Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.

Cijene

Osnovne informacije o cijenama

 • Upute

  Uređivanje postavki cijena

  Pomoću postavki za uređivanje oglasa možete upravljati cijenom noćenja, popustima i drugim detaljima.
 • Upute

  Odredite i prilagodite cijene noćenja

  Pomoću postavki za uređivanje oglasa možete upravljati cijenom noćenja. Unesene će izmjene važiti samo za buduće rezervacije.
 • Upute

  Kako odrediti cijenu smještaja

  Možete potražiti slične smještaje u vašem gradu ili susjedstvu kako biste stekli predodžbu o cijenama na tržištu, no koju ćete cijenu vi odr…
 • Upute

  Određivanje cijene doživljaja

  Kao domaćin sami određujete cijenu svog doživljaja. Možete promijeniti cijenu za predstojeće datume za koje još nema rezervacija, a možete i…

Posebne cijene

 • Upute

  Odredite i prilagodite cijene noćenja

  Pomoću postavki za uređivanje oglasa možete upravljati cijenom noćenja. Unesene će izmjene važiti samo za buduće rezervacije.
 • Upute

  Tjedni i mjesečni popusti

  Ako želite ponuditi nižu cijenu za duže rezervacije, možete odrediti tjedni i/ili mjesečni popust.
 • Upute

  Vikend cijene

  Opcija vikend-cijene omogućuje vam da promijenite osnovnu cijenu noćenja za svaki petak i subotu.
 • Upute

  Pametne cijene

  Uz pomoć funkcije pametnih cijena možete odrediti da vaša cijena automatski raste i pada u skladu s potražnjom za smještajima poput vašeg.
 • Upute

  Pametne cijene u slučaju katastrofa i izvanrednih situacija

  Postoji mogućnost da privremeno isključimo funkciju pametnih cijena kako bismo spriječili drastične promjene cijena i pridržavali se lokalni…

Naknade i troškovi

 • Upute

  Naknade za usluge Airbnba

  Pri potvrdi rezervacije naplaćujemo naknadu za usluge kojom se pokrivaju troškovi funkcioniranja Airbnba te troškovi funkcioniranja platform…
 • Upute

  Kako dodati naknade za čišćenje

  Naknade za čišćenje omogućuju domaćinima da pokriju sve dodatne troškove koje imaju pri čišćenju i pripremanju svojeg smještaja prije dolask…
 • Upute

  Dodavanje naknade za dodatne goste

  Naknada za dodatne goste primijenit će se samo na buduće rezervacije.
 • Upute

  Naplata dodatnih naknada

  Ako ste se registrirali za upotrebu alata za profesionalno ugošćivanje, možete unositi dodatne naknade.

Popusti