Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Upute
Domaćin

Odredite i prilagodite cijene noćenja

Iznajmljivanje smještaja može vam donijeti trajne uspomene, povezati vas s ljudima iz cijelog svijeta i osigurati vam novac na računu. No najprije trebate odrediti cijene.

Standardna cijena noćenja prikazivati će se u vašem kalendaru za sve datume za koje niste odredili posebnu cijenu. Za datume za koje postoji velika potražnja, primjerice praznike i posebna događanja, možete odrediti posebnu cijenu.

Kako unijeti standardnu cijenu noćenja

Ako želite da se vaša cijena mijenja ovisno o potražnji, uključite Pametne cijene. U suprotnom:

  1. Otvorite rubriku Oglasi i odaberite željeni oglas.
  2. Kliknite Cijene i dostupnost i otvorite rubriku Cijene.
  3. Pored opcije Cijena noćenja kliknite Uredite.
  4. Unesite cijenu noćenja i kliknite Spremi.

Izmjene će se odnositi samo na buduće rezervacije, a ne na one koje čekaju potvrdu ili su već potvrđene.

Kako unijeti posebne cijene za određene datume

Provjerite jesu li pametne cijene isključene.

  1. Otvorite kalendar i odaberite oglas.
  2. Odaberite jedan ili više datuma
  3. Odaberite opciju Cijena noćenja i unesite posebnu cijenu.
  4. Kliknite Spremi.

Posebna cijena koju ste unijeli prikazivat će se za svako od odabranih noćenja te će zamijeniti vašu standardnu cijenu noćenja, a također i pametne cijene, vikend-cijene i cijene dugoročnih rezervacija ako ste odredili neke od tih cijena.

Pogledajte informacije o detaljnijoj prilagodbi cijena.

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija