Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Airbnb ulaže 10 milijuna dolara u zajednice

  U suradnji s domaćinima pružit će se pomoć organizacijama iz čitavog svijeta
  Autor: Airbnb (22. tra 2021.)
  Članak (4 min)
  Ažurirano 29. tra 2021.

  Izdvojeno

  • Milijuni dolara iz fonda za pomoć zajednici bit će dodijeljeni lokalnim organizacijama iz čitavog svijeta.

  • Domaćini svojim glasovima mogu odlučiti kome će biti dodijeljena bespovratna sredstva i tako pridonijeti jačanju zajednica.

  • Glasajte za organizaciju koju najviše podržavate.

  Kad postanete domaćin na Airbnbu, otvarate svoja vrata putnicima iz cijeloga svijeta, a osim u svoj dom pružate im srdačnu dobrodošlicu i u zajednicu u kojoj živite. S obzirom na to da vam u svakom trenutku želimo biti podrška kao domaćinu, želimo ulagati u četvrti i gradove u kojima živite. Prošle smo godine najavili osnivanje novog fonda za pomoć zajednici iz kojeg ćemo u 2021. dodijeliti 10 milijuna dolara lokalnim i nacionalnim organizacijama iz čitavog svijeta, a to je tek početak.

  Usko smo surađivali sa savjetodavnim odborom Airbnbovih domaćina pri donošenju odluke kako će fond funkcionirati. Savjetodavni odbor domaćina odabrao je tri područja koja će ove godine biti u fokusu, a to su pomoć u situaciji koju je izazvala pandemija bolesti COVID-19, podrška u jačanju ekonomije i obrazovanje.

  Kako funkcionira dodjela sredstava u prvoj godini osnivanja fonda
  U suradnji s našim partnerom u ovom programu, organizacijom GlobalGiving, članovi savjetodavnog odbora domaćina razmotrili su stanje i sastavili popis organizacija iz čitavog svijeta koje su u svom radu fokusirane na jedno ili više područja koja smo proglasili ključnim za ovu godinu. Predstavnicima zajednice domaćina dali smo priliku da rukovode završnom fazom postupka dodjele sredstava u kojoj će u okviru lokalnih klubova domaćina na Facebooku pojedinci moći glasati za organizacije za koje smatraju da mogu pružiti najveći doprinos.

  Predstavnici zajednice domaćina sastavit će ankete koje će biti objavljene u klubovima domaćina i pozivati domaćine da glasaju. Na temelju glasova domaćina iz čitavog svijeta proglasit ćemo dobitnike i dodijeliti sredstva odabranim organizacijama kako bismo im pružili podršku u radu.

  Predstavnici zajednice domaćina od savjetodavnog će odbora domaćina u travnju 2021. dobiti popis organizacija koje su ušle u završni krug. Domaćini će glasati u grupama na Facebooku, a prema našim očekivanjima glasanje će trajati do 10. svibnja. Na temelju glasova domaćina u lipnju će se početi objavljivati rezultati i GlobalGiving će isplaćivati bespovratna sredstva dobitnicima.

  Osim dodjele bespovratnih sredstava na temelju glasova domaćina Airbnb će osigurati i dodatna ulaganja kako bi financijski pomogao još nekim organizacijama za koje smatramo da imaju važnu ulogu u zajednicama u kojima žive naši domaćini.

  Zašto su odabrane upravo ove teme?
  Savjetodavni odbor domaćina odlučio je da će sredstva iz prvog fonda za pomoć zajednici, koji je osnovan 2021. godine, biti usmjerena u tri područja, a to su pomoć u situaciji koju je izazvala pandemija bolesti COVID-19, podrška u jačanju ekonomije i obrazovanje. Ta su područja odabrana zbog toga što na najbolji način promiču cilj fonda za pomoć zajednici u 2021. godini, a to je jačanje lokalnih zajednica. Fond za pomoć zajednici dugoročno je ulaganje, a u narednim ćemo godinama vidjeti u koja još područja možemo ulagati kako bismo pomogli zajednicama kojima pripadaju naši domaćini.

  Na koji su način odabrane organizacije?
  Pri donošenju odluke za koje će organizacije domaćini moći glasati Airbnbu je uz savjetodavni odbor domaćina pomogla i organizacija GlobalGiving.

  Zašto će se glasati u okviru Airbnbovih klubova domaćina na Facebooku?
  Jedan je od ciljeva fonda za pomoć zajednici dati priliku domaćinima da podrže organizacije koje svojim radom donose pozitivne pomake u zajednicama. Airbnbovi klubovi domaćina lokalni su ogranci zajednice domaćina koji okupljaju domaćine u više od 40 zemalja. Grupe na Facebooku glavni su alat za komunikaciju kojim se služe klubovi domaćina i predstavnici zajednice.

  Saznajte više o klubovima domaćina, uključite se u svoj lokalni klub ili osnujte novi klub domaćina

  Jesu li sve organizacije provjerene?
  Naš partner GlobalGiving, neprofitna organizacija izuzeta od oporezivanja u skladu s poglavljem 501(c)(3) Poreznog zakona SAD-a, pomogao nam je sastaviti popis provjerenih organizacija koje su dio njihove suradničke mreže. Sve organizacije iz mreže s kojom GlobalGiving surađuje dužne su dostaviti detaljne podatke koji dokazuju da se na transparentan i odgovoran način bave društveno korisnim radom te da ispunjavaju sve potrebne uvjete za registraciju pri nadležnoj službi lokalne uprave.

  Više informacija o tome na koji način GlobalGiving provjerava druge organizacije

  Radujemo se što ćemo surađivati s domaćinima u cilju dodjele bespovratnih sredstava kako bismo pridonijeli jačanju zajednica. Nadamo se da ćete se i vi uključiti i glasati za organizaciju koju najviše podržavate. Ako ste već član jednog od klubova domaćina, možete glasati putem Facebook grupe svog kluba, a ako niste razmislite o tome da se uključite u lokalni klub domaćina kako biste i vi odlučivali o raspodjeli sredstava iz fonda za pomoć zajednici te se povezali s drugim domaćinima s vašeg područja. Klubovi domaćina zasad ne postoje na svim lokacijama, no radimo na tome da ih ubuduće bude više. I ovoga vas puta pozivamo da nam pošaljete svoje komentare putem Centra Airbnbove zajednice. Iznimno nam je stalo do vašeg mišljenja i ono nam je najveća motivacija u svemu što radimo.

  Fotografija: The Freedom Story

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Izdvojeno

  • Milijuni dolara iz fonda za pomoć zajednici bit će dodijeljeni lokalnim organizacijama iz čitavog svijeta.

  • Domaćini svojim glasovima mogu odlučiti kome će biti dodijeljena bespovratna sredstva i tako pridonijeti jačanju zajednica.

  • Glasajte za organizaciju koju najviše podržavate.

  Airbnb
  22. tra 2021.
  Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?