Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Upute
Gost

Spremite oglase na popise želja

Keep track of all the wonderful things you discover on Airbnb.

Save to a wishlist

Found a place or experience that you love? Simply click or tap the heart  on any listing you want to keep top of mind.

You can save the listing to an existing wishlist, or create a new wishlist. When you save multiple listings from the same search, they will automatically be added to the same wishlist. You can always tap Change to save a listing to a different wishlist. You can add up to 100 listings per wishlist.

Wishlist entries are saved with the dates you originally searched. You can always update your trip dates in a wishlist as needed.

Collaborate with friends

Get everyone involved in planning a trip excited by inviting them to join your wishlists. Wishlist collaborators who are logged in to Airbnb can add and view notes, vote up or down on listings, change proposed trip dates, and update the guest count. The share button will also show who’s already been added as a collaborator to the list. To add more collaborators, tap the group of user pictures for your current collaborators to share to more people. Note that anyone with a wishlist link can view the wishlist.

To remove a collaborator, click or tap their profile and select Remove. If they have a wishlist link, they’ll still be able to access the wishlist. You can always delete an existing wishlist and create a new one to generate a new wishlist share link.

Kako podijeliti svoj popis želja u cilju zajedničkog uređivanja

Dijeljenje popisa želja na računalu

 1. Kliknite Profil i nakon toga Popisi želja.
 2. Kliknite popis želja koji želite podijeliti.
 3. Kliknite Podijelite .
 4. Odaberite na koji način želite podijeliti popis želja.

Share a view-only wishlist link

You can share a view-only version of your wishlist by going to settings and selecting Share as view only. You’ll have options to share your list as a link or through your social media apps.

Kako izbrisati popis želja

Brisanje popisa želja na računalu

 1. Kliknite svoj Profil i nakon toga kliknite Popis želja.
 2. Kliknite popis koji želite izbrisati.
 3. Kliknite tri točkice .
 4. Kliknite Izbrišite, potvrdite svoj izbor i zatim ponovno kliknite Izbrišite.


Uređivanje popisa želja

Uređivanje popisa želja na računalu

 1. Kliknite Profil i nakon toga Popisi želja.
 2. Kliknite popis koji želite uređivati.
 3. Kliknite tri točkice .
 4. Kliknite Promijenite naziv ili Izbrišite ili Napustite ako je vlasnik popisa druga osoba, a vi ste samo suradnik.
Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija