Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Pravila u našoj zajednici

Uvjeti otkazivanja zbog nepredviđenih događaja većih razmjera

Dolazi do izmjena navedenih uvjeta. Izmijenjeni se uvjeti nalaze se na vrhu ove stranice i vrijedit će za sve rezervacije s početkom od 6. lipnja 2024. nadalje, osim ako Airbnb ne pošalje obavijest drugačijeg sadržaja svojim korisnicima. Postojeći uvjeti nalaze se na dnu stranice i odnose se na ranije rezervacije.

Datum stupanja na snagu: 6. lipnja 2024.

Opće informacije

Otkazivanje rezervacija i povrat novca za rezervacije ugovorene na Airbnbu u pravilu su regulirani uvjetima otkazivanja koji vrijede za taj smještaj. U rijetkim slučajevima kada događaji većih razmjera onemogućuju ili zakonski zabranjuju izvršavanje rezervacija, postoji mogućnost da će vrijediti Uvjeti otkazivanja zbog nepredviđenih događaja većih razmjera („uvjeti”). Ako ti uvjeti vrijede, gosti mogu otkazati svoju rezervaciju i dobiti povrat novca, popust na putovanja i/ili neki drugi oblik naknade bez obzira na uvjete otkazivanja koji vrijede za rezervaciju, a domaćini mogu otkazati rezervaciju bez naknada ili drugih štetnih posljedica iako će datumi otkazane rezervacije biti blokirani u kalendaru smještaja.

Ovi uvjeti vrijede i za rezervacije smještaja i za rezervacije doživljaja, a vrijede i za rezervacije koje su u tijeku ili koje počinju na dan njihova stupanja na snagu ili kasnije, osim ako Airbnb ne pošalje obavijest drugačijeg sadržaja svojim korisnicima. Uvjeti otkazivanja zbog nepredviđenih događaja većih razmjera nisu polica osiguranja.

Koji su događaji obuhvaćeni

Događaji navedeni u nastavku obuhvaćeni su ovim uvjetima ako zahvate lokaciju na kojoj se nalazi smještaj, ako se dogode kad rezervacija već bude ugovorena i ako spriječe ili zakonski onemoguće da predstojeće ili tekuće rezervacije budu izvršene (dalje u tekstu: „događaji”):

Službeno proglašena izvanredna stanja koja ugrožavaju zdravlje građana i epidemije. Službeno proglašene epidemije, pandemije i izvanredna stanja koja ugrožavaju zdravlje građana. To ne uključuje endemske bolesti (na primjer, gripu) kao ni bolesti koje su često povezane s određenim područjima (na primjer, malarija u Tajlandu). COVID-19 nije obuhvaćen ovim Uvjetima otkazivanja zbog nepredviđenih događaja većih razmjera.

Službeno proglašena ograničenja za putovanja. Ograničenja za putovanja koja uvede neka od nadležnih državnih agencija, primjerice naredba za evakuaciju. To ne uključuje neobvezujuća upozorenja za putovanja kao ni druge službene preporuke.

Vojne operacije i drugi oblici neprijateljskog djelovanja. Ratne aktivnosti, neprijateljsko djelovanje, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi i ustanci.

Prekidi opskrbe osnovnim komunalnim uslugama na širem području. Duži prekidi u opskrbi osnovnim komunalnim uslugama kao što su grijanje, voda i električna energija, koji zahvaćaju veliku većinu kućanstava na nekoj lokaciji.

Elementarne nepogode. Elementarne nepogode i druge teške vremenske nepogode. Vremenske prilike i prirodne pojave koje su dovoljno učestale da se na određenoj lokaciji mogu predvidjeti, primjerice uragani na Floridi tijekom sezone uragana, obuhvaćene su samo ako zbog njih dođe do nekog drugog događaja koji je obuhvaćen ovim uvjetima i koji onemogućuje izvršavanje rezervacija, primjerice ako dođe do obvezne evakuacije ili prekida opskrbe komunalnim uslugama na širem području.

Što ako neki događaj koji je obuhvaćen uvjetima utječe na rezervaciju

Kad dođe do nekog događaja većih razmjera, razmotrit ćemo situaciju kako bismo utvrdili primjenjuju li se Uvjeti otkazivanja zbog nepredviđenih događaja većih razmjera. Ako je to slučaj, primijenit ćemo uvjete za zahvaćeno područje i vremenski okvir u kojem očekujemo da će zbog tog događaja biti spriječeno ili zakonski zabranjeno izvršavanje ugovorenih rezervacija. Rezervacije koje se ne odnose na određeno područje i vremenski okvir neće ispunjavati propisane uvjete, no domaćini će i dalje moći otkazati rezervaciju bez ikakvih štetnih posljedica ako ne budu mogli primati goste. Neprestano pratimo sve navedene situacije i prema potrebi mijenjamo uvjete kako bi bili u skladu s okolnostima koje se mijenjaju. Ako smatrate da ovi uvjeti vrijede za vašu rezervaciju, molimo vas da nam se obratite kako biste provjerili je li to točno.

Što nije obuhvaćeno

Svjesni smo da postoje neke druge okolnosti na koje ne možete utjecati, a koje vam mogu poremetiti planove. U svim situacijama koje nisu prethodno navedene za vašu će rezervaciju i dalje vrijediti uvjeti otkazivanja koje je odredio domaćin za taj smještaj.

Najčešći primjeri događaja koji nisu obuhvaćeni ovim uvjetima:

  • događaji koji utječu na goste ili sprečavaju goste u odlasku na planirano putovanje, ali ne utječu na lokaciju na kojoj se nalazi smještaj
  • ozljeda ili bolest koje se nisu mogle predvidjeti
  • zakonske obveze poput poziva za obavljanje porotničke dužnosti i poziva na suđenje
  • neobvezujuća upozorenja za putovanja ili druge preporuke koje izdaju službena tijela (osim ako se putovanja u potpunosti zabranjuju)
  • otkazivanje ili promjena termina nekog događanja zbog kojeg je rezervacija bila ugovorena
  • bilo kakvi prometni zastoji koji nisu povezani s obuhvaćenim događajima (npr. insolventnost avioprijevoznika, štrajkovi u prijevoznom sektoru i zatvaranje prometnica zbog održavanja).

Za rezervacije koje nisu obuhvaćene ovim uvjetima savjetujemo gostima i domaćinima da nađu rješenje koje svima odgovara, primjerice da dogovore puni ili djelomični povrat novca ili izmjenu datuma rezervacije. Imajte na umu da domaćin sam donosi odluku o povratu novca koji nije obuhvaćen uvjetima otkazivanja koji vrijede za tu rezervaciju. Airbnb ne izvršava niti jamči povrat novca u takvim situacijama.

Kako ovi uvjeti utječu na domaćine

Ako je rezervacija obuhvaćena Uvjetima otkazivanja zbog nepredviđenih događaja većih razmjera, domaćini mogu otkazati rezervaciju bez naknada ili drugih štetnih posljedica. Otkaže li domaćin rezervaciju u skladu s ovim uvjetima, datumi otkazane rezervacije bit će mu blokirani u kalendaru. Ako se rezervacija otkaže u skladu s ovim uvjetima, domaćin neće dobiti isplatu za otkazane datume rezervacije ili, ako je isplata već izvršena, iznos povrata bit će odbijen od sljedeće isplate (ili isplata).

Neovisno o tome je li rezervacija obuhvaćena ovim uvjetima, domaćini mogu otkazati rezervaciju zbog određenih valjanih razloga, primjerice ako dođe do značajne štete u smještaju, bez naknada ili drugih štetnih posljedica. Domaćin je dužan otkazati rezervaciju ako se u smještaju ne može boraviti ili ako nije u skladu s onim što je gost rezervirao. Ako to ne učini, može doći do uklanjanja oglasa, otkazivanja postojećih rezervacija i povrata novca gostima sve dok se u smještaju ne bude moglo boraviti i dok ne bude u skladu s opisom navedenim u oglasu. Osim toga, ako domaćin to ne učini, prekršit će i naša osnovna pravila za domaćine te može snositi posljedice među kojima je i uklanjanje korisničkog računa.

Što još morate imati na umu

Ovi uvjeti ne uskraćuju vaša prava koja ostvarujete prema lokalnim propisima i sve odluke koje Airbnb donese na temelju ovih uvjeta ne utječu na vaša zakonska prava.

Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti

Datum stupanja na snagu: 20. siječnja 2021.

Opće informacije

U ovim Uvjetima otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti objašnjeno je na koji se način tretira otkazivanje rezervacija u slučaju da nakon ugovaranja rezervacije dođe do nepredviđenih događaja na koje ne možete utjecati i zbog kojih je teško moguće ili zakonom zabranjeno iskoristiti rezervaciju. Ovi uvjeti vrijede i za rezervacije smještaja i za rezervacije doživljaja.

U slučajevima u kojima je dozvoljeno otkazivanje rezervacije prema ovim uvjetima, oni dobivaju pravo prvenstva pred uvjetima otkazivanja koji vrijede za tu rezervaciju. Gosti koji se nađu u nekoj od situacija koje su obuhvaćene ovim uvjetima mogu otkazati svoju rezervaciju i dobiti, ovisno o okolnostima, povrat novca, popust na putovanja i/ili neki drugi oblik naknade. Domaćini koji se nađu u nekoj od situacija koje su obuhvaćene ovim uvjetima mogu otkazati rezervaciju bez štetnih posljedica, no u određenim okolnostima datumi otkazane rezervacije u kalendaru mogu ostati blokirani.

Koji su događaji obuhvaćeni

U ovim se Uvjetima pod pojmom „događaj” podrazumijevaju situacije navedene u nastavku ako do njih dođe nakon ugovaranja rezervacije, ako ih se ne može predvidjeti prilikom ugovaranja rezervacije i ako korisniku onemogućuju ili zakonski zabranjuju iskoristiti rezervaciju.

Službene promjene uvjeta za odlazak na putovanje. Iznenadne promjene uvjeta za izdavanje vize ili putovnice koje je uvela nadležna državna agencija i zbog kojih nije moguće otputovati na odredište. To ne uključuje izgubljene ili nevažeće putne isprave kao ni druge privatne okolnosti zbog kojih gost ne može otići na putovanje.

Službeno proglašena izvanredna stanja i epidemije. Slučajevi u kojima vlasti proglase izvanredno stanje na nekom području ili u cijeloj državi, epidemiju, pandemiju ili kakvu ugrozu koja prijeti zdravlju građana. To ne uključuje endemske bolesti kao ni bolesti koje su često povezane s određenim područjima, na primjer malariju u Tajlandu ili groznicu denga na Havajima.

Službeno proglašena ograničenja za putovanja. Ograničenja za putovanja koja proglasi neka od nadležnih državnih agencija, a koja onemogućuju ili zabranjuju putovanja, boravak na lokaciji na kojoj se nalazi smještaj ili povratak s te lokacije. To ne uključuje neobvezujuća upozorenja za putovanja kao ni druge službene preporuke.

Vojne operacije i drugi oblici neprijateljskog djelovanja. Ratne aktivnosti, neprijateljsko djelovanje, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi, revolucije, građanski neredi i građanski nemiri.

Elementarne nepogode. Elementarne nepogode, prirodne katastrofe, prekidi opskrbe osnovnim komunalnim uslugama koji zahvaćaju šira područja, vulkanske erupcije, tsunamiji i druge teške i neuobičajene vremenske nepogode. To ne uključuje vremenske prilike i prirodne pojave koje su dovoljno učestale na nekoj lokaciji da budu očekivane, primjerice uragane na Floridi u razdoblju kad na tom području ima uragana.

Što nije obuhvaćeno

Sve ostalo. Ovi uvjeti dozvoljavaju otkazivanje rezervacija isključivo u slučaju prethodno spomenutih događaja. Ne obuhvaćaju nijednu drugu situaciju. Primjeri situacija u kojima ovi uvjeti ne dozvoljavaju otkazivanje rezervacije: iznenadna bolest ili ozljeda; zakonom propisane građanske dužnosti poput poziva za obavljanje porotničke dužnosti ili vojne obveze; upozorenja za putovanja ili druge preporuke koje izdaju službena tijela (osim ako se putovanja u potpunosti zabranjuju); otkazivanje ili promjena termina događaja u svrhu kojega je rezervacija ugovorena; bilo kakvi prometni zastoji koji nisu povezani s obuhvaćenim posebnim okolnostima (npr. zatvaranje prometnica i otkazivanje zrakoplovnih, željezničkih, autobusnih i brodskih linija). Ako otkažete rezervaciju zbog neke od navedenih situacija, iznos povrata ovisit će o uvjetima otkazivanja koji vrijede za tu rezervaciju.

Koji su sljedeći koraci

Ako vam pošaljemo obavijest ili objavimo informacije iz kojih proizlazi da ovi uvjeti vrijede za vašu rezervaciju, slijedite upute za otkazivanje koje ćete dobiti od nas. Kad vam pošaljemo obavijest ili objavimo informacije o tome na koji se način primjenjuju ovi uvjeti, imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. U rubrici Putovanja moći ćete otkazati rezervaciju za koju vrijede ovi uvjeti. Ako smatrate da ovi uvjeti vrijede za vašu rezervaciju, a nismo vam poslali obavijest niti objavili informacije o događaju, molimo vas da nam se obratite kako biste otkazali rezervaciju. U svakom slučaju budite spremni predočiti dokumentaciju iz koje se vidi da je događaj utjecao na vas ili na vašu rezervaciju.

Ako imate pitanja, obratite nam se.

Ostale informacije s kojima morate biti upoznati

Ovi se uvjeti primjenjuju na sve rezervacije koje počinju na dan njihova stupanja na snagu ili kasnije.

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija