Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Povratne informacije od korisnika potaknule su Airbnb na uvođenje ovih izmjena

  Saznajte više o novim filtrima za pretraživanje, transparentnosti cijena i verificiranim oglasima.
  Autor: Airbnb (20. ruj 2023.)
  Članak (3 min)
  Ažurirano 22. ruj 2023.

  Pretraživanje i filtri

  Transparentnost cijena

  Služba za podršku

  Verificirani smještaji

  Airbnb
  20. ruj 2023.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?