Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Određivanje mjesečne cijene za duže rezervacije

  Ovi alati pojednostavljuju izračun i mogu vam pomoći da vaš oglas bude atraktivniji.
  Autor: Airbnb (11. svi 2021.)
  Članak (3 min)
  Ažurirano 11. svi 2022.

  Izdvojeno

  • Ako gostima ponudite nižu cijenu za duže rezervacije, možete ih privući da rezerviraju vaš smještaj.

  • Možete odrediti posebne cijene za svaki predstojeći mjesec u kalendaru.

  U protekloj su godini mjesečne rezervacije bile sve popularnije jer sve više gostiju prihvaća zamisao da može živjeti na bilo kojoj lokaciji. Svaka peta rezervacija na Airbnbu obuhvaća 28 ili više noćenja, a više od polovine smještaja može se rezervirati po sniženoj cijeni kad je u pitanju duži boravak.*

  Mjesečni popusti mogu vam pomoći da popunite svoj kalendar i ostvarite željenu zaradu od iznajmljivanja smještaja. Pomoću alata za određivanje mjesečne cijene možete odrediti fiksni popust za sve duže rezervacije ili posebnu cijenu za svaki mjesec u kalendaru.

  „Ako gostima ponudite nižu cijenu za duže rezervacije, lakše ćete ih privući da rezerviraju vaš smještaj”, kaže Oliver, domaćin iz New Yorka. „Mjesečne rezervacije obično znače i manje smjena gostiju.”

  Kako odrediti mjesečni popust

  Sniženu cijenu možete na jednostavan način unijeti u postavkama, ali imajte na umu da koraci i opcije koje su vam na raspolaganju ovise o tome unosite li cijenu putem mobilne aplikacije ili internetskog preglednika. Pročitajte kako odrediti fiksni mjesečni popust koji vrijedi tijekom cijele godine:

  • U mobilnoj aplikaciji. Odaberite oglas i dodirnite Postavke rezervacije. U rubrici Cijene dodirnite Cijene za duže boravke i nakon toga Mjesečni popust. Unesite postotak za koji želite da se snizi cijena noćenja kad gostima dajete popust. Na kraju dodirnite Spremi.
  • U internetskom pregledniku. Odaberite oglas i kliknite ili dodirnite Cijene i dostupnost, pa nakon toga Popusti. Pored opcije Mjesečni popusti kliknite ili dodirnite Uredite. Unesite postotak za koji želite da se snizi cijena noćenja kad gostima dajete popust. Na kraju kliknite Spremi.

  Alat za određivanje cijena automatski izračunava vaš mjesečni popust množeći cijenu noćenja s unesenim postotkom za svako noćenje (za rezervacije s 28 ili više noćenja). Nakon toga primjenjuje se popust na ukupnu cijenu koju plaća gost.

  Posebne mjesečne cijene omogućuju vam da odredite drugi iznos za svaki mjesec u kalendaru i tako se prilagodite sezonskoj potražnji.

  Ako želite da se popusti razlikuju ovisno o tome na koje se doba godine odnose, možete ih unijeti u postavkama putem internetskog preglednika. U rubrici „Mjesečni popusti” kliknite „Odredite posebnu cijenu za određeni mjesec”. U padajućem izborniku odaberite neki od predstojećih mjeseci u kalendaru i unesite željeni iznos (a ne postotak).

  Opcija za unos posebne mjesečne cijene omogućuje vam da se prilagodite potražnji na svojoj lokaciji. Primjerice, ako imate smještaj u blizini plaže ili skijališta, možda ne želite ponuditi popust na vrhuncu sezone, već samo u vrijeme slabije potražnje.

  Imajte na umu da će mjesečne cijene koje unesete automatski zamijeniti tjedne i mjesečne popuste koje ste ranije odredili.

  Koje troškove treba uzeti u obzir

  Možda već imate na umu određeni iznos koji bi bio vaša mjesečna cijena. Ako ste navikli na kraće rezervacije između kojih ima nepopunjenih noćenja, bilo bi dobro da razmislite biste li s nekoliko dužih rezervacija po nižoj cijeni u jednakoj mjeri pokrili troškove.

  Duže rezervacije često podrazumijevaju veću stopu popunjenosti i manje smjena gostiju, kao i manje poruka i stabilnije prihode u odnosu na kraće rezervacije. Kao i kod kraćih rezervacija, bilo bi dobro uzeti u obzir neke od sljedećih troškova:

  • Kredit ili najam. Taj bi iznos mogao biti polazište za određivanje vaše mjesečne cijene.
  • Uobičajeni troškovi. U cijenu bi bilo dobro uračunati naknade za komunalne usluge (voda, struja, plin), redovite troškove održavanja (npr. troškove čišćenja i uređivanja zelenih površina) i sadržaje koje želite da vaši gosti imaju na raspolaganju (dodatne zalihe sapuna, osnovne potrepštine za kuhanje itd.).
  • Troškovi održavanja. Također bi bilo dobro uračunati u cijenu i sva ulaganja kojima je cilj da smještaj bude što udobniji gostima (npr. renovacije i popravke).

  „Kad gosti ugovaraju rezervacije po noćenju, bilo bi dobro uzeti u obzir ukupnu mjesečnu zaradu”, kaže Oliver. „U skladu s time moći ćete odrediti mjesečni popust i osigurati pouzdanije prihode”.

  *Na temelju internih podataka Airbnba za cijeli svijet, svako peto rezervirano noćenje u 2021. bilo je u okviru rezervacije s 28 ili više noćenja. Za više od polovine oglasa u čitavom svijetu aktivirani su popusti za rezervacije u trajanju od mjesec ili više dana (prema podacima od 31. prosinca 2021).

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Izdvojeno

  • Ako gostima ponudite nižu cijenu za duže rezervacije, možete ih privući da rezerviraju vaš smještaj.

  • Možete odrediti posebne cijene za svaki predstojeći mjesec u kalendaru.

  Airbnb
  11. svi 2021.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?