Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Pravila

Porez na dodanu vrijednost (PDV) i kako se primjenjuje na vas

Porez na dodanu vrijednost ili PDV jest porez kojim se oporezuje isporuka dobara i usluga. U nekim se državama takav porez zove porez na robu i usluge (GST), porez na usluge ili porez na potrošnju (u ovom se članku oni skupno nazivaju „PDV”).

Ovisno o vašoj matičnoj državi ili lokaciji smještaja, Airbnb ima obavezu obračunati PDV na naknade za usluge Airbnba za rezervacije u državama u kojima se oporezuju usluge pružene elektroničkim putem.

Unos PDV identifikacijskog broja ili poreznog identifikacijskog broja

U određenim zemljama možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju. Međutim, ovisno o lokalnim zakonima o PDV-u, možda ćete ipak morati sami odrediti trebate li platiti PDV za određenu transakciju te navesti njegov iznos u svojoj prijavi PDV-a.

Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ili porezni broj u rubriku Porezi na svom korisničkom računu. Saznajte detaljnije informacije o formatu PDV identifikacijskog broja.

Za domaćine

  1. Unesite svoj PDV identifikacijski broj ili porezni broj ovdje.

Za goste koji rezerviraju smještaj za poslovna putovanja

  1. Unesite PDV identifikacijski broj ili porezni broj tvrtke ovdje
  2. Kliknite ili dodirnite opciju Radi li se o poslovnom putovanju? kad šaljete zahtjev za rezervaciju.

Saznajte kako pronaći račun s iskazanim PDV-om.

Gosti

PDV se naplaćuje na naknadu za usluge koju je gost dužan platiti za određenu rezervaciju. Izmijeni li gost rezervaciju, iznos PDV-a također će se promijeniti sukladno novom iznosu naknade za usluge.

Domaćini

PDV se naplaćuje na naknadu za usluge koju je domaćin dužan platiti za određenu rezervaciju. Izmijeni li se rezervacija, iznos PDV-a također će se promijeniti sukladno novom iznosu naknade za usluge.

Ovisno o tome u kojoj državi imate prebivalište ili gdje se nalazi vaš smještaj, možda ćete morati obračunati PDV (ili druge namete kao što su boravišne pristojbe) na usluge pružanja smještaja i/ili organiziranja doživljaja za goste. Saznajte više o tome kako se oporezuju domaćini.

Preporučujemo vam da potražite savjet pravnog savjetnika ako vam bude potrebna pomoć pri izračunu PDV-a na usluge koje pružate.

Izjava o odricanju odgovornosti

Informacije navedene ovdje služe samo kao opće smjernice, koje ne uzimaju u obzir vaše osobne okolnosti, nisu namijenjene da budu porezni savjeti niti bi ih se, stoga, trebalo tretirati kao da jesu. Ako imate bilo kakvih pitanja o porezima, predlažemo vam da se obratite svom poreznom savjetniku ili lokalnim poreznim tijelima.

Budući da se navedene informacije ne ažuriraju u stvarnom vremenu, trebali biste redovito provjeravati je li u međuvremenu došlo do kakvih promjena u zakonima, poreznim stopama ili postupcima.

Države

Albanija

Ako ste korisnik u Albaniji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Armenija

Ako ste korisnik u Armeniji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Australija

Ako ste korisnik u Australiji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se porez na robu i usluge (GST) od 10 %.

Ako ste registrirani kao obveznik GST-a, možda vam se neće naplaćivati GST na naknade za usluge Airbnba. Međutim, možda ćete i dalje morati navesti GST na svojoj prijavi GST-a. Kako biste nam dali do znanja da ste registrirani kao obveznik GST-a, unesite svoj matični broj poslovnog subjekta (Australian Business Number, ABN) ovdje.

Ako ste od trenutka unosa ABN-a prestali biti obveznik GST-a, ažurirajte svoje podatke.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Austrija

Ako ste korisnik u Austriji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Bahami

Ako ste korisnik na Bahamima, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 12 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a na Bahamima, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj bahamski porezni broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Belgija

Ako ste korisnik u Belgiji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 21 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Brazil

Ako ste korisnik u Brazilu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se ISS od 2,9 %, neovisno o vašem poreznom statusu.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Bugarska

Ako ste korisnik u Bugarskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Kanada

Ako ste korisnik u Kanadi, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se porez na robu i usluge (GST) od 5 %.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Čile

Ako ste korisnik u Čileu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 19 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a u Čileu, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj čileanski porezni broj ovdje.

Ako nam dostavite svoj čileanski porezni broj, napominjemo da ćemo taj podatak možda morati ustupiti čileanskim poreznim tijelima. Više informacija o čileanskom sustavu PDV-a.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Kolumbija

Ako ste korisnik u Kolumbiji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 19 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a u Kolumbiji, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj kolumbijski porezni broj ovdje.

Napominjemo da ćemo podatak o tome da ste korisnik Airbnba možda morati ustupiti kolumbijskim poreznim tijelima.

Više informacija o kolumbijskim porezima potražite ovdje ili na službenoj stranici porezne uprave.

Kostarika

Ako ste korisnik u Kostarici, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 13 % bez obzira na vaš porezni status.

Za više informacija posjetite službenu internetsku stranicu porezne uprave.

Hrvatska

Ako ste korisnik u Hrvatskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 25 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Cipar

Ako ste korisnik na Cipru, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 19 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Češka

Ako ste korisnik u Češkoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 21 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Danska

Ako ste korisnik u Danskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 25 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Egipat 

Ako ste korisnik u Egiptu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 14 % bez obzira na vaš porezni status. Više informacija potražite na službenoj internetskoj stranici.

Estonija

Ako ste korisnik u Estoniji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 22 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Finska

Ako ste korisnik u Finskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 24 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Francuska

Ako ste korisnik u Francuskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Njemačka

Ako ste korisnik u Njemačkoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 19 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Gruzija

Ako ste korisnik u Gruziji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 18 %.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Grčka

Ako ste korisnik u Grčkoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 24 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Mađarska

Ako ste korisnik u Mađarskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 27 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV broj ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Island

Ako ste korisnik na Islandu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 24 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV broj (VSK/VASK) ovdje.

Više informacija potražite na službenoj stranici porezne uprave.

Indonezija

Ako ste korisnik u Indoneziji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 11 %.

Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj (NPWP) ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Irska

Bez obzira na to jeste li korisnik ili poslovni subjekt u sustavu PDV-a u Irskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 23 %.

Svoj PDV identifikacijski broj možete unijeti ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Italija

Ako ste korisnik u Italiji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 22 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Japan

Ako ste gost u Japanu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se porez na potrošnju (JCT) od 10 %, bez obzira na vaš status poreznog obveznika.

Ako ste domaćin u Japanu, dužni ste prijaviti i platiti japanski porez na potrošnju (JCT) na naknade za usluge Airbnba koje plaćaju domaćini u skladu s „prijenosom porezne obveze” kako je navedeno u Zakonu o JCT-u. Airbnb ne naplaćuje niti prijavljuje navedeni porez (JCT) na naknade za usluge koje plaćaju domaćini.

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama japanske Državne porezne agencije.

Kenija

Ako ste korisnik u Keniji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se porez na promet od 16 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Latvija

Ako ste korisnik u Latviji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 21 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Litva

Ako ste korisnik u Litvi, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 21 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Luksemburg

Ako ste korisnik u Luksemburgu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 17 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Malezija

Ako ste korisnik u Maleziji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se porez na usluge od 6 %, bez obzira na vaš status poreznog obveznika.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Malta

Ako ste korisnik u Malti, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 18 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Meksiko

Ako ste korisnik u Meksiku, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 16 %, bez obzira na vaš status poreznog obveznika.

Napominjemo da će Airbnb možda morati naplatiti i uplatiti PDV na ukupnu cijenu smještaja u vaše ime ako ste domaćin te će možda morati prijaviti vaše podatke meksičkim poreznim tijelima. Više informacija o poreznom sustavu i obvezama Airbnba u Meksiku potražite ovdje ili posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Moldavija

Ako ste korisnik u Moldaviji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Nizozemska

Ako ste korisnik u Nizozemskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 21 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Novi Zeland

Ako ste korisnik u Novom Zelandu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se porez na robu i usluge (GST) od 15 %.

Ako ste registrirani kao obveznik GST-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati GST na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati iskazati obvezu GST-a u prijavi GST-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik GST-a, unesite svoj IRD broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Norveška

Ako ste korisnik u Norveškoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 25 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Poljska

Ako ste korisnik u Poljskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 23 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Portugal

Ako ste korisnik u Portugalu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 23 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Rumunjska

Ako ste korisnik u Rumunjskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 19 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Saudijska Arabija

Ako ste korisnik u Saudijskoj Arabiji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 15 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj (TRN) ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Srbija

Ako ste korisnik u Srbiji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj (PIB) ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Singapur

Ako ste korisnik u Singapuru, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se porez na robu i usluge (GST) od 9 %.

Ako ste registrirani kao obveznik GST-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati GST na naknade za usluge Airbnba. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik GST-a, unesite svoj GST registarski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Slovačka

Ako ste korisnik u Slovačkoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Slovenija

Ako ste korisnik u Sloveniji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 22 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Južnoafrička Republika

Ako ste korisnik u Južnoafričkoj Republici, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 15 %.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Južna Koreja

Ako je lokacija vašeg smještaja u Južnoj Koreji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 10 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati iskazati obvezu PDV-a u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite registarski broj poslovnog subjekta (BRN) ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Španjolska

Ako ste korisnik u Španjolskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 21 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Švedska

Ako ste korisnik u Švedskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 25 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Švicarska

Bez obzira na to jeste li korisnik ili poslovni subjekt u sustavu PDV-a u Švicarskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 8,1 %.

Svoj PDV identifikacijski broj možete unijeti ovdje.

Za više informacija posjetite službenu internetsku stranicu porezne uprave.

Tajvan

Ako ste korisnik u Tajvanu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 5 %.

Ovdje možete pronaći više informacija o PDV-u na cijenu smještaja za smještaje u Tajvanu.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Tanzanija

Ako ste korisnik u Tanzaniji, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 18 %. Za više informacija posjetite internetsku stranicu Porezne uprave Tanzanije.

Tajland

Ako ste korisnik u Tajlandu, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 7 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite broj poreznog obveznika (TIN) ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Turska

Ako ste korisnik u Turskoj, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 18 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Uganda

Ako ste korisnik u Ugandi, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 18 % bez obzira na vaš porezni status.

Više informacija potražite na službenoj internetskoj stranici.

Ukrajina

Ako ste korisnik u Ukrajini, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ako ste korisnik u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 5 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Da bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj (TRN) ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Ujedinjena Kraljevina

Ako ste korisnik u Ujedinjenoj Kraljevini, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 20 %.

Ako ste registrirani kao obveznik PDV-a ili ste na poslovnom putovanju, možda vam se neće naplaćivati PDV na naknade za usluge Airbnba, ali ćete možda morati navesti njegov iznos u prijavi PDV-a. Kako bismo znali da ste registrirani kao obveznik PDV-a, unesite svoj PDV identifikacijski broj ovdje.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Urugvaj

Ako ste korisnik u Urugvaju, na naknade za usluge Airbnba naplaćuje se PDV od 22 %, bez obzira na vaš status poreznog obveznika.

Za više informacija posjetite službenu stranicu porezne uprave.

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija