Osiguranje za domaćine u Japanu

Osiguranje za domaćine u Japanu

Zaštita za svakog domaćina. Za svaki smještaj. Svaki put.

Što osiguranje pokriva?

Na temelju osiguranja za domaćine u Japanu domaćin može dobiti odštetu u iznosu do 100 000 000 JPY ako je gost tijekom svog boravka prouzročio štetu u objektu ili smještaju u vlasništvu tog domaćina. Također može pokriti troškove ili poslužiti kao osiguranje od odgovornosti ako domaćin snosi odgovornost za materijalnu štetu na imovini gosta ili neke druge osobe ili tjelesne ozljede koje su pretrpjeli.

Što osiguranje pokriva?

Na temelju osiguranja za domaćine u Japanu domaćin može dobiti odštetu u iznosu do 100 000 000 JPY ako je gost tijekom svog boravka prouzročio štetu u objektu ili smještaju u vlasništvu tog domaćina. Također može pokriti troškove ili poslužiti kao osiguranje od odgovornosti ako domaćin snosi odgovornost za materijalnu štetu na imovini gosta ili neke druge osobe ili tjelesne ozljede koje su pretrpjeli.

Što osiguranje pokriva?

Na temelju osiguranja za domaćine u Japanu domaćin može dobiti odštetu u iznosu do 100 000 000 JPY ako je gost tijekom svog boravka prouzročio štetu u objektu ili smještaju u vlasništvu tog domaćina. Također može pokriti troškove ili poslužiti kao osiguranje od odgovornosti ako domaćin snosi odgovornost za materijalnu štetu na imovini gosta ili neke druge osobe ili tjelesne ozljede koje su pretrpjeli.

Osiguranje za domaćine u Japanu može pokrivati sljedeće:

  • slučajeve u kojima gost tijekom svog boravka prouzroči materijalnu štetu u smještaju koji je u vlasništvu domaćina
  • slučajeve u kojima domaćin snosi odgovornost za tjelesne ozljede gosta ili neke druge osobe
  • slučajeve u kojima je domaćin odgovoran za štetu na imovini gosta ili neke druge osobe
  • troškove u slučajevima kad domaćin snosi odgovornost za određene troškove u vezi s materijalnom štetom na imovini gosta ili neke druge osobe ili tjelesnim ozljedama koje su pretrpjeli
  • troškove otklanjana prljavštine i neugodnih mirisa kako bi se predmeti vratili u prvobitno stanje.

Osiguranje domaćina u Japanu ne pokriva sljedeće:

  • gotovinske iznose i vrijednosne papire u vlasništvu domaćina
  • štetu prouzročenu hotimičnim činom domaćina
  • oštećenja nastala uslijed uobičajene upotrebe
  • redovne troškove čišćenja.
Osiguranje vrijedi samo za domaćine smještaja u Japanu. Da bi imao ovo osiguranje, domaćin mora imati dozvolu ili drugi oblik potvrde kojom se dozvoljava obavljanje djelatnosti iznajmljivanja smještaja u skladu s mjerodavnim zakonom. Domaćin koji podnosi zahtjev za isplatu na temelju osiguranja za domaćine u Japanu pristaje na suradnju s Airbnbom i osiguravajućim društvom, što može, između ostaloga, podrazumijevati pružanje na uvid dokumentacije o šteti za koju se traži naknada te dodatne provjere, koje su rijetke, no ponekad potrebne.

Za neke vrste imovine postoje određena ograničenja u pogledu zaštite. Bilo bi dobro da domaćini prilikom iznajmljivanja smještaja uklone ili spreme na sigurno mjesto predmete koji imaju veću vrijednost ili da za njih ugovore posebno osiguranje.

Za isplate na temelju osiguranja za domaćine u Japanu vrijede određeni uvjeti, ograničenja i iznimke. Više informacija potražite na stranici s kratkim pregledom informacija o Osiguranju za domaćine u Japanu.

Ako želite zatražiti primjerak police osiguranja, obratite se tvrtki Aon Japan Ltd. i navedite podatke o svom korisničkom računu na Airbnbu.

Kako podnijeti zahtjev za naknadu štete

Kako podnijeti zahtjev za naknadu štete

Za domaćine koji traže naknadu štete za svoju osobnu imovinu i/ili smještaj u svom vlasništvu:

Za domaćine koji traže naknadu štete za svoju
osobnu imovinu i/ili smještaj u svom vlasništvu:

Za domaćine koji traže naknadu štete za svoju
osobnu imovinu i/ili smještaj u svom vlasništvu:

1. Prikupite dokaze o šteti

To može uključivati fotografije, videozapise, procjene i/ili račune za pojedine predmete.

2. Odmah se obratite gostu putem Centra za posredovanje

Kao razlog podnošenja zahtjeva odaberite opciju: „Predmeti koji su oštećeni ili su nestali”. Gost će imati priliku odgovoriti. Ako gost ne odgovori u roku od 72 sata, možete zatražiti pomoć od Airbnba.

3. Primite naknadu za štetu ili uključite Airbnb

Ako gost ne želi platiti cijeli iznos, možda imate pravo na naknadu štete na temelju Osiguranja za domaćine u Japanu. Nakon što se obratite Airbnbu, djelatnik službe za podršku objasnit će vam kako ide postupak.

Za domaćine koji snose odgovornost za štetu ili druge
troškove:


Dogodi li se, što je rijetkost, da se gost ili neka druga osoba ozlijedi ili dođe do oštećenja ili nestanka predmeta u njihovu vlasništvu, a vi u zakonskom smislu snosite odgovornost za troškove ili snosite troškove kako biste im nadoknadili štetu, obratite se službi za podršku. Kad dobije popratnu dokumentaciju i potrebne informacije, Airbnb će proslijediti slučaj nezavisnom osiguravajućem društvu s kojim surađuje i njihovim administratorima koji rješavaju odštetne zahtjeve.
Obratite se službi za podršku

Za domaćine koji snose odgovornost za štetu ili druge
troškove:


Dogodi li se, što je rijetkost, da se gost ili neka druga osoba ozlijedi ili dođe do oštećenja ili nestanka predmeta u njihovu vlasništvu, a vi u zakonskom smislu snosite odgovornost za troškove ili snosite troškove kako biste im nadoknadili štetu, obratite se službi za podršku. Kad dobije popratnu dokumentaciju i potrebne informacije, Airbnb će proslijediti slučaj nezavisnom osiguravajućem društvu s kojim surađuje i njihovim administratorima koji rješavaju odštetne zahtjeve.
Obratite se službi za podršku

Odgovori na vaša pitanja

Odgovori na vaša pitanja

img

Spremni ste iznajmiti smještaj preko Airbnba?