Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Sve što trebate znati o programu AirCover za domaćine

  Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključen i uvijek besplatan. Samo na Airbnbu.
  Autor: Airbnb (11. svi 2022.)
  Videozapis (5 min)
  Ažurirano 6. svi 2022.

  Izdvojeno

  • AirCover za domaćine uključuje osiguranje imovine domaćina u iznosu od 1 000 000 USD i osiguranje od odgovornosti za domaćine u iznosu od 1 000 000 USD

  • Osiguranje od imovinske štete uključuje osiguranje od gubitka prihoda, kao i nova osiguranja za štetu koju prouzroče kućni ljubimci, troškove dubinskog čišćenja i drugo

  Domaćini imaju najvažniju ulogu na Airbnbu. Uvijek nam je važno uzeti u obzir vaše mišljenje, a upravo je na temelju vaših komentara nastao AirCover za domaćine.

  Dali ste nam do znanja da vam je potrebna bolja zaštita te da biste željeli imati na raspolaganju brz i jednostavan postupak nadoknade štete. Što ako gost tijekom boravka u vašem smještaju bude pušio i zbog toga vam bude potrebno posebno čišćenje? Što ako gost dovede psa koji vam izgrize sofu? 

  Uz Aircover za domaćine možete primati goste s povjerenjem. Osim osiguranja od odgovornosti u iznosu od 1 000 000 USD, AirCover za domaćine uz osiguranje imovine u iznosu od 1 000 000 USD koje je dosad bilo na raspolaganju domaćinima sada dodatno pokriva i štetu koju prouzroče kućni ljubimci, troškove dubinskog čišćenja i drugo.

  Osiguranje od imovinske štete u iznosu od 1 000 000 USD

  U slučaju da gost tijekom boravka u smještaju na Airbnbu prouzroči kakvu štetu u prostoru ili na predmetima u vašem vlasništvu, AirCover vam nadoknađuje štetu u iznosu od 1 000 000 USD. Već ste ranije imali pokriće u slučaju da gost prolije čašu crnog vina i uništi vam tepih, a sada, uz prošireno osiguranje, imate pokriće i ako gost dovede mačku koja svojim kandžama uništi vaše zavjese.

  Prošireno pokriće štete obuhvaća sljedeće:

  • Pokriće štete koju prouzroče kućni ljubimci: ne brinite se, pokrivena vam je šteta koju prouzroče četveronožni gosti
  • Pokriće troškova dubinskog čišćenja: nadoknađujemo vam nepredviđene troškove čišćenja, poput uklanjanja mirisa cigareta ako gost puši u vašem smještaju
  • Pokriće izgubljenih prihoda: Aircover nadoknađuje izgubljene prihode ako zbog štete koju su prouzročili gosti morate otkazati potvrđene rezervacije na Airbnbu
  • Rok od 14 dana za podnošenje zahtjeva: ako gosti prouzroče štetu, imate 14 dana da zatražite isplatu odštete nakon što odu iz smještaja – nije važno jesu li novi gosti već došli u smještaj
  • Brza isplata odštete: brzo ćete dobiti naknadu za štetu koju su prouzročili gosti – obično u roku od dva tjedna.
  • Brža podrška Superhostovima: vaši zahtjevi za odštetu imaju prioritet, a odšteta se brže isplaćuje

  Ako želite zatražiti odštetu, samo podnesite zahtjev za AirCover za domaćine putem Centra za posredovanje. Nakon što pošaljete zahtjev gosta ćemo obavijestiti o tome što je oštećeno ili nestalo. Gost zatim ima 24 sata da vam uplati iznos koji od njega tražite. Ako odbije platiti cijeli iznos ili ne odgovori, moći ćete uključiti Airbnbovu službu za podršku.

  Saznajte više o osiguranju imovine domaćina

  Osiguranje od odgovornosti za domaćine u iznosu od 1 000 000 USD

  Osiguranje od odgovornosti primjenjuje se na domaćine ako se gost ozlijedi ili njegova imovina bude oštećena ili ukradena dok boravi u vašem smještaju. Zaštita obuhvaća i osobe koje vam pomažu s ugošćivanjem, primjerice sudomaćine i osobe koje pružaju usluge čišćenja, pa se možete osjećati sigurno kad primate goste na Airbnbu.

  Osiguranje od odgovornosti za domaćine pruža vam zaštitu ako se utvrdi da ste zakonski odgovorni za nešto od sljedećeg:

  • nanošenje tjelesne ozljede gostu (ili drugima)
  • oštećivanje ili krađu imovine koja pripada gostu (ili drugima)
  • štetu koju je gost (ili netko drugi) prouzročio u zajedničkim prostorima kao što je predvorje u zgradi i obližnji objekti.

  Ako želite podnijeti odštetni zahtjev, ispunite obrazac za osiguranje od odgovornosti. Podaci će se poslati našem pouzdanom osiguravatelju treće strane, koji će vaš zahtjev dodijeliti zastupniku za osiguranje. On će vaš zahtjev riješiti u skladu s uvjetima police osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, zaštićeni ste našim osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više o osiguranju od odgovornosti za domaćine

  AirCover za domaćine nastao je na temelju informacija koje smo prikupili od vas. I dalje ćemo uvažavati vaše mišljenje i pozivamo vas da nam i dalje šaljete povratne informacije.

  Osiguranje imovine domaćina, osiguranje od odgovornosti za domaćine i osiguranje od odgovornosti za doživljaje nisu na raspolaganju domaćinima koji nude smještaje putem tvrtke Airbnb Travel, LLC, kao ni domaćinima koji imaju smještaje u kontinentalnom dijelu Kine i Japanu, gdje se primjenjuju osiguranje za domaćine u Kini, osiguranje za domaćine u Japanu i osiguranje za domaćine doživljaja u Japanu. Osiguranje imovine domaćina nije povezano s osiguranjem od odgovornosti za domaćine.

  Imajte na umu da su maksimalni iznosi odštete navedeni u američkim dolarima (USD) te da postoje i drugi uvjeti, ograničenja i iznimke.

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Izdvojeno

  • AirCover za domaćine uključuje osiguranje imovine domaćina u iznosu od 1 000 000 USD i osiguranje od odgovornosti za domaćine u iznosu od 1 000 000 USD

  • Osiguranje od imovinske štete uključuje osiguranje od gubitka prihoda, kao i nova osiguranja za štetu koju prouzroče kućni ljubimci, troškove dubinskog čišćenja i drugo

  Airbnb
  11. svi 2022.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?