Park

Tipperne

Preporučuju 4 lokalca

Preporuke lokalaca

Christina
April 21, 2017
Ringkøbing Fjord, Tipperne and Værnengene, Skjern Enge, Stadil Fjord and Vest Stadil Fjord, the dunes, Klosterheden, Borris Hede, Dejbjerg Plantage, the vast beach meadows, and the beach lakes are each on their own unique pieces of nature with an incredibly rich vegetation and wildlife. Together, they form a nature mosaic which is definitely worth exploring. The large beach meadows and wetlands include some of Europe's most important areas for migrating birds to rest and gather food. The number of waterfowls breeding here is increasing each year, and some of the birds that stop here are very rare in Denmark.
Ringkøbing Fjord, Tipperne and Værnengene, Skjern Enge, Stadil Fjord and Vest Stadil Fjord, the dunes, Klosterheden, Borris Hede, Dejbjerg Plantage, the vast beach meadows, and the beach lakes are each on their own unique pieces of nature with an incredibly rich vegetation and wildlife. Together, th…
Ane
July 1, 2020
For nature and bird-lovers.
Diana Bjørslev
October 17, 2020
Tipperne er med sine flade enge, åbne landskab og det lave vand i fjorden et af de vigtigste områder for ynglende engfugle og rastende trækfugle i Europa. Både forår og efterår raster tusindvis af ænder, gæs og vadefugle og i juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a. se ryler, spover, snepper og hjejler. Særligt de store flokke af gæs er hvert år et stort tilløbsstykke for lokale og turister. Er man heldig kan kærhøg, rørhøg og havørn også observeres på Tipperne.
Tipperne er med sine flade enge, åbne landskab og det lave vand i fjorden et af de vigtigste områder for ynglende engfugle og rastende trækfugle i Europa. Både forår og efterår raster tusindvis af ænder, gæs og vadefugle og i juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a. se ry…
Morten
March 30, 2016
Naturreservat med rigt fugleliv