KRATKI OPIS OSIGURANJA

Osiguranje za domaćine u Japanu

Što je Osiguranje za domaćine u Japanu?

Osiguranje za domaćine u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s ozljedama ili materijalnom štetom koju je pretrpjela druga osoba za vrijeme boravka u smještaju koji domaćin iznajmljuje. Osiguranje također pokriva slučajeve u kojima je domaćin pretrpio materijalnu štetu koja je nastala uslijed boravka gosta* u njegovom smještaju. Kad domaćin pretrpi materijalnu štetu nastalu uslijed boravka gosta u njegovom smještaju, šteta se može pokriti iz osiguranja ako domaćin i gost ne uspiju sporazumno doći do rješenja, pa se domaćin obrati Airbnbu.

Osiguranje za domaćine u Japanu program je koji pruža osiguranje domaćinima, a pokriva ga tvrtka Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju uplaćivati premiju osiguranja da bi se mogli koristiti pogodnostima koje pruža Osiguranje za domaćine u Japanu.

U nastavku pročitajte više informacija o tome što sve pokriva Osiguranje za domaćine u Japanu.

Period osiguranja

Ovaj period osiguranja u okviru tekućeg programa osiguranja pokriva razdoblje od 31. srpnja 2022. do 31. srpnja 2023. godine.

Opseg i uvjeti

Opseg i uvjeti primjene Osiguranja za domaćine u Japanu

Osiguranje za domaćine u Japanu predviđa isplatu odštete ako domaćin pretrpi materijalnu štetu ili ako bude snosio odgovornost ili druge troškove u vezi s ozljedama ili materijalnom štetom koju je pretrpjela druga osoba za vrijeme boravka u smještaju koji domaćin iznajmljuje.

  1. Smještaj za koji vrijedi osiguranje

Osiguranje za domaćine u Japanu vrijedi za smještaj* koji je u vlasništvu domaćina, kojim se domaćin koristi ili njime upravlja u okviru djelatnosti iznajmljivanja smještaja.

(*)Pojam smještaja odnosi se na objekte tj. nekretnine koje imaju dozvolu u skladu sa zakonom o poslovanju hotela, nacionalnim strateškim zakonom o posebnim zonama i zakonom o privatnim smještajima te na druge objekte u kojima se pruža smještaj, pri čemu moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: – domaćin mora biti vlasnik nekretnine ili nekretninu imati u najmu; – nekretnina se oglašava na Airbnbovoj stranici; i – nekretninu rezervira i njome se koristi osoba koja je pristala na Airbnbova pravila i uvjete i koja se koristila internetskom stranicom Airbnba. Objekti u kojima se pruža smještaj uključuju mobilne kućice, autobuse, kampere, kuće na stablu i druge prostore koji su parkirani i upotrebljavaju se kao smještajne jedinice. Brodovi i plovila također su uključeni ako se upotrebljavaju u svrhu pružanja smještaja.

  1. Domaćin/domaćini

Domaćini su osobe koje se bave (*) djelatnošću iznajmljivanja smještaja.

  1. Gost/Gosti

Gosti su korisnici (*) usluge iznajmljivanja smještaja, uključujući one koje je korisnik pozvao i one koji zajednički koriste uslugu iznajmljivanja smještaja.

(*) Djelatnost iznajmljivanja smještaja odnosi se na hotelsko poslovanje opisano u zakonu o poslovanju hotela (zakon br. 138 iz 1948.), djelatnost opisanu u nacionalnom strateškom zakonu o posebnim zonama (zakon br. 107 iz 2013.) i djelatnost iznajmljivanja privatnog smještaja opisanu u zakonu o privatnim smještajima (zakon br. 65 iz 2017.) kao i druge djelatnosti pružanja smještaja i ostale aktivnosti koje se provode u smještaju i izvan njega, a povezane su s prethodno navedenim uslugama i provode se u skladu s transakcijama putem Airbnbove digitalne platforme.

Što osiguranje pokriva (uvjeti u vezi s odgovornošću)

Gornja granica koja se primjenjuje tijekom perioda osiguranja iznosi 100 000 000 JPY po nezgodi.

Što nije pokriveno

Glavne stavke koje nisu obuhvaćene Osiguranjem za domaćine u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu imovinske štete nastale uslijed nezgoda)

Stavke koje nisu uključene u smještaj:

– valuta, novac, plemeniti metal u obliku poluga, novčanice ili vrijednosni papiri – zemljište, voda ili bilo koja druga tvar u ili na zemljištu; međutim, to se ne odnosi na poboljšanja zemljišta koja se sastoje od uređivanja krajobraza, kolnika i pločnika (ali se odnosi na bilo koje dodatno zemljište ili zemljište koje se nalazi ispod tog objekta) ili vode koja se nalazi u nekom spremniku, cjevovodu ili bilo kojoj drugoj opremi za preradu – životinje, što uključuje, između ostalog, stoku i kućne ljubimce – drveće koje se uzgaja za komercijalnu prodaju i usjevi – plovila, letjelice, svemirske letjelice i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila koja nisu u upotrebi ili koja se upotrebljavaju kao smještajni objekti – vozila; međutim, to ne uključuje vozila koja nisu u upotrebi ili koja se upotrebljavaju kao smještajni objekti – podzemni rudnici ili rudnička okna ili bilo koji objekt unutar takvih rudnika ili okana – brane i nasipi – imovina u tranzitu – linije za prijenos i distribuciju na udaljenosti od preko 305 metara od smještajnog objekta.

Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:

– rat, upotreba sile koju provodi neka druga zemlja, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi – oštećenja prouzročena zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom nastalom uslijed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala zagađenog takvim materijalom, ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, znanstvenu ili industrijsku upotrebu

– stvarna ili potencijalno zlonamjerna upotreba otrovnih bioloških ili kemijskih materijala – materijalna šteta u smještaju nastala u razdoblju u kojem u smještaju nema gostiju – šteta nastala zbog namjernog nedoličnog ponašanja ili krajnje nepažnje domaćina – itd.

Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje (klauzule koje se odnose na nadoknadu štete)

– Rat, upotreba sile koju provodi neka druga zemlja, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi. – Oštećenja prouzročena zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom nastalom uslijed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala zagađenog takvim materijalom, ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, znanstvenu ili industrijsku upotrebu. – Šteta nastala zbog namjernog neprimjerenog ponašanja domaćina. – Odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima. – Odgovornost na temelju tjelesnog invaliditeta osoba koje rade za domaćina u vrijeme kad obavljaju svoj posao. – U slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i druge osobe, odgovornost se određuje tim sporazumom. – Odgovornost uzrokovana otpadnim vodama ili emisijama. – Odgovornost koja proizlazi iz poslovanja odvjetnika, registriranih odvjetnika iz drugih zemalja, ovlaštenih javnih računovođa, poreznih računovođa, arhitekata, projektanata, istražitelja koji se bave zemljišnim i stambenim pitanjima, sudskih pisara, administrativnih pisara, veterinara ili njima sličnih osoba. – Odgovornost koja proizlazi iz posjedovanja, korištenja ili upravljanja nekom letjelicom, automobilom, plovilom ili vozilom izvan smještajnog objekta, s izuzetkom štete nastale zbog upotrebe ili upravljanja automobilom, plovilom ili vozilom izvan smještajnog objekta, a za vrijeme upotrebe tog automobila, plovila ili vozila izvan smještajnog objekta koji se oglašava kao smještaj. Odgovornost koja proizlazi iz građevinskih radova na zakupljenom objektu, kao što su renoviranje, proširenje ili rušenje, s izuzetkom slučaja u kojem je domaćin izvođač radova u okviru vlastite poslovne djelatnosti. – Ostalo.

Odštetni zahtjevi

Obavijest o nezgodi

Ako domaćin primijeti da je gost ili neka druga osoba pretrpjela ozljedu ili materijalnu štetu, o tome bi trebao odmah obavijestiti Airbnb jer postoji mogućnost da za takav slučaj vrijedi osiguranje. Isto tako, ako domaćin sazna za štetu na imovini u svojem vlasništvu ili imovini kojom upravlja, trebao bi obavijestiti Airbnb ako ne postigne dogovor s gostom u roku od 72 sata otkad je s njime prvi put stupio u kontakt jer postoji mogućnost da za takav slučaj vrijedi osiguranje.

Zahtjev za dostavu police osiguranja

Ovaj kratki pregled Osiguranja za domaćine u Japanu ne sadrži sve uvjete koje obuhvaća polica osiguranja. Ako želite zatražiti primjerak police osiguranja, obratite se tvrtki Marsh Japan, Inc. i navedite podatke o svom korisničkom računu na Airbnbu.

Osiguravajuće društvo koje preuzima odgovornost

Sompo Japan Insurance Inc.