Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Novosti i poboljšanja u programu AirCover za domaćine

  Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključen i uvijek besplatan. Samo na Airbnbu.
  Autor: Airbnb (11. svi 2022.)
  Članak (5 min)
  Ažurirano 21. srp 2023.

  AirCover za domaćine pruža sveobuhvatnu zaštitu pri svakom oglašavanju smještaja na Airbnbu. Sada pruža još veću zaštitu, uključujući verifikaciju identiteta gostiju, provjeru rezervacija, osiguranje u slučaju imovinske štete u iznosu od 3 000 000 USD, zaštitu za vaše dragocjenosti i zaštitu za automobile i brodove koji su parkirani na vašem zemljištu.

  Verifikacija identiteta gostiju

  Povjerenje unutar naše zajednice temelji se na tome da su domaćini i gosti zaista one osobe za koje se predstavljaju. Proširujemo primjenu postupka verifikacije identiteta na sve goste koji ugovaraju rezervaciju za smještaje u 35 najpopularnijih zemalja i regija Airbnba, što predstavlja 90 % svih rezervacija. Početkom 2023. godine proširit ćemo postupak verifikacije identiteta u cijelom svijetu i obuhvatiti 100 % naših rezervacija.

  Nastavit ćemo provoditi sigurnosne provjere svih gostiju u SAD-u prije njihova prvog boravka te provjeravati jesu li svi gosti koji ugovaraju rezervaciju na određenim popisima za praćenje ili popisima osoba koje su podvrgnute sankcijama.

  U okviru naše proširene verifikacije identiteta gostiju unijeli smo i neke izmjene u uvjete za instant rezervaciju. Saznajte više

  Saznajte više o verifikaciji identiteta gostiju

  Tehnologija provjere rezervacija

  U SAD-u i Kanadi krećemo s primjenom tehnologije za provjeru rezervacija, koja pridonosi tome da se smanji rizik od organiziranja zabava te materijalne štete. Testirali smo provjeru rezervacija u Australiji i utvrdili da su se zabave bez prethodne dozvole tijekom probnog razdoblja smanjile za procijenjenih 35 %.

  Naša tehnologija za provjeru ocjenjuje oko 100 čimbenika vezanih za rezervaciju i blokira određene rezervacije kako bi se smanjila mogućnost organiziranja zabava koje će ometati susjede te materijalne štete. Planiramo tu tehnologiju proširiti na sve rezervacije diljem svijeta početkom 2023.

  Više informacija o tehnologiji za provjeru rezervacija

  Još više zaštite od štete

  Više od desetljeća Airbnb našim domaćinima pruža vodeće osiguranje imovine. Danas AirCoveru za domaćine dodajemo sljedeće mjere zaštite:

  • osiguranje u slučaju imovinske štete u iznosu od 3 000 000 USD: utrostručit ćemo osiguranje u slučaju imovinske štete u iznosu od 1 000 000 USD na 3 000 000 USD, čime obuhvaćamo i vaš smještaj i njegovo pokućstvo.
  • zaštitu umjetnina i dragocjenosti: štitimo širok spektar umjetnina, nakita i kolekcionarskih predmeta koji se u slučaju oštećenja mogu popraviti ili zamijeniti prema procijenjenoj vrijednosti.
  • zaštitu za auto i brod: nudimo osiguranje u slučaju imovinske štete za automobile, brodove i druga plovila koja parkirate ili garažirate na svom zemljištu.

  Nove mjere zaštite dodatak su onima koje su već uključene u AirCover za domaćine:

  • SOS linija 0 – 24: ako se u bilo kojem trenutku budete osjećali ugroženo, putem aplikacije možete jednim potezom u bilo koje doba dana ili noći stupiti u kontakt s nekim od agenata iz specijaliziranog tima za podršku.
  • zaštita od štete koju prouzroče kućni ljubimci: mi plaćamo štetu koju prouzroče četveronožni gosti.
  • nadoknada za dubinsko čišćenje: nadoknadit ćemo vam troškove dodatnih usluga čišćenja koje su potrebne nakon odlaska gosta, poput profesionalnog čišćenja tepiha.
  • zaštita od gubitka prihoda od rezervacije: nadoknađujemo vam izgubljeni prihod ako zbog štete koju su prouzročili gosti morate otkazati već potvrđene rezervacije na Airbnbu.
  Saznajte više o osiguranju imovine domaćina

  Jednostavniji postupak podnošenja zahtjeva za naknadu štete

  Dali ste nam do znanja da je postupak podnošenja zahtjeva za naknadu štete previše kompliciran. Na temelju vaših povratnih informacija pojednostavili smo postupak povrata novca.

  Ako gost ošteti vaš smještaj ili imovinu, možete posjetiti naš Centar za posredovanje i u samo nekoliko koraka podnijeti zahtjev za odštetu, a zatim jednostavno pratiti postupak od podnošenja do isplate. Vaš će zahtjev najprije biti poslan gostu. Ako gost ne odgovori ili ne plati u roku od 24 sata, moći ćete uključiti Airbnb.

  Superhostovi (čiji se smještaji nalaze izvan savezne države Washington u SAD-u) također imaju pravo na prioritetno rješavanje zahtjeva za odštetu i bržu isplatu odštete.

  Osiguranje od odgovornosti za domaćine u iznosu od 1 000 000 USD

  Osiguranje od odgovornosti za domaćine u sklopu AirCovera za domaćine štiti vas u rijetkom slučaju kad je gost ozlijeđen ili njegova imovina bude oštećena ili ukradena dok boravi u vašem smještaju. Zaštita također obuhvaća osobe koje vam pomažu s ugošćivanjem, primjerice sudomaćine i osobe koje pružaju usluge čišćenja.

  Osiguranje od odgovornosti za domaćine pruža vam zaštitu ako se utvrdi da ste zakonski odgovorni za nešto od sljedećeg:

  • tjelesne ozljede gosta (ili drugima)
  • oštećivanje ili krađu imovine koja pripada gostu (ili drugima)
  • štetu koju je gost (ili netko drugi) prouzročio u zajedničkim prostorima kao što je predvorje u zgradi i obližnji objekti.

  Ako želite podnijeti odštetni zahtjev, samo ispunite naš obrazac za osiguranje od odgovornosti. Podatke koje nam dostavite poslat ćemo našem pouzdanom osiguravatelju treće strane, koji će vaš zahtjev dodijeliti jednom od svojih zastupnika za osiguranje. On će vaš zahtjev riješiti u skladu s uvjetima police osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, pokriveni ste našim osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više o osiguranju od odgovornosti za domaćine

  Noviteti u programu AirCover za domaćine inspirirani su vašim prijedlozima, stoga vas pozivamo da nam i dalje šaljete svoje prijedloge i komentare.

  Saznajte više o zimskom izdanju Airbnba 2022.

  Osiguranje imovine domaćina, osiguranje od odgovornosti za domaćinei osiguranje od odgovornosti za doživljajekoji su uključeni u Aircover za domaćine ne primjenjuju se na domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u Japanu jer se tamo primjenjuje japansko osiguranje za domaćine i japansko osiguranje domaćina od odgovornosti za doživljaje. Ne primjenjuju se ni na domaćine koji nude smještaje putem društva Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u kontinentalnom dijelu Kine primjenjuje se kineski plan osiguranja za domaćine. Imajte na umu da su svi maksimalni iznosi pokrića izraženi u valuti USD.Osiguranje od odgovornosti za domaćine i osiguranje od odgovornosti za doživljaje ugovaraju se s osiguravateljima treće strane. Ako ste domaćin smještaja u Ujedinjenom Kraljevstvu, polica osiguranja od odgovornosti za domaćine i polica osiguranja od odgovornosti za doživljaje ugovaraju se s društvom Zurich Insurance Company Ltd., te ih za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu bez dodatnih troškova dogovara i sklapa društvo Airbnb UK Services Limited, ovlašteni predstavnik društva Aon UK Limited koje posluje na temelju odobrenja i prema pravilima nadležnog tijela za financijsko poslovanje (Financial Conduct Authority/FCA). Registarski broj odobrenja koje je za Aon izdao FCA jest 310451. To možete provjeriti u Registru financijskih usluga ili ako nazovete FCA na broj 0800 111 6768. Osiguranje od odgovornosti za domaćine i doživljaje u okviru Aircovera za domaćine regulira nadležno tijelo za financijsko poslovanje (Financial Conduct Authority/FCA), dok ostali proizvodi i usluge koje ugovara Airbnb UK Services Limited nisu regulirani proizvodi. FPAFF609LCOsiguranje imovine domaćina nije polica osiguranja i nije povezano s osiguranjem od odgovornosti za domaćine. Za smještaje u saveznoj državi Washington Airbnbove ugovorne obveze u okviru osiguranja imovine domaćina pokriva polica osiguranja koja glasi na Airbnb. Osiguranje imovine domaćina podliježe određenim uvjetima, odredbama i izuzećima. Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.
  Airbnb
  11. svi 2022.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?