uz povrat cjelokupnog iznosa. Nakon toga, naknada za usluge Airbnba za sve je ostale rezervacije u tom razdoblju nepovratna. Osim toga, naknada za usluge Airbnba također je nepovratna ako je u trenutku rezerviranja zbroj već otkazanih i predstojećih rezervacija za koje gost ostvaruje pravo na puni povrat jednak ili premašuje tri.

Problemi s domaćinom ili smještajem

Ako gost ima problema s domaćinom ili smještajem, mora se obratiti Airbnbu u roku od 24 sata od dolaska u smještaj. Ako problem udovoljava Uvjetima povrata novca gostima, mogao bi dobiti djelomičan ili potpuni povrat.

Odnos s drugim pravilima i uvjetima

Uvjeti otkazivanja nemaju prednost u primjeni i podređeni su Uvjetima povrata novca gostima, Uvjetima koji se odnose na izvanredne okolnosti i otkazima od strane Airbnba iz bilo kojeg razloga opisanog u Uvjetima korištenja.

Službeno otkazivanje rezervacija

Rezervacija je službeno otkazana tek kad gost prođe kroz sve korake na Airbnbovoj stranici za otkazivanje i primi potvrdu o otkazivanju. Stranicu za otkazivanje gost može pronaći na Airbnbovim internetskim stranicama ili mobilnoj aplikaciji u rubrici Vaša putovanja.

Prethodna otkazivanja

Kad gost podnese zahtjev za rezervaciju, domaćin će moći vidjeti koliko je rezervacija gost otkazao u prethodnih 12 mjeseci.

Uključivanje Airbnba

U slučaju bilo kakvog spora između domaćina i gostiju vezanog za primjenu ovih uvjeta otkazivanja, konačnu odluku donosi Airbnb.