Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Kako mogu postati Superhost?

  Da biste postali Superhost, vaš korisnički račun mora biti aktivan te morate ispunjavati uvjete navedene u nastavku. Uzimaju se u obzir vaši rezultati u posljednjih 12 mjeseci ugošćivanja za sve oglase na vašem korisničkom računu. Međutim, ne trebate biti domaćin punih 12 mjeseci da biste mogli ostvariti status. Provjerite svoj status Superhosta.

  Uvjeti za ostvarivanje statusa Superhosta

  • Imate najmanje 10 ostvarenih rezervacija ILI 3 rezervacije s najmanje 100 noćenja ukupno.
  • Imate stopu odgovora od najmanje 90 %.
  • Stopa otkazivanja vam je 1 % (1 otkazivanje na 100 rezervacija) ili niža, uz iznimku slučajeva obuhvaćenih Uvjetima koji se odnose na izvanredne okolnosti.
  • Ukupna vam je ocjena najmanje 4,8 (uzimaju se u obzir recenzije u posljednjih 365 dana pri čemu se za datum recenzije uzima datum na koji je gost napisao recenziju, a ne datum odlaska iz smještaja).

  Kako steći status Superhosta

  Za status Superhosta ne morate se prijavljivati. Ako na dan tromjesečne evaluacije ispunjavate zadane uvjete, automatski ćete ostvariti pravo na status Superhosta. Postupak tromjesečne evaluacije pokreće se 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja i 1. listopada svake godine. O tome kako trenutačno stojite u pogledu statusa Superhosta obavijestit ćemo vas po završetku svake evaluacije, što je obično 5 dana nakon njezina početka. Samo primarni domaćini imaju pravo ostvariti statusa Superhosta.

  Vezani sadržaji
  Jeste li dobili potrebnu pomoć?