Prijeđi na sadržaj
Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Kako mogu odrediti minimalan i maksimalan broj noćenja?

  Za određivanje minimalnog i maksimalnog broja noćenja za rezervacije:

  • Na stranici airbnb.com otvorite Vaše oglase i odaberite oglas.
  • Kliknite Upravljanje oglasom.
  • Na vrhu stranice kliknite Dostupnost.
  • Pored opcije Trajanje rezervacije kliknite Uredite.
  • Unesite minimalni i maksimalni broj noćenja. Kliknite Prilagodite s obzirom na dan u tjednu ako želite kreirati posebna pravila za svaki dan u tjednu. Ako želite odabrati neki datum (poput praznika), kliknite Dodajte posebno pravilo za određenu sezonu ili datume.
  Napomena: ako ste odredili više uvjeta za minimalni broj noćenja koji se odnose na isti dan, primijenit će se onaj precizniji. Primjerice, postavili ste uvjet od minimalno jednog noćenja za sve rezervacije, a za rezervacije tijekom vikenda uvjet od minimalno tri noćenja. Ako gost zatraži rezervaciju za petak, morat će rezervirati najmanje tri noćenja (a ne samo jedno).

  U informativnom centru možete saznati kako na najbolji mogući način iskoristiti sve postavke kalendara i postavke rezervacije kako biste dobivali rezervacije koje vam odgovaraju.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Vezani sadržaji