Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Koliko Airbnb naplaćuje domaćinima?

  Saznajte kako Airbnbove naknade za domaćine i goste utječu na vašu djelatnost ugošćivanja.
  Autor: Airbnb (16. stu 2020.)
  Članak (5 min)
  Ažurirano 14. ruj 2021.

  Izdvojeno

  • Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge koja iznosi 3 %, a izračunava se na temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije.

  • Gosti u pravilu plaćaju naknadu za usluge koja iznosi oko 14 %, a izračunava na temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije.

  • Te naknade pomažu u poslovanju Airbnba i pružanju podrške domaćinima u obliku marketinških aktivnosti, programa koji im jamče zaštitu i dr.

  Mnogo vide ugošćivanje kao način ostvarivanja zarade kroz povezivanje s ljudima iz cijelog svijeta. No koliko Airbnb naplaćuje i kako se to odražava na domaćine i goste?

  Budete li znali koje sve naknade Airbnb naplaćuje za svoje usluge (na što se odnose i zašto se naplaćuju), moći ćete strateški odabrati cijene koje vam odgovaraju i imaju smisla s obzirom na to kakav smještaj iznajmljujete.

  Koliko Airbnb naplaćuje?

  Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge koja iznosi 3 %, a izračunava na se temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije. Međuzbroj uključuje cijenu noćenja i naknadu za čišćenje* te naknadu za dodatne goste (ako se naplaćuje), a ne uključuje Airbnbove naknade i poreze. Gosti u pravilu plaćaju naknadu za usluge koja iznosi oko 14 %, a izračunava se na temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije.

  Ako naplaćujete 300 USD za rezervaciju koja uključuje 3 noćenja i usto još 60 USD naknade za čišćenje, za tu će rezervaciju međuzbroj iznositi 360 USD. Otprilike 3 % (10,80 USD) od tog iznosa uzima se od vaše zarade kao naknada za usluge koju plaćaju domaćini, a 14 % (50,40 USD) naplaćuje se gostima i dio je ukupnog iznosa koji plaćaju. U tom primjeru:

  • vaša bi zarada iznosila 349,20 USD
  • gosti bi platili 410,40 USD.

  Naknade koje Airbnb naplaćuje u tržišnom su smislu konkurentne i ne naplaćujemo obradu platnih transakcija, pa domaćini zadržavaju veći dio svoje zarade.

  Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge koja iznosi 3 %, a izračunava se na temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije.

  Zašto Airbnb naplaćuje naknade za usluge?

  Naknade služe tome bi Airbnbova platforma mogla nesmetano funkcionirati te da bismo pokrili troškove rješenja i usluga koji vam olakšavaju iznajmljivanje smještaja, a to su, između ostalog:

  • podrška korisnicima 0 – 24
  • reklamne aktivnosti koje gosti mogu vidjeti na Googleu, društvenim mrežama i drugim mjestima
  • mehanizmi koji štite vas i prostor koji iznajmljujete
  • edukativni sadržaji za domaćine.

  Jesu li gosti upoznati s ovim naknadama?

  Da. Gosti mogu vidjeti koliko iznose naknade za usluge i naknade za čišćenje* kako bi im bilo jasnije što sve uključuje konačna cijena koju će platiti. Ako se naplaćuju lokalni porezi, iznos za naplatu izračunava se prilikom plaćanja rezervacije.

  Gdje mogu vidjeti koliko će gosti platiti?

  Kad rezervacija bude potvrđena, u podacima o rezervaciji i e-mailu s potvrdom rezervacije možete vidjeti prikaz cijene po stavkama koji uključuje sve naknade koje se naplaćuju za tu rezervaciju, pa možete jasno vidjeti sljedeće stavke:

  • naknade i porezi koje naplaćuje Airbnb
  • sve dodatne naknade koje vi naplaćujete (poput naknade za čišćenje)
  • ukupna cijena koju će platiti vaši gosti
  • iznos koji će vam biti isplaćen.

  To znači da nikada nećete morati tražiti konačnu cijenu kad odgovarate na pitanja gostiju ili mijenjate rezervaciju. Kad budete znali koliko gosti plaćaju, bit će vam lakše upravljati stvarima kao što su cjenovna strategija i povrat novca te otkazivanja i izmjene rezervacija.

  Ako znam koje sve stavke čine konačnu cijenu, lakše ću se pobrinuti da ona bude konkurentna. Gosti će tako biti zadovoljniji i imat ću bolje recenzije.
  Oliver,
  Brooklyn, New York

  *Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaj u kontinentalnom dijelu Kine. Saznajte više

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Izdvojeno

  • Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge koja iznosi 3 %, a izračunava se na temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije.

  • Gosti u pravilu plaćaju naknadu za usluge koja iznosi oko 14 %, a izračunava na temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije.

  • Te naknade pomažu u poslovanju Airbnba i pružanju podrške domaćinima u obliku marketinških aktivnosti, programa koji im jamče zaštitu i dr.

  Airbnb
  16. stu 2020.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?