Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti

  Napomena: ovaj se članak ne odnosi na okolnosti povezane s pandemijom koronavirusa (COVID-19). Pročitajte naš članak o izvanrednim okolnostima u vezi s bolesti COVID-19 kako biste saznali što je sve njima obuhvaćeno i posebnu pažnju obratite na ograničenja u pogledu primjene tih uvjeta za rezervacije ugovorene nakon 14. ožujka 2020.

  Ovi uvjeti vrijede za rezervacije s datumom početka najkasnije 19. siječnja 2021. Ako rezervacija počinje nakon tog datuma, vrijedit će izmijenjeni uvjeti koje možete pročitati u nastavku.

  Na snazi do: 19. siječnja 2021.

  Kako to funkcionira

  Mogli biste dobiti povrat novca ili biti pošteđeni posljedica otkazivanja ako ste prisiljeni otkazati zbog neočekivanih okolnosti na koje ne možete utjecati. U nastavku donosimo popis okolnosti koje su obuhvaćene našim Uvjetima otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti. Prije otkazivanja provjerite nalazi li se okolnost zbog koje otkazujete rezervaciju na popisu u nastavku te možete li nam dostaviti potrebnu dokumentaciju.

  Važno je imati na umu da je otkazivanje bez posljedica moguće samo ako su izvanredne okolnosti nastupile prije službenog datuma početka rezervacije. Također, vodite računa i o tome da Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti ne vrijede za smještaje kategorije Luxe i Luxury Retreats. Za rezervacije povezane s tim smještajima postoje posebni Uvjeti povrata novca gostima za smještaj kategorije Luxe.

  Okolnosti koje zahtijevaju dokumentaciju

  Smrt domaćina, gosta ili njihovih sudomaćina, dodatnih gostiju, članova uže obitelji ili skrbnika. Morat ćete nam dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

  • smrtni list
  • osmrtnicu
  • novinski članak u kojem se spominje osoba koja je preminula
  • policijsko izvješće.

  Iznenadna teška bolest ili ozljeda domaćina ili nekoga od gostiju. Tražit ćemo od vas da nam dostavite potvrdu liječnika da navedena osoba nije u stanju primati goste ili putovati zbog iznenadne teške bolesti ili ozljede. Potvrda mora biti izdana nakon datuma potvrde rezervacije i dostavljena u roku od 14 dana od datuma otkazivanja. Trenutačno naši Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti ne obuhvaćaju postojeće okolnosti koje su korisniku bile poznate u trenutku potvrde rezervacije.

  Zakonske obveze, uključujući poziv za obavljanje građanske dužnosti u svojstvu porotnika, ograničenja koja se odnose na putovanje, poziv na sud ili vojnu obvezu. Morat ćete nam dostaviti kopiju službene obavijesti koja je izdana nakon datuma potvrde rezervacije i na kojoj se nalazi ime osobe koja je dužna ispuniti zakonsku obvezu.

  Iznenadna šteta u smještaju ili problemi s održavanjem ili sadržajima u samom smještaju zbog čega se gostima ne može jamčiti siguran boravak u smještaju ili zbog kojih su gostima uskraćeni osnovni sadržaji, primjerice opskrba vodom. To ne uključuje planirano preuređenje smještaja. Morat ćete nam poslati sve ove dokumente:

  • dokaz da se problem trenutačno rješava
  • procjenu kada će popravak biti gotov
  • račun za izvršene popravke
  • fotografije na kojima se vidi šteta.

  Zastoji u prometu zbog kojih nije moguće stići na odredište, uključujući zatvaranje prometnica i otkazivanje letova pri čemu ne postoji drugi način dolaska do odredišta. To uključuje zatvaranje prometnica i otkazivanje letova uzrokovano elementarnim nepogodama poput potresa i jakih oluja. Tražit ćemo od vas da nam dostavite obavijest o zatvaranju prometnice ili potvrdu avioprijevoznika da je let otkazan te dodatnu dokumentaciju kojom se potvrđuje da nije moguće doputovati na odredište.

  Otkazani vlakovi, autobusne ili trajektne linije ako ne postoji druga linija koja je dostupna toga dana. Tražit ćemo od vas da nam dostavite dokumentaciju koja jasno pokazuje da prijevoznik tog dana nije obavljao uslugu prijevoza, primjerice snimku zaslona internetske stranice te tvrtke ili poveznicu na službenu objavu tog prijevoznika.

  Okolnosti koje zahtijevaju posebnu provjeru

  Za navedene okolnosti ne trebate nam dostavljati dokumentaciju, no naš će posebni tim provjeriti svaki pojedinačni slučaj kako bi se utvrdilo jesu li okolnosti na koje se pozivate doista izravno utjecale na vaše putovanje.

  Rezervacije u okviru programa Open Homes koje su otkazane. Više informacija o programu Open Homes.

  Prirodne katastrofe, terorističke aktivnosti i građanski ili politički nemiri zbog kojih gost ne može doći do odredišta ili iz njega otići odnosno zbog kojih sigurnost gostiju ne može biti zajamčena.

  Epidemije i bolesti koje iznenada pogode neko područje ili skupinu ljudi. To ne uključuje postojeće bolesti koje se povezuju s određenim područjima, na primjer malariju na Tajlandu ili groznicu denga na Havajima. Sve izmjene u Uvjetima otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti do kojih dođe uslijed neke epidemije kao i opseg primjene tih uvjeta bit će u skladu sa službenim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i lokalnih vlasti.

   Ograničenja za putovanja koja su uvela državna tijela, agencije za provedbu zakona ili vojska te kojima se ograničava mogućnost putovanja na lokaciju smještaja ili doživljaja odnosno odlaska s te lokacije.

   Preporuke koje se odnose na sigurnost putnika izdane za lokaciju smještaja ili doživljaja odnosno lokaciju s koje gost polazi na putovanje.

   Prekidi opskrbe najvažnijim komunalnim uslugama koji zahvaćaju lokaciju smještaja ili doživljaja.

   Promjene uvjeta za izdavanje vize ili putovnice zbog kojih nije moguće otputovati na odredište. To ne uključuje izgubljene ili nevažeće putne isprave.

   Koji su sljedeći koraci

   Ako ste utvrdili da okolnosti u kojima ste se zatekli ispunjavaju navedene uvjete, najprije otkažite ugovorenu rezervaciju smještaja ili Airbnb doživljaja. Ako se vaš slučaj može svrstati pod priznate izvanredne okolnosti, bit ćete obaviješteni da vaša rezervacija ispunjava potrebne uvjete za otkazivanje bez posljedica i dobit ćete puni povrat novca ako ste gost.

   Ako vaša rezervacija ne ispunjava potrebne uvjete automatski, nastavite s postupkom otkazivanja i obratite nam se kako biste podnijeli zahtjev. Objasnit ćemo vam sljedeće korake, koji uključuju dostavljanje potrebne dokumentacije i čekanje da razmotrimo vaš slučaj. Zahtjev morate podnijeti u roku od 14 dana od datuma otkazivanja.

   Napomena: uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti koji su objašnjeni u nastavku vrijede za sve rezervacije s datumom početka od 20. siječnja 2021. nadalje. Za sve rezervacije s datumom početka prije 20. siječnja 2021. i dalje će vrijediti prethodno objašnjeni postojeći Uvjeti. Neće biti izmjena u pogledu primjene ovih Uvjeta na okolnosti povezane s pandemijom bolesti COVID-19 nakon 20. siječnja 2021., kad novi Uvjeti stupe na snagu, i većina slučajeva povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 i dalje će se tretirati kao i dosad.

   Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti

   Stupa na snagu: 20. siječnja 2021.

   Pregled

   U ovim Uvjetima otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti objašnjeno je na koji se način tretira otkazivanje rezervacija u slučaju da nakon ugovaranja rezervacije dođe do nepredviđenih događaja na koje ne možete utjecati i zbog kojih je teško moguće ili zakonom zabranjeno iskoristiti rezervaciju. Ovi Uvjeti vrijede i za rezervacije smještaja i za rezervacije doživljaja.

   U slučajevima u kojima je dozvoljeno otkazivanje rezervacije prema ovim Uvjetima, oni dobivaju pravo prvenstva pred uvjetima otkazivanja koji vrijede za tu rezervaciju i rezervacija će biti otkazana prema ovim Uvjetima. Gosti pogođeni nekim od događaja koje obuhvaćaju ovi Uvjeti mogu otkazati svoju rezervaciju i dobiti, ovisno o okolnostima, povrat novca, popust na putovanja i/ili neki drugi oblik naknade. Domaćini pogođeni nekim od događaja koje obuhvaćaju ovi Uvjeti mogu otkazati rezervaciju bez štetnih posljedica, no u određenim okolnostima datumi otkazane rezervacije u kalendaru mogu ostati blokirani.

   Koji su događaji obuhvaćeni

   U ovim se Uvjetima pod pojmom „događaj” podrazumijevaju situacije navedene u nastavku ako do njih dođe nakon ugovaranja rezervacije, ako ih se ne može predvidjeti prilikom ugovaranja rezervacije i ako korisniku onemogućuju ili zakonski zabranjuju iskoristiti rezervaciju.

   Službene promjene uvjeta za odlazak na putovanje. Iznenadne promjene uvjeta za izdavanje vize ili putovnice koje je uvela nadležna državna agencija i zbog kojih nije moguće otputovati na odredište. To ne uključuje izgubljene ili nevažeće putne isprave kao ni druge privatne okolnosti zbog kojih gost ne može otići na putovanje.

   Službeno proglašena izvanredna stanja i epidemije. Slučajevi u kojima vlasti proglase izvanredno stanje na nekom području ili u cijeloj državi, epidemiju, pandemiju ili kakvu ugrozu koja prijeti zdravlju građana. To ne uključuje endemske bolesti kao ni bolesti koje su često povezane s određenim područjima, na primjer malariju na Tajlandu ili groznicu denga na Havajima.

   Službeno proglašena ograničenja za putovanja. Ograničenja za putovanja koja proglasi neka od nadležnih državnih agencija, a koja onemogućuju ili zabranjuju putovanja, boravak na lokaciji kojoj se nalazi smještaj ili povratak s te lokacije. To ne uključuje neobvezujuća upozorenja za putovanja kao ni druge službene preporuke.

   Vojne operacije i drugi oblici neprijateljskog djelovanja. Ratne aktivnosti, neprijateljsko djelovanje, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi, revolucije, građanski neredi i građanski nemiri.

   Elementarne nepogode. Elementarne nepogode, prirodne katastrofe, prekidi opskrbe osnovnim komunalnim uslugama koji zahvaćaju šira područja, vulkanske erupcije, tsunamiji i druge teške i neuobičajene vremenske nepogode. To ne uključuje vremenske prilike i prirodne pojave koje su dovoljno učestale na nekoj lokaciji da budu očekivane, primjerice uragane na Floridi u razdoblju kad na ovom području obično ima uragana.

   Što nije obuhvaćeno

   Sve ostalo. Ovi Uvjeti dozvoljavaju otkazivanje rezervacija isključivo u slučaju prethodno spomenutih događaja. Ne obuhvaćaju nijednu drugu situaciju. Primjeri situacija u kojima ovi Uvjeti ne dozvoljavaju otkazivanje rezervacije: iznenadna bolest ili ozljeda; zakonom propisane građanske dužnosti poput poziva za obavljanje porotničke dužnosti ili vojne obveze; upozorenja za putovanja ili druge preporuke koje izdaju službena tijela (osim ako se putovanja u potpunosti zabranjuju); otkazivanje ili promjena termina događaja u svrhu kojega je rezervacija ugovorena; bilo kakvi prometni zastoji koji nisu povezani s obuhvaćenim posebnim okolnostima (npr. zatvaranje prometnica i otkazivanje zrakoplovnih, željezničkih, autobusnih i brodskih linija). Ako otkažete rezervaciju zbog neke od navedenih situacija, iznos povrata ovisit će o uvjetima otkazivanja koji vrijede za tu rezervaciju.

   Koji su sljedeći koraci

   Ako vam pošaljemo obavijesti ili objavimo informacije iz kojih proizlazi da ovi uvjeti vrijede za vašu rezervaciju, slijedite upute za otkazivanje koje ćete dobiti od nas. Kad vam pošaljemo obavijest ili objavimo informacije o tome na koji se način primjenjuju ovi Uvjeti, imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim Uvjetima. U rubrici Putovanja moći ćete otkazati rezervaciju za koju vrijede ovi Uvjeti. Ako smatrate da ovi Uvjeti vrijede za vašu rezervaciju, a nismo vam poslali obavijesti niti objavili informacije o događaju, molimo vas da nam se obratite kako biste otkazali rezervaciju. U svakom slučaju budite spremni predočiti dokumentaciju iz koje se vidi da je događaj utjecao na vas ili na vašu rezervaciju.

   Ako imate pitanja, obratite nam se.

   Ostale informacije s kojima morate biti upoznati

   Ovi se uvjeti odnose na sve rezervacije koje počinju na dan njihova stupanja na snagu ili kasnije. Ovi uvjeti ne vrijede za rezervacije smještaje kategorije Luxe, već postoje posebni Uvjeti povrata novca gostima za smještaj kategorije Luxe.

   Jeste li dobili potrebnu pomoć?
   Vezani sadržaji