KRATKI OPIS OSIGURANJA

Osiguranje za domaćine u Japanu

KRATKI OPIS OSIGURANJA

Osiguranje za domaćine u Japanu

Što je Osiguranje za domaćine u Japanu?

Osiguranje za domaćine u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s ozljedama ili materijalnom štetom koju je druga osoba pretrpjela za vrijeme boravka u smještaju koji domaćin iznajmljuje putem Airbnbove platforme. Osiguranje također pokriva slučajeve u kojima domaćin pretrpi materijalnu štetu koja je nastala uslijed boravka gosta* u smještaju u njegovom vlasništvu. Kad domaćin pretrpi materijalnu štetu nastalu uslijed boravka gosta u smještaju u njegovom vlasništvu, šteta se može pokriti iz osiguranja ako domaćin i gost ne uspiju sporazumno doći do rješenja, pa se domaćin obrati Airbnbu.

Osiguranje za domaćine u Japanu program je koji pruža osiguranje domaćinima, a rizik preuzima osiguravajuće društvo Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju uplaćivati premiju osiguranja da bi se mogli koristiti pogodnostima koje pruža Osiguranje za domaćine u Japanu.

U nastavku pročitajte više informacija o tome što sve pokriva Osiguranje za domaćine u Japanu.

Što je Osiguranje za domaćine u Japanu?

Osiguranje za domaćine u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s ozljedama ili materijalnom štetom koju je druga osoba pretrpjela za vrijeme boravka u smještaju koji domaćin iznajmljuje putem Airbnbove platforme. Osiguranje također pokriva slučajeve u kojima domaćin pretrpi materijalnu štetu koja je nastala uslijed boravka gosta* u smještaju u njegovom vlasništvu. Kad domaćin pretrpi materijalnu štetu nastalu uslijed boravka gosta u smještaju u njegovom vlasništvu, šteta se može pokriti iz osiguranja ako domaćin i gost ne uspiju sporazumno doći do rješenja, pa se domaćin obrati Airbnbu.

Osiguranje za domaćine u Japanu program je koji pruža osiguranje domaćinima, a rizik preuzima osiguravajuće društvo Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju uplaćivati premiju osiguranja da bi se mogli koristiti pogodnostima koje pruža Osiguranje za domaćine u Japanu.

U nastavku pročitajte više informacija o tome što sve pokriva Osiguranje za domaćine u Japanu.

Što je Osiguranje za domaćine u Japanu?

Osiguranje za domaćine u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s ozljedama ili materijalnom štetom koju je druga osoba pretrpjela za vrijeme boravka u smještaju koji domaćin iznajmljuje putem Airbnbove platforme. Osiguranje također pokriva slučajeve u kojima domaćin pretrpi materijalnu štetu koja je nastala uslijed boravka gosta* u smještaju u njegovom vlasništvu. Kad domaćin pretrpi materijalnu štetu nastalu uslijed boravka gosta u smještaju u njegovom vlasništvu, šteta se može pokriti iz osiguranja ako domaćin i gost ne uspiju sporazumno doći do rješenja, pa se domaćin obrati Airbnbu.

Osiguranje za domaćine u Japanu program je koji pruža osiguranje domaćinima, a rizik preuzima osiguravajuće društvo Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju uplaćivati premiju osiguranja da bi se mogli koristiti pogodnostima koje pruža Osiguranje za domaćine u Japanu.

U nastavku pročitajte više informacija o tome što sve pokriva Osiguranje za domaćine u Japanu.

Period osiguranja

Polica u okviru tekućeg osiguranja vrijedi u razdoblju od 31. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024.

Period osiguranja

Polica u okviru tekućeg osiguranja vrijedi u razdoblju od 31. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024.

Period osiguranja

Polica u okviru tekućeg osiguranja vrijedi u razdoblju od 31. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024.

Opseg i uvjeti


Opseg i uvjeti primjene Osiguranja za domaćine u Japanu

Opseg i uvjetiOpseg i uvjeti primjene Osiguranja za domaćine u Japanu

Opseg i uvjetiOpseg i uvjeti primjene Osiguranja za domaćine u Japanu
Naknada za štetu na imovini u vlasništvu domaćina
U skladu s primjenjivim uvjetima, pravilima i iznimkama, Osiguranje za domaćine u Japanu isplaćuje se u slučaju materijalne štete u smještaju* i na osobnoj imovini u vlasništvu domaćina* nastale tijekom boravka gosta* u smještaju. Naknada za štetu u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje može se isplaćivati na temelju dodatnih mehanizama za naknadu štete koji su opisani u nastavku.

Naknada na temelju odgovornosti domaćina za ozljede ili materijalnu štetu
Osiguranje za domaćine u Japanu pokriva domaćine u slučaju da su odgovorni za ozljede ili materijalnu štetu koju su pretrpjeli gosti ili druge osobe tijekom svojeg boravka u smještaju koji je rezerviran na Airbnbovoj platformi i koja je nastala zbog djelatnosti iznajmljivanja smještaja.*

Naknada za troškove koje snosi domaćin u slučaju plaćanja odštete drugim osobama zbog nezgode u kojoj je bilo ozljeda ili materijalne štete
U slučajevima u kojima domaćin snosi troškove jer je dužan platiti odštetu gostu ili nekoj drugom osobi zbog nezgode u kojoj je bilo ozljeda ili materijalne štete, putem Osiguranja za domaćine u Japanu mogu se nadoknaditi troškovi koje je snosio domaćin. Da bi se mogla dobiti naknada za štetu, nezgoda mora biti posljedica djelatnosti iznajmljivanja smještaja i mora se dogoditi tijekom boravka gosta u smještaju rezerviranom na Airbnbovoj platformi. Na sva prethodno opisana pokrića primjenjuju se važeći uvjeti, pravila i iznimke u okviru police Osiguranja za domaćine u Japanu.

1. Smještaj za koji vrijedi osiguranje

Osiguranje za domaćine u Japanu vrijedi za smještaj koji je u vlasništvu domaćina, koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje u okviru djelatnosti iznajmljivanja smještaja.

(*) Pojam smještaja odnosi se na objekte koji imaju dozvolu u skladu sa zakonom o poslovanju hotela, nacionalnim strateškim zakonom o posebnim zonama ili zakonom o privatnim smještajima, kao i na druge objekte u kojima se pruža smještaj, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:
 • domaćin je vlasnik objekta, iznajmljuje ga ili mu je on povjeren na upravljanje;
 • objekt se oglašava na Airbnbovoj stranici; i
 • rezervacije za objekt ugovara i njime se koristi osoba koja je pristala na Airbnbova pravila i uvjete i koja se koristi internetskom stranicom Airbnba. Smještajni objekti uključuju mobilne kućice, autobuse, kampere, kuće na stablu i druge objekte koji su parkirani i upotrebljavaju se kao smještajne jedinice. Brodovi i plovila također su uključeni ako služe kao smještajne jedinice.


2. Domaćin/domaćini

(*) Domaćini su osobe koje se bave djelatnošću iznajmljivanja smještaja i koje za to imaju dozvolu ili drugo dopuštenje u skladu s primjenjivim zakonom.

3. Gost/Gosti

(*) Gosti su korisnici usluge iznajmljivanja smještaja, uključujući one koje je korisnik pozvao da borave u smještajnoj jedinici i one koji se istodobno koriste uslugom iznajmljivanja smještaja.

(*) Djelatnost iznajmljivanja smještaja odnosi se na hotelsko poslovanje opisano u zakonu o poslovanju hotela (zakon br. 138 iz 1948.), djelatnost opisanu u nacionalnom strateškom zakonu o posebnim zonama (zakon br. 107 iz 2013.) ili djelatnost iznajmljivanja privatnog smještaja opisanu u zakonu o privatnim smještajima (zakon br. 65 iz 2017.), kao i druge djelatnosti pružanja smještaja i ostale aktivnosti koje se provode u smještaju i izvan njega, a povezane su s prethodno navedenim uslugama.
Naknada za štetu na imovini u vlasništvu domaćina
U skladu s primjenjivim uvjetima, pravilima i iznimkama, Osiguranje za domaćine u Japanu isplaćuje se u slučaju materijalne štete u smještaju* i na osobnoj imovini u vlasništvu domaćina* nastale tijekom boravka gosta* u smještaju. Naknada za štetu u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje može se isplaćivati na temelju dodatnih mehanizama za naknadu štete koji su opisani u nastavku.

Naknada na temelju odgovornosti domaćina za ozljede ili materijalnu štetu
Osiguranje za domaćine u Japanu pokriva domaćine u slučaju da su odgovorni za ozljede ili materijalnu štetu koju su pretrpjeli gosti ili druge osobe tijekom svojeg boravka u smještaju koji je rezerviran na Airbnbovoj platformi i koja je nastala zbog djelatnosti iznajmljivanja smještaja.*

Naknada za troškove koje snosi domaćin u slučaju plaćanja odštete drugim osobama zbog nezgode u kojoj je bilo ozljeda ili materijalne štete
U slučajevima u kojima domaćin snosi troškove jer je dužan platiti odštetu gostu ili nekoj drugom osobi zbog nezgode u kojoj je bilo ozljeda ili materijalne štete, putem Osiguranja za domaćine u Japanu mogu se nadoknaditi troškovi koje je snosio domaćin. Da bi se mogla dobiti naknada za štetu, nezgoda mora biti posljedica djelatnosti iznajmljivanja smještaja i mora se dogoditi tijekom boravka gosta u smještaju rezerviranom na Airbnbovoj platformi. Na sva prethodno opisana pokrića primjenjuju se važeći uvjeti, pravila i iznimke u okviru police Osiguranja za domaćine u Japanu.

1. Smještaj za koji vrijedi osiguranje

Osiguranje za domaćine u Japanu vrijedi za smještaj koji je u vlasništvu domaćina, koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje u okviru djelatnosti iznajmljivanja smještaja.

(*) Pojam smještaja odnosi se na objekte koji imaju dozvolu u skladu sa zakonom o poslovanju hotela, nacionalnim strateškim zakonom o posebnim zonama ili zakonom o privatnim smještajima, kao i na druge objekte u kojima se pruža smještaj, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

 • domaćin je vlasnik objekta, iznajmljuje ga ili mu je on povjeren na upravljanje;
 • objekt se oglašava na Airbnbovoj stranici; i
 • rezervacije za objekt ugovara i njime se koristi osoba koja je pristala na Airbnbova pravila i uvjete i koja se koristi internetskom stranicom Airbnba. Smještajni objekti uključuju mobilne kućice, autobuse, kampere, kuće na stablu i druge objekte koji su parkirani i upotrebljavaju se kao smještajne jedinice. Brodovi i plovila također su uključeni ako služe kao smještajne jedinice.

 • 2. Domaćin/domaćini

  (*) Domaćini su osobe koje se bave djelatnošću iznajmljivanja smještaja i koje za to imaju dozvolu ili drugo dopuštenje u skladu s primjenjivim zakonom.

  3. Gost/Gosti

  (*) Gosti su korisnici usluge iznajmljivanja smještaja, uključujući one koje je korisnik pozvao da borave u smještajnoj jedinici i one koji se istodobno koriste uslugom iznajmljivanja smještaja.

  (*) Djelatnost iznajmljivanja smještaja odnosi se na hotelsko poslovanje opisano u zakonu o poslovanju hotela (zakon br. 138 iz 1948.), djelatnost opisanu u nacionalnom strateškom zakonu o posebnim zonama (zakon br. 107 iz 2013.) ili djelatnost iznajmljivanja privatnog smještaja opisanu u zakonu o privatnim smještajima (zakon br. 65 iz 2017.), kao i druge djelatnosti pružanja smještaja i ostale aktivnosti koje se provode u smještaju i izvan njega, a povezane su s prethodno navedenim uslugama.

  Što osiguranje pokriva

  Gornja granica koja se primjenjuje tijekom razdoblja osiguranja iznosi 100 000 000 JPY po nezgodi uz određene iznimke.

  Što osiguranje pokriva

  Gornja granica koja se primjenjuje tijekom razdoblja osiguranja iznosi 100 000 000 JPY po nezgodi uz određene iznimke.

  Što osiguranje pokriva

  Gornja granica koja se primjenjuje tijekom razdoblja osiguranja iznosi 100 000 000 JPY po nezgodi uz određene iznimke.

  Što osiguranje ne pokriva  Najvažnije stavke koje nisu obuhvaćene Osiguranjem za domaćine u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)

  Što osiguranje ne pokriva  Najvažnije stavke koje nisu obuhvaćene Osiguranjem za domaćine u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)

  Što osiguranje ne pokriva  Najvažnije stavke koje nisu obuhvaćene Osiguranjem za domaćine u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)
  Stavke koje se ne smatraju dijelom smještajne jedinice:

  • valuta, novac, plemeniti metal u obliku poluga, novčanice ili vrijednosni papiri
  • zemljište, voda ili bilo koja druga tvar u ili na zemljištu s izuzetkom preinaka u cilju poboljšanja zemljišta koja se sastoje od uređenja krajobraza, kolnika i pločnika, ali ne uključuju dodatno zemljište ili zemljište ispod takvog objekta, a također ni vodu koja se nalazi u nekom spremniku, cjevovodu ili bilo kojoj drugoj opremi za preradu
  • životinje, što uključuje, između ostalog, stoku i kućne ljubimce
  • drveće koje se uzgaja za komercijalnu prodaju i usjevi
  • plovila, letjelice, svemirske letjelice i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila koja nisu u upotrebi ili koja se upotrebljavaju kao smještajni objekti
  • vozila (to, međutim, ne uključuje vozila koja nisu u upotrebi ili koja se upotrebljavaju kao smještajni objekti)
  • podzemni rudnici ili rudnička okna ili bilo koji objekt unutar takvih rudnika ili okana
  • brane i nasipi
  • imovina u tranzitu
  • linije za prijenos i distribuciju na udaljenosti većoj od 305 metara od smještajnog objekta


  • Najčešći slučajevi u kojima se ne isplaćuje novac od osiguranja:
  • rat, upotreba sile koju provodi neka druga zemlja, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi
  • oštećenja prouzročena zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom nastalom uslijed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala zagađenog takvim materijalom, ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, znanstvenu ili industrijsku upotrebu
  • terorizam
  • stvarna ili potencijalno zlonamjerna upotreba otrovnih bioloških ili kemijskih materijala
  • šteta nastala prije ili nakon boravka gosta u smještaju rezerviranom na Airbnbovoj platformi
  • šteta nastala zbog namjernog nedoličnog ponašanja ili krajnje nepažnje domaćina
  • itd.
  Stavke koje se ne smatraju dijelom smještajne jedinice:

 • valuta, novac, plemeniti metal u obliku poluga, novčanice ili vrijednosni papiri
 • zemljište, voda ili bilo koja druga tvar u ili na zemljištu s izuzetkom preinaka u cilju poboljšanja zemljišta koja se sastoje od uređenja krajobraza, kolnika i pločnika, ali ne uključuju dodatno zemljište ili zemljište ispod takvog objekta, a također ni vodu koja se nalazi u nekom spremniku, cjevovodu ili bilo kojoj drugoj opremi za preradu
 • životinje, što uključuje, između ostalog, stoku i kućne ljubimce
 • drveće koje se uzgaja za komercijalnu prodaju i usjevi
 • plovila, letjelice, svemirske letjelice i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila koja nisu u upotrebi ili koja se upotrebljavaju kao smještajni objekti
 • vozila (to, međutim, ne uključuje vozila koja nisu u upotrebi ili koja se upotrebljavaju kao smještajni objekti)
 • podzemni rudnici ili rudnička okna ili bilo koji objekt unutar takvih rudnika ili okana
 • brane i nasipi
 • imovina u tranzitu
 • linije za prijenos i distribuciju na udaljenosti većoj od 305 metara od smještajnog objekta

 • Najčešći slučajevi u kojima se ne isplaćuje novac od osiguranja:

 • rat, upotreba sile koju provodi neka druga zemlja, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi
 • oštećenja prouzročena zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom nastalom uslijed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala zagađenog takvim materijalom, ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, znanstvenu ili industrijsku upotrebu
 • terorizam
 • stvarna ili potencijalno zlonamjerna upotreba otrovnih bioloških ili kemijskih materijala
 • šteta nastala prije ili nakon boravka gosta u smještaju rezerviranom na Airbnbovoj platformi
 • šteta nastala zbog namjernog nedoličnog ponašanja ili krajnje nepažnje domaćina
 • itd.
 • Najčešći slučajevi u kojima se ne isplaćuje novac od osiguranja (klauzule koje se odnose na naknadu štete zbog odgovornosti domaćina i troškova koje je snosio)


  • rat, upotreba sile koju provodi neka druga zemlja, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi
  • oštećenja prouzročena zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom nastalom uslijed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala zagađenog takvim materijalom, ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, znanstvenu ili industrijsku upotrebu
  • šteta nastala zbog namjernog neprimjerenog ponašanja domaćina
  • troškovi ili odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima, osim u slučajevima u kojima domaćin snosi odgovornost ili troškove za potrebna plaćanja tim rođacima zbog štete u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje
  • troškovi ili odgovornost na temelju tjelesnog invaliditeta osoba koje rade za domaćina u vrijeme kad obavljaju svoj posao
  • u slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i druge osobe, odgovornost se utvrđuje tim sporazumom
  • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti za otpadne vode ili emisije štetnih plinova
  • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti koja proizlazi iz poslovne djelatnosti odvjetnika, registriranih odvjetnika iz drugih zemalja, ovlaštenih javnih računovođa, poreznih računovođa, arhitekata, projektanata, istražitelja koji se bave zemljišnim i stambenim pitanjima, sudskih pisara, administrativnih pisara, veterinara ili njima sličnih osoba
  • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti koja proizlazi iz posjedovanja, korištenja ili upravljanja nekom letjelicom, automobilom, plovilom ili vozilom izvan smještajnog objekta, s izuzetkom štete nastale zbog upotrebe ili upravljanja automobilom, plovilom ili vozilom izvan smještajnog objekta, a za vrijeme upotrebe tog automobila, plovila ili vozila izvan smještajnog objekta koji se oglašava kao smještaj, ili troškovi za nezgode koje se mogu pripisati tome
  • troškovi nastali zbog nezgoda koje su se dogodile zbog građevinskih radova ili odgovornosti koja proizlazi iz građevinskih radova u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje, kao što su renoviranje, proširenje ili rušenje, s izuzetkom slučaja u kojem je domaćin izvođač radova u okviru vlastite poslovne djelatnosti, ili troškovi za nezgode koje se mogu pripisati tome
  • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti koja proizlazi iz štete u smještaju iznajmljenog domaćinu ili povjerenog domaćinu na upravljanje zbog potresa, erupcija, poplava, tsunamija ili sličnih prirodnih pojava, osim u slučajevima u kojima je šteta uzrokovana požarom, ili troškovi za nezgode koje se mogu pripisati tome
  • itd.

 • rat, upotreba sile koju provodi neka druga zemlja, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi
 • oštećenja prouzročena zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom nastalom uslijed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala zagađenog takvim materijalom, ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, znanstvenu ili industrijsku upotrebu
 • šteta nastala zbog namjernog neprimjerenog ponašanja domaćina
 • troškovi ili odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima, osim u slučajevima u kojima domaćin snosi odgovornost ili troškove za potrebna plaćanja tim rođacima zbog štete u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje
 • troškovi ili odgovornost na temelju tjelesnog invaliditeta osoba koje rade za domaćina u vrijeme kad obavljaju svoj posao
 • u slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i druge osobe, odgovornost se utvrđuje tim sporazumom
 • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti za otpadne vode ili emisije štetnih plinova
 • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti koja proizlazi iz poslovne djelatnosti odvjetnika, registriranih odvjetnika iz drugih zemalja, ovlaštenih javnih računovođa, poreznih računovođa, arhitekata, projektanata, istražitelja koji se bave zemljišnim i stambenim pitanjima, sudskih pisara, administrativnih pisara, veterinara ili njima sličnih osoba
 • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti koja proizlazi iz posjedovanja, korištenja ili upravljanja nekom letjelicom, automobilom, plovilom ili vozilom izvan smještajnog objekta, s izuzetkom štete nastale zbog upotrebe ili upravljanja automobilom, plovilom ili vozilom izvan smještajnog objekta, a za vrijeme upotrebe tog automobila, plovila ili vozila izvan smještajnog objekta koji se oglašava kao smještaj, ili troškovi za nezgode koje se mogu pripisati tome
 • troškovi nastali zbog nezgoda koje su se dogodile zbog građevinskih radova ili odgovornosti koja proizlazi iz građevinskih radova u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje, kao što su renoviranje, proširenje ili rušenje, s izuzetkom slučaja u kojem je domaćin izvođač radova u okviru vlastite poslovne djelatnosti, ili troškovi za nezgode koje se mogu pripisati tome
 • troškovi nastali zbog nezgoda ili odgovornosti koja proizlazi iz štete u smještaju iznajmljenog domaćinu ili povjerenog domaćinu na upravljanje zbog potresa, erupcija, poplava, tsunamija ili sličnih prirodnih pojava, osim u slučajevima u kojima je šteta uzrokovana požarom, ili troškovi za nezgode koje se mogu pripisati tome
 • itd.
 • Odštetni zahtjevi

  Odštetni zahtjevi

  Obavijest o nezgodi


  Ako domaćin primijeti da je gost ili neka druga osoba pretrpjela ozljedu ili materijalnu štetu, o tome bi trebao odmah obavijestiti Airbnb jer postoji mogućnost da za takav slučaj vrijedi osiguranje. Isto tako, ako domaćin sazna za štetu na imovini u svojem vlasništvu, trebao bi obavijestiti Airbnb ako ne postigne dogovor s gostom u roku od 72 sata otkad je s njime prvi put stupio u kontakt jer postoji mogućnost da za takav slučaj vrijedi osiguranje.

  Zahtjev za dostavu police osiguranja


  Ovaj kratki pregled Osiguranja za domaćine u Japanu ne sadrži sve uvjete, pravila, ograničenja i iznimke koje obuhvaća polica osiguranja. Ako želite zatražiti primjerak police osiguranja, obratite se tvrtki Aon Japan Ltd. i navedite podatke o svom korisničkom računu na Airbnbu.

  Osiguravajuće društvo koje preuzima rizik


  Sompo Japan Insurance Inc.