KRATKI PREGLED INFORMACIJA O OSIGURANJU U JAPANU

Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti

Što je Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti?

Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti pruža domaćinima doživljaja osiguranje od odgovornosti za tjelesne ozljede i materijalnu štetu koju pretrpi gost ili treća osoba zbog nezgode koja se dogodi za vrijeme doživljaja koji domaćin organizira. Naše Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti ne pokriva materijalnu štetu koju pretrpi domaćin, a dogodi se za vrijeme održavanja doživljaja kao ni nestanak predmeta u vlasništvu domaćina.

Naše Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti koje vrijedi za domaćine u Japanu pruža pokriće u skladu s policom koju izdaje Sompo Japan Insurance Inc. i za domaćine je besplatno.

U nastavku pročitajte kako podnijeti zahtjev za nadoknadu štete u skladu s Osiguranjem domaćina doživljaja od odgovornosti.

Koje su države obuhvaćene

Naše Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti vrijedi za domaćine širom svijeta, s izuzetkom jurisdikcija koje podliježu američkim zakonima o sankcijama.

Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti koje vrijedi za domaćine u Japanu pruža se na temelju posebne police koje izdaje Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Maksimalni iznosi odštete mogu se razlikovati, kao i uvjeti osiguranja.

Za koji period vrijedi osiguranje?

Ovaj period osiguranja u okviru tekućeg programa Osiguranja domaćina doživljaja od odgovornosti počeo je 31. srpnja 2021. i završava 31. srpnja 2022. godine.

Tko ima pravo na osiguranje?

Domaćini doživljaja pokriveni su Osiguranjem domaćina doživljaja od odgovornosti ako do incidenta koji ima za posljedicu pravnu odgovornost za tjelesne ozljede ili zahtjev za nadoknadu štete na imovini dođe za vrijeme održavanja doživljaja koji domaćin organizira te u propisanom periodu osiguranja.

Doživljaj je definiran kao aktivnost koju nude domaćini doživljaja i do koje se može doći putem Airbnbove internetske stranice ili aplikacije.

Domaćin doživljaja definiran je kao osoba ili subjekt koji ima odobrenje za oglašavanje doživljaja na Airbnbovoj internetskoj stranici ili aplikaciji.

Za potrebe ove definicije domaćin doživljaja može biti i:

(i) treća osoba koja sastavlja plan doživljaja ili organizira jedan ili više doživljaja za goste s Airbnba, čak i ako izravno ne sudjeluje u vođenju doživljaja; i

(ii) sudomaćin koji pruža usluge u vezi s doživljajem i određene treće osobe koje sklope ugovor s domaćinom doživljaja ne temelju kojeg se doživljaj održava na određenoj lokaciji.

Ograničenja u pogledu odgovornosti

Naše Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti pruža pokriće u iznosu do 1 000 000 JPY po terminu doživljaja.

Što Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti ne pokriva?

Osiguranje domaćina doživljaja od odgovornosti uglavnom ne pokriva slučajeve opisane u nastavku.

– Odgovornost uzrokovanu namjernim djelovanjem domaćina. – Odgovornost uzrokovanu ratom, upotrebom vojne sile od strane drugih država, revolucijom, pobunom, građanskim nemirima ili oružanom pobunom. – Odgovornost za rodbinu koja živi u domaćinstvu s domaćinom. – Odgovornost na temelju tjelesnog invaliditeta osoba koje rade za domaćina u vrijeme kad obavljaju svoj posao. – Odgovornost uzrokovanu drenažom ili odvodnjom. – Odgovornost istaknutu posebnim sporazumom o šteti između domaćina i drugih osoba. – Nuklearni rizik, rizik od azbesta, rizik od zagađenja. – Rizik zbog profesionalnog zanimanja. – Odgovornost uzrokovanu vlasništvom, upravljanjem i održavanjem letjelice ili automobila ili vlasništvom, upravljanjem i održavanjem plovila ili vozila izvan objekta. – Odgovornost za robu ili hranu i pića koja više nisu u posjedu domaćina ili druge imovine koja više nije u posjedu domaćina i koja je izvan objekta. – Odgovornost koja proizlazi iz oštećenja materijala koji se isporučuju itd.

Odštetni zahtjevi

Odmah obavijestite Airbnb ako primijetite bilo kakvu tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu koja bi mogla biti pokrivena osiguranjem na temelju ove police.

Ovaj kratki pregled informacija o Osiguranju domaćina doživljaja od odgovornosti ne sadrži sve uvjete koje obuhvaća polica osiguranja. Ako želite zatražiti primjerak police osiguranja, obratite se tvrtki Marsh Japan, Inc. i navedite podatke o svom korisničkom računu na Airbnbu.