Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Održavanje statusa Superhosta

  Biti Superhost veliko je postignuće, a kriterije za ostvarivanje tog statusa provjeravamo čak 4 puta godišnje.

  Prilikom svake evaluacije utvrđujemo je li domaćin u proteklih godinu dana ispunio sve kriterije. Ako jest, zadržat će status Superhosta ili će postati Superhost ako to dotad nije bio. Ako neki od kriterija nije ispunjen, domaćin će izgubiti status Superhosta.

  Saznajte kako možete pratiti svoj status Superhosta. Želite li saznati kako stojite? Odmah pogledajte svoju statistiku.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Vezani sadržaji