Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Upute
Domaćin

Kako funkcioniraju setovi pravila?

Ako imate više oglasa, možete imati pristup značajkama koje vam omogućuju kreiranje posebnih pravila koja se odnose na cijene i dostupnost smještaja koja možete spremiti i primijeniti na više oglasa.

Kako funkcioniraju pravila

Prvo odredite naziv pravila, a zatim određujete na koji način želite da se cijena noćenja mijenja kada se pravilo primijeni.

U okviru pravila možete definirati sljedeće stavke:

 • Cijena noćenja: cijena noćenja može se prilagođavati s obzirom na doba godine. Primjerice, možete kreirati pravilo da se cijena noćenja u vrijeme blagdana poveća za 10 %.
 • Popust na duži boravak: možete dati popust gostima koji ugovaraju duže rezervacije. Taj se popust može odnositi na tjedne ili mjesečne rezervacije, a osim toga možete i sami odrediti trajanje rezervacija za koje želite ponuditi popust.
 • Popusti na rezervacije u zadnji čas: kako se datum početka rezervacije bude bližio, možete smanjivati cijenu noćenja.
 • Popusti na rane rezervacije: možete ponuditi popust gostima koji rezerviraju smještaj znatno unaprijed.
 • Pravila koji se odnose na trajanje rezervacije: možete odrediti minimalan i maksimalan broj noćenja koja gosti mogu rezervirati.
 • Pravila za početak i kraj rezervacije: možete odrediti kojim danima je moguć dolazak i odlazak gostiju.

Kako se primjenjuju pravila pri izračunu cijene noćenja

Kad određeno pravilo primijenite na neki oglas, ono će zamijeniti sve postojeće postavke cijena i dostupnosti koje ste odredili za te datume.

Napomena:
pravila se primjenjuju čak i ako su uključene pametne cijene.

Ako ste odredili više pravila za cijene, ona će se primjenjivati ovim redom:

 1. cijena noćenja i vikend-cijena
 2. popusti na duži boravak (tjedni, mjesečni)
 3. popusti na rane rezervacije i rezervacije u zadnji čas.

Ako, primjerice, primijenite pravilo za cijenu noćenja i popust na rane rezervacije, cijena noćenja izračunat će se na sljedeći način:

 • cijena noćenja od 100 USD plus povećanje od 10 % = 110 USD
 • 110 USD minus popust na rane rezervacije od 20 % = 88 USD.

Ako pak primijenite pravilo za cijenu noćenja, popust na rane rezervacije i mjesečni popust, cijena noćenja izračunat će se na sljedeći način:

 • cijena noćenja od 100 USD plus povećanje od 10 % = 110 USD
 • popust na rane rezervacije od 20 % u kombinaciji s mjesečnim popustom od 30 %
 • kod izračuna ukupne cijene uzima se cijena noćenja od 110 USD i na nju se obračunava samo mjesečni popust od 30 % te se tako dobije ukupni iznos od 77 USD.

Kad se na temelju vaših pravila izračuna cijena, na nju se pridodaje naknada za čišćenje i naknada za usluge Airbnba i tako se dobiva ukupna cijena.

Saznajte više o tome kako se kreiraju i uređuju pravila.

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija