Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na jeziku koji ste odabrali pa ga za sada možete pročitati na najsličnijem raspoloživom jeziku.

  Airbnb je pojednostavnio opcije za timove koji pružaju usluge ugošćivanja

  Zahvaljujući opciji timova na Airbnbu svi oni koji sudjeluju u pružanju usluga ugošćivanja mogu imati pristup istim oglasima.
  Autor: Airbnb (1. lip 2019.)
  Članak (2 min)
  Ažurirano 27. lis 2020.

  Izdvojeno

  • Opcija timova Airbnbov je alat za suradnju koji omogućuje da veći broj ljudi ima pristup istim oglasima.

  • Svi oni koji sudjeluju u pružanju usluga ugošćivanja mogu uređivati zajedničke oglase.

  • Vlasnik korisničkog računa može dodjeljivati posebna korisnička prava koja omogućuju izvršavanje zadataka kao što su uređivanje oglasa, određivanje cijena i drugo.

  Poduzetnici u turizmu koji se koriste našom platformom, uključujući one koji upravljaju boutique hotelima i bed & breakfastima te agencije za upravljanje smještajnim kapacitetima, računaju na to da ćemo im osigurati odgovarajuće alate kako bi mogli razvijati svoje poslovanje. Rad u timu sve do danas je na Airbnbu predstavljao pravi izazov jer svaki je oglas pridružen samo jednom korisničkom računu. Zbog toga je bilo teško međusobno surađivati ne primjenjujući prakse koje mogu biti rizične poput, primjerice, dijeljenja lozinke s drugim osobama.

  Opcija timova novi je alat za suradnju na Airbnbu koji omogućuje da veći broj članova istog tima lakše i sigurnije izvršava zadatke koji se tiču ugošćivanja. Opciju timova pridodali smo alatima za profesionalno ugošćivanje kako bismo svima koji žele gostima pružiti vrhunsko gostoprimstvo omogućili da razvijaju svoje poslovanje na Airbnbu.

  Opcija timova omogućuje svima onima koji sudjeluju u pružanju usluga ugošćivanja, od ljudi koji ugovaraju rezervacije ili brinu o operativnim zadacima do knjigovođa i ljudi zaduženih za čišćenje, da imaju pristup istim oglasima te mogu na njima zajednički raditi putem korisničkog računa namijenjenog svim članovima tima. Vlasnik korisničkog računa namijenjenog svim članovima tima može pozivati nove članove tima da se uključe na taj račun putem vlastitih korisničkih računa na Airbnbu.

  Jedinstveni skupovi korisničkih prava

  Skupovi korisničkih prava koji su sastavni dio alata namijenjenog timskom radu omogućuju da svaki član tima obavlja svoj posao pri čemu se može kontrolirati kome se dodjeljuju koja prava. Kad članovi tima kreiraju korisničke račune na Airbnbu i priključe se timu, dobivaju osnovni skup korisničkih prava. Voditelj tima nakon toga može dodjeljivati posebna korisnička prava koja omogućuju izvršavanje zadataka kao što su uređivanje oglasa, određivanje cijena, slanje poruka gostima ili dohvaćanje osobnih podataka kao što su podaci o poreznom obvezniku.

  Zadaci koje članovi tima mogu izvršavati na temelju dodijeljenih korisničkih prava obuhvaćaju sljedeće:

  • upravljanje oglasom: kreiranje oglasa i upravljanje sadržajem oglasa i fotografijama
  • upravljanje gostima: slanje poruka i pisanje recenzija gostima te izmjene rezervacija
  • cijene i dostupnost: upravljanje cijenama, popustima, naknadama i podacima o dostupnosti
  • financije: pristup povijesti transakcija te izrada izvješća o zaradi i isplatama
  • upravljanje timom: slanje poziva novim članovima tima i promjene korisničkih prava.

  Jeste li spremni sastaviti tim?

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Izdvojeno

  • Opcija timova Airbnbov je alat za suradnju koji omogućuje da veći broj ljudi ima pristup istim oglasima.

  • Svi oni koji sudjeluju u pružanju usluga ugošćivanja mogu uređivati zajedničke oglase.

  • Vlasnik korisničkog računa može dodjeljivati posebna korisnička prava koja omogućuju izvršavanje zadataka kao što su uređivanje oglasa, određivanje cijena i drugo.

  Airbnb
  1. lip 2019.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?