Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  Osnovne informacije o Airbnbu

  Mogu li vidjeti popis nedavnih prijava na svoj Airbnb račun?

  Da biste pregledali popis nedavnih prijava na svoj korisnički račun na Airbnbu:

  1. Otvorite Račun.
  2. Odaberite Sigurnost.
  3. Na dnu stranice vidjet ćete rubriku Povijest prijava.

  Ovdje se nalazi popis prijava na vaš korisnički račun na Airbnbu, uključujući podatke o internetskom pregledniku, vremenu prijave i lokaciji s koje vjerujemo da je netko pristupio vašem računu.

  U povijesti prijava nalaze se i podaci o prijavama iz

  pouzdanih preglednika.

  Vezani sadržaji
  Jeste li dobili potrebnu pomoć?
  Ne možete pronaći ono što vam je potrebno?
  Pronađite sadržaje koji se odnose na pojedine kategorije u drugim rubrikama Centra za pomoć.