Ikona oznake Superhosta

Superhost: priznanje najboljim domaćinima

Program Superhost promiče i nagrađuje domaćine koji imaju najbolje ocjene i najviše iskustva na Airbnbu.
Provjerite svoj napredak
Ikona oznake Superhosta

Superhost: priznanje najboljim domaćinima

Program Superhost promiče i nagrađuje domaćine koji imaju najbolje ocjene i najviše iskustva na Airbnbu.
Provjerite svoj napredak
Dvoje domaćina čisti sobu

Pogodnosti u programu Superhost

Kao Superhost imat ćete veću uočljivost, potencijal za zaradu i ekskluzivne nagrade. Na taj vam se način želimo zahvaliti što ste se pokazali kao izvanredan domaćin.

Pogodnosti u programu Superhost

Kao Superhost imat ćete veću uočljivost, potencijal za zaradu i ekskluzivne nagrade. Na taj vam se način želimo zahvaliti što ste se pokazali kao izvanredan domaćin.
Ikona novca

Ostvarite veći broj rezervacija

Zahvaljujući većoj uočljivosti Superhostovi mogu imati više rezervacija, pa time i ostvariti veću zaradu.
Ikona megafona

Ostvarite posebno priznanje

Guests trust that Superhosts are the best of the best. Our promotional emails and Superhost badges help them stand out even more.
Ikona ulaznice

Možete ostvariti pristup ekskluzivnim nagradama

Superhostovi dobivaju Airbnbov kupon u vrijednosti od 100 USD za svaku godinu u kojoj zadrže svojoj status. Kad pozovu novog domaćina da se registrira, Superhostovi dobivaju dodatnih 20 % uz standardni bonus za dovođenje novih korisnika na Airbnb.

Kako postati Superhost

Svaka tri mjeseca provjeravamo jeste li u protekloj godini ispunili sljedeće kriterije.* Ako jeste, dobit ćete ili zadržati status Superhosta.

Kako postati Superhost

Svaka tri mjeseca provjeravamo jeste li u protekloj godini ispunili sljedeće kriterije.* Ako jeste, dobit ćete ili zadržati status Superhosta.
Ikona zvjezdice

Ukupna ocjena najmanje 4,8

Superhostovi imaju prosječnu ocjenu od najmanje 4,8, a ona se izračunava na temelju recenzija njihovih gostiju s Airbnba u protekloj godini. Gosti znaju da od tih domaćina mogu očekivati izvanredno gostoprimstvo.
Ikona trofeja

Više od 10 rezervacija

Superhostovi su u protekloj godini ostvarili najmanje 10 rezervacija ili 100 noćenja u okviru najmanje 3 rezervacije. Gosti mogu biti sigurni da će odsjesti kod iskusnog domaćina.
Ikona rukovanja

Stopa otkazivanja < 1 %

Superhostovi otkazuju rezervacije u manje od 1 % slučajeva, ne uzimajući u obzir otkazivanja u slučaju izvanrednih okolnosti. To znači da domaćini s manje od 100 rezervacija godišnje nisu otkazali nijednu rezervaciju. Mali broj otkazivanja gostima je znak da se ne moraju brinuti.
Ikona oblačića u kojem se prikazuje razgovor

Stopa odgovora od 90 %

Superhostovi na 90 % novih poruka odgovaraju u roku od 24 sata. Kad vam gosti postavljaju pitanja, znaju da će u kratkom roku dobiti odgovor.

Odgovori na vaša pitanja

Nasmiješeni domaćin i pas

Možete dobivati savjete od drugih Superhostova