Prijeđi na sadržaj

Parkovi i priroda – Ranong

Najpopularniji parkovi

park
“Very happy with family going Ranong Canyon for feeding fish and take a photo with beautiful views of the fish and pond.”
  • Preporučuje 1 lokalac
park
“น้ำตกโตนกลอย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อยู่ห่างจากสี่แยกตลาดกำพวนประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำ และมีโขดหินลาดเอียงลงเป็นแนวลึก และมีพื้นที่ป่าโอบล้อม และเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค”
  • Preporučuje 1 lokalac

Plaže

Beach
  • Preporučuje 1 lokalac