Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  Domaćini smještaja

  Kako mogu sinkronizirati svoj kalendar na Airbnbu s nekim drugim kalendarom?

  Ako svoj smještaj oglašavate i na drugim internetskim stranicama, sinkronizacijom kalendara na Airbnbu s drugim kalendarima možete izbjeći situacije da više gostiju rezervira iste datume. Kalendare možete sinkronizirati najviše godinu dana unaprijed.

  Uvoz kalendara

  Uvoz kalendara daje vam mogućnost za automatsko usklađivanje kalendara na Airbnbu s kalendarom s bilo koje druge internetske stranice koja podržava format iCalendar, uključujući Google kalendar i kalendare na stranicama HomeAway i VRBO.

  Za uvoz kalendara:

  1. Na stranici airbnb.com kliknite na Domaćin i odaberite Kalendar.
  2. Na stranici s kalendarom kliknite na Postavke dostupnosti.
  3. Pod Sink. kalendara odaberite Izvoz kalendara.
  4. Kopirajte URL drugoga kalendara u polje Adresa kalendara (URL).
  5. Kalendaru dodijelite željeni naziv.
  6. Kliknite na Uvezi kalendar.

  Kad unosite izmjene u drugi kalendar koji se sinkronizira s vašim kalendarom na Airbnbu, unesene će izmjene gostima koji pregledavaju vaš oglas biti vidljive za nekoliko sati.

  Izvoz kalendara

  Izvoz kalendara daje vam mogućnost da podatke iz svog kalendara na Airbnbu vidite u kalendaru na nekoj drugoj internetskoj stranici, pod uvjetom da podržava format iCal. U nastavku je opisan postupak izvoza kalendara u formatu iCal i ubacivanje podataka u kalendar na nekoj drugoj internetskoj stranici.

  1. Na stranici airbnb.com kliknite na Domaćin i odaberite Kalendar.
  2. Na stranici s kalendarom kliknite na Postavke dostupnosti.
  3. Pod Sink. kalendara odaberite Izvoz kalendara.
  4. Kopirajte i zalijepite poveznicu na svoj Airbnb kalendar u aplikacije iCal.
  Vezani sadržaji
  Jeste li dobili potrebnu pomoć?
  Niste domaćin smještaja?
  Odaberite drugu ulogu kako biste pronašli odgovore koji se odnose na vas.