Kako Airbnb pruža zaštitu domaćinima

Saznajte više o Airbnbovim mehanizmima za zaštitu.
Autor: Airbnb (4. velj 2020.)
Članak (4 min)
Ažurirano 1. svi 2024.

Izdvojeno

  • Zaštitni mehanizmi, kao što je AirCover za domaćine, pridonose osjećaju sigurnosti kad primate goste.

  • Služba za podršku pruža pomoć na 62 jezika

Možda vas zanima kako zaštititi prostor koji iznajmljujete i svoju imovinu prilikom boravka gostiju u vašem smještaju. Do štete i sigurnosnih incidenata dolazi iznimno rijetko, no Airbnb nudi brojne oblike zaštite za domaćine i goste.

Profili i recenzije

Airbnb vam pomaže da saznate nešto o svojim gostima. Ako vam je uključena opcija instant rezervacije, u postavkama možete unijeti svoje uvjete za goste koji se primjenjuju uz naše uvjete za ugovaranje rezervacija. Ako vam više ogovara da vam se za svaku rezervaciju pošalje zahtjev, prije prihvaćanja zahtjeva možete pregledavati profile gostiju i čitati recenzije koje su im napisali prethodni domaćini.

S obzirom na to da gosti i domaćini jedni drugima mogu napisati recenziju tek po završetku rezervacije, možete biti sigurni da se sve što pročitate temelji na stvarnom iskustvu. Koristeći se Airbnbovim sustavom za sigurnu razmjenu poruka goste možete u bilo kojem trenutku prije dolaska pitati što vas zanima i dati im do znanja što mogu očekivati.

AirCover za domaćine

AirCover za domaćine sveobuhvatna je zaštita za svakog domaćina na Airbnbu. Sastoji se od mehanizama koji uključuju verifikaciju identiteta gostiju prije dolaska u smještaj kako biste bili sigurni da su zaista osobe za koje se predstavljaju. Obuhvaća i tehnologiju za provjeru rezervacija koja pomaže u smanjenju rizika od organiziranja zabava koje će ometati susjede te materijalne štete.

AirCover za domaćine uključuje osiguranje od odgovornosti za domaćine u iznosu od 1 000 000 USD i osiguranje imovine domaćina u iznosu od 3 000 000 USD, a njime su, između ostalog, obuhvaćene umjetnine, dragocjenosti, parkirani automobili, brodovi i druga vozila.

Saznajte više o AirCoveru za domaćine

Osnovna pravila

Osnovna pravila za goste predstavljaju standarde kojih se svi gosti moraju pridržavati. U osnovnim se pravilima od gostiju zahtijeva da se prema vašem smještaju odnose s poštovanjem, da se pridržavaju vašeg kućnog reda, da budu brzi u komunikaciji ako dođe do kakvog problema i da smještaj ostave u stanju koje ne zahtijeva posebno temeljito čišćenje. Svaki gost koji rezervira vaš smještaj mora prihvatiti ova pravila prije ugovaranja rezervacije.

Sigurnost korisničkog računa

Kako bi zaštitio vaš korisnički račun, Airbnb poduzima cijeli niz mjera kao što je dodatna provjera identiteta kad se prijavljujete s novog telefona ili računala i slanje upozorenja kad dođe do izmjena na korisničkom računu. Sve dok cijeli postupak (komunikaciju, ugovaranje rezervacija i plaćanje) obavljate na našoj platformi, zaštićeni ste Airbnbovim pravilima i mehanizmima zaštite.

Podrška 0 – 24

Airbnbova služba za podršku uvijek vam je na raspolaganju i to na 62 jezika ako vam zatreba pomoć s nečim od navedenog:

  • pomoć pri ponovnom ugovaranju rezervacije
  • povrat novca
  • posredovanje.

Više informacija o našim pravilima i mehanizmima zaštite

Uz ove zaštitne mehanizme možete primati goste s povjerenjem. Saznajte više o AirCoveru za domaćine kako biste saznali detaljnije informacije o mehanizmima zaštite koje Airbnb osigurava domaćinima.

Osiguranje imovine domaćina, osiguranje od odgovornosti za domaćine i osiguranje od odgovornosti za doživljaje u okviru Aircovera za domaćine ne vrijede za domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u Japanu jer se tamo primjenjuju osiguranje za domaćine u Japanu i osiguranje od odgovornosti za doživljaje na području Japana kao ni za domaćine koji nude smještaje putem tvrtke Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u kontinentalnom dijelu Kine primjenjuje se osiguranje za domaćine u Kini. Imajte na umu da su maksimalni iznosi odštete navedeni u američkim dolarima (USD).

Kod osiguranja od odgovornosti za domaćine i osiguranja od odgovornosti za doživljaje rizik preuzimaju druga osiguravajuća društva. Ako iznajmljujete smještaj u Ujedinjenoj Kraljevini, polica osiguranja od odgovornosti za domaćine i polica osiguranja od odgovornosti za doživljaje ugovaraju se s društvom Zurich Insurance Company Ltd., te ih za domaćine u Ujedinjenoj Kraljevini bez dodatnih troškova dogovara i sklapa društvo Airbnb UK Services Limited, ovlašteni predstavnik društva Aon UK Limited koje posluje na temelju odobrenja i prema pravilima nadležnog tijela za financijsko poslovanje (Financial Conduct Authority/FCA). Registarski broj odobrenja koje je za Aon izdao FCA jest 310451. To možete provjeriti u Registru financijskih usluga ili ako nazovete FCA na broj 0800 111 6768. Osiguranje od odgovornosti za domaćine i doživljaje u okviru Aircovera za domaćine regulira nadležno tijelo za financijsko poslovanje (Financial Conduct Authority/FCA). Ostali proizvodi i usluge koje ugovara Airbnb UK Services Limited nisu regulirani na isti način. FPAFF405LC

Osiguranje imovine domaćina nije polica osiguranja i nije povezano s osiguranjem od odgovornosti za domaćine. U okviru osiguranja imovine domaćina nadoknađujemo vam troškove za određene vrste šteta koje su prouzročili gosti u smještaju koji iznajmljujete ili na vašoj imovini ako vam gost sam ne nadoknadi počinjenu štetu. Za smještaje u saveznoj državi Washington Airbnbove ugovorne obveze u okviru osiguranja imovine domaćina pokriva polica osiguranja koja glasi na Airbnb. Za domaćine čija matična država nije Australija niti je njihov poslovni subjekt registriran u toj državi vrijede ovi uvjeti za osiguranje imovine domaćina. Za domaćine čija je matična država Australija ili je njihov poslovni subjekt registriran u toj državi kod osiguranja imovine domaćina vrijede Uvjeti za osiguranje imovine domaćina za korisnike u Australiji.

Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

Izdvojeno

  • Zaštitni mehanizmi, kao što je AirCover za domaćine, pridonose osjećaju sigurnosti kad primate goste.

  • Služba za podršku pruža pomoć na 62 jezika

Airbnb
4. velj 2020.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?