Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na jeziku koji ste odabrali pa ga za sada možete pročitati na najsličnijem raspoloživom jeziku.

  Ponovno pokretanje doživljaja uživo

  Najvažnije informacije o pružanju sigurnosti gostima prilikom doživljaja uživo koji se ponovno počinju održavati.
  Autor: Airbnb (19. svi 2022.)
  Članak (5 min)
  Ažurirano 19. svi 2022.

  Najvažnije

  U određenim državama i na određenim područjima domaćini sada imaju mogućnost ponovno početi održavati doživljaje uživo. Možda imate nekih pitanja o tome na kojim se lokacijama ponovno pokreću doživljaji i kako pružiti sigurnost gostima prilikom njihova održavanja.

  U nastavku su najnovije informacije o tome na kojim su područjima doživljaji uživo ponovno pokrenuti, a na kojima obustavljeni:

  • Na većini se područja sada ponovno održavaju doživljaji uživo, a od 1. listopada 2021. u istim su zemljama i na istim područjima ponovno pokrenute i Airbnb pustolovine.

  • Ako želite saznati više informacija o uvjetima koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje prava na izuzeće od plaćanja naknade nakon ponovnog pokretanja Airbnb doživljaja obustavljenih zbog pandemije bolesti COVID-19, dodirnite ili kliknite ovu poveznicu.

  • Ako želite saznati više informacija o uvjetima koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje prava na izuzeće od plaćanja ili povrat naknade nakon ponovnog pokretanja Airbnb pustolovina obustavljenih zbog pandemije bolesti COVID-19, dodirnite ili kliknite ovu poveznicu.

  • Na području Hong Konga još se uvijek ne održavaju doživljaji uživo, a obustava će trajati do 1. lipnja 2022.

  Domaćinima na ovom području rezervacije će biti otkazane dva do tri dana prije datuma do kojeg je razdoblje obustave ranije produženo, a gosti koji imaju rezervacije dobit će kupon u vrijednosti od 25 USD koji će kasnije moći iskoristiti na neki doživljaj.

  Više informacija o tome što donose ove promjene potražite u odgovorima na najčešća pitanja domaćina.

  Kako procjenjujemo kad se u nekoj zemlji ponovno mogu početi održavati doživljaji uživo?

  Imajte na umu da želimo što prije ponovno pokrenuti doživljaje u svim državama, pod uvjetom da je to dozvoljeno. I dalje pažljivo pratimo službene preporuke i smjernice poput, primjerice, onih koje se odnose na djelatnosti poslovnih subjekata koje se ne smatraju nužnima i okupljanja s 3 ili više sudionika.

  Kako mogu ponovno početi održavati svoje doživljaje uživo?

  Kad dobijete e-mail s potvrdom da se u vašoj zemlji ili na vašem području ponovno mogu početi održavati doživljaji, možete u svoj kalendar unijeti datume za doživljaje koje ćete početi održavati onog dana kad to u vašoj zemlji bude ponovno dozvoljeno.

  Kad u vašoj zemlji ponovno pokrenemo doživljaje uživo, u prvih osam tjedana od datuma ponovnog pokretanja domaćini koji ispunjavaju potrebne uvjete neće morati plaćati naknadu za usluge za doživljaje koji ispunjavaju potrebne uvjete, pri čemu je maksimalan iznos koji se domaćinu neće naplatiti 1000 USD. Potrebne uvjete ispunjavaju domaćini doživljaja koji su objavili oglas za svoj doživljaj na Airbnbu najkasnije do 1. veljače 2020. u kontinentalnom dijelu Kine, odnosno najkasnije do 16. ožujka 2020. na svim drugim područjima.

  Pročitajte više o privremenoj obustavi naplaćivanja naknade

  Kako mogu pružiti sigurnost gostima prilikom održavanja doživljaja uživo sada kad je to u mojoj zemlji ponovno dozvoljeno?

  S obzirom na to da se Airbnb obvezao voditi računa o zdravlju i dobrobiti svih članova svoje zajednice, svi domaćini doživljaja koji se održavaju uživo moraju se pridržavati naših mjera za sigurnost i zaštitu koje se odnose na COVID-19. Ako niste spremni ponovno započeti s održavanjem doživljaja ili se pridržavati spomenutih mjera za sigurnost i zaštitu, možete svoj oglas staviti u mirovanje tako da potražite oglase za doživljaje na svojoj kontrolnoj ploči i za njih odaberete opciju „Stavi u mirovanje”.

  Kako bismo vam pružili podršku u prilagodbi novim okolnostima na tržištu putovanja, sastavili smo smjernice za sigurnost i zaštitu zdravlja u izravnom kontaktu s drugim osobama za vrijeme održavanja doživljaja kao i smjernice za čišćenje koje će vam pomoći da pripremite prostor za održavanje doživljaja. Cilj je ovih smjernica da smanjite potencijalne rizike za vlastitu sigurnost i zdravlje kao i za sigurnost i zdravlje svojih gostiju.

  Svi domaćini moraju pročitati smjernice te ih se pridržavati, a to uključuje sljedeće:

  • morate nositi masku ili pokrivalo za lice ako to zahtijevaju lokalni propisi ili smjernice

  • vi i sudionici vašeg doživljaja morate održavati fizički razmak od dva metra ako to zahtijevaju lokalni propisi ili smjernice

  • u grupi može biti najviše 10 osoba, uključujući domaćine i sudomaćine

  • morate se pridržavati Airbnbovih smjernica za čišćenje prilikom čišćenja prostora i opreme za vrijeme i nakon doživljaja, odnosno prije sljedećeg termina.

  Koliko gostiju može sudjelovati u doživljaju?

  U doživljajima koji se održavaju uživo trenutačno može sudjelovati najviše 10 osoba, uključujući domaćine i sudomaćine. Moguće je da ćete morati dodatno smanjiti broj sudionika kako biste se pridržavali ograničenja koja su na snazi na vašoj lokaciji.

  Vaša je odgovornost pratiti informacije o ograničenjima koja se odnose na okupljanja na vašoj lokaciji i po potrebi prilagoditi veličinu grupe. Doživljaji za koje se utvrdi da nisu u skladu s lokalnim propisima i da imaju više sudionika nego što je dozvoljeno mogu biti uklonjeni s Airbnba.

  Gdje mogu kupiti sredstva za čišćenje i zaštitnu opremu?

  Domaćini na određenim lokacijama sada mogu ostvariti popust na pojedina sredstva za čišćenje, zaštitnu opremu i usluge čišćenja zahvaljujući Airbnbovim partnerskim tvrtkama.

  Ovu su neke od partnerskih tvrtki:

  • Simply Supplies (samo u SAD-u): opskrbite se profesionalnim sredstvima za čišćenje i proizvodima za osobnu higijenu. Za prvu narudžbu dobit ćete 20 % popusta i besplatnu dostavu. Kupite odmah

  • Ekoklean (samo u Francuskoj): kupite pribor za čišćenje i ugovorite usluge za domaćine. Kupite odmah

  • Cloralex (samo Mexico City): naručite dostavu sredstava za čišćenje i dezinfekciju marke Cloralex. Kupite odmah

  I dalje ćemo razvijati partnersku suradnju s drugim tvrtkama kako bismo vam osigurali što lakšu nabavku pribora i sredstava za čišćenje i ugovaranje usluga koje će vam pomoći kao domaćinu, a ovaj ćemo popis ažurirati kad bude još dostupnih sadržaja.

  Postoji li mogućnost da će održavanje doživljaja ponovno biti obustavljeno?

  Ako Airbnb dobije relevantne službene smjernice, postoji mogućnost da ćemo morati otkazati planove za ponovno pokretanje doživljaja u nekoj zemlji ili ih nakon pokretanja ponovno obustaviti. Ako se to dogodi, možete računati na to da ćemo vas redovito obavještavati o razvoju događaja.

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Najvažnije

  Airbnb
  19. svi 2022.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?