Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Pravila

Kada biste mogli dobiti obrazac za prijavu poreza od Airbnba

Ovisno o statusu vašeg korisničkog računa, poreznim podacima koje ste nam dostavili i drugim čimbenicima, moguće je da ćemo vam izdati obrazac za prijavu poreza.

Kao i obično, preporučujemo vam da se obratite poreznom savjetniku za pomoć pri sastavljanju porezne prijave. Ako mislite da ste nam dostavili netočne podatke, možete mijenjati porezne podatke koje ste ranije dostavili.

Airbnb obično šalje obrasce za prijavu poreza sljedećim kategorijama korisnika:

Domaćini na Airbnbu

Državljani SAD-a čija je zarada premašila 20 000 USD i koji su imali više od 200 transakcija

Američka porezna uprava (IRS) traži od američkih tvrtki koje obrađuju platne transakcije, a među njima je i Airbnb, da prijave bruto zaradu svih korisnika iz SAD-a čiji su prihodi premašili 20 000 USD i koji su imali više od 200 transakcija u kalendarskoj godini. Ako ste u kalendarskoj godini prešli oba praga koja je odredio IRS, Airbnb će vam izdati obrazac 1099-K.

Američka porezna uprava (IRS) traži da od 1. siječnja 2022. sve američke tvrtke prijave bruto zaradu svih korisnika iz SAD-a koji su u jednoj kalendarskoj godini zaradili više od 600 USD. Ako ste u kalendarskoj godini prešli prag koji je odredila Američka porezna uprava (IRS), Airbnb će vam izdati obrazac 1099-K.

Osobe koje nisu američki državljani, a predale su obrazac W-8

Domaćinima koji su ostvarili zaradu u SAD-u i predali obrazac W-8 poslat ćemo obrazac 1042-S.

Domaćini kojima smo naplaćivali porez prije isplate novca

Ako smo vam tijekom kalendarske godine naplaćivali porez odbijajući vam određeni iznos od svake isplate (to se odnosi i na državljane SAD-a i na one koji to nisu), izdat ćemo vam odgovarajući porezni obrazac kako biste ga mogli priložiti uz svoju poreznu prijavu i time pokazati da vam je porez naplaćen. Saznajte više o naplati poreza prilikom isplate novca.

Oni koji pružaju usluge Airbnbu (fotografi, prevoditelji, drugi)

Onima koji su pružali usluge Airbnbu (uključujući fotografe, prevoditelje i druge pružatelje usluga) i u kalendarskoj godini zaradili više od 600 USD izdat ćemo obrazac 1099-NEC.

Ostali prihodi koje treba uvrstiti u poreznu prijavu

Domaćinima koji su tijekom kalendarske godine od Airbnba dobili iznos od najmanje 600 USD koji treba uvrstiti u poreznu prijavu (npr. bonusi, nagrade, poticaji ili druge uplate), izdat ćemo obrazac 1099-MISC.

Domaćini u državama s nižim pragovima za prijavu poreza

U nekoliko je američkih saveznih država prag iznosa koji se mora prijaviti mnogo niži od IRS-ovog praga koji iznosi 20 000 USD i 200 transakcija. Ako živite u nekoj od država koja ima niži prag, izdat ćemo vam obrazac 1099-K koji se podnosi u toj saveznoj državi u skladu s uvjetima u vezi podnošenja porezne prijave koji vrijede u njoj. Vaše se prebivalište određuje na temelju adrese koju ste naveli na obrascu W-9.

Sljedeće države trenutačno imaju niži prag za prijavu poreza (popis se može mijenjati): Kalifornija, okrug Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Missouri, Vermont i Virginia.

Američka porezna uprava (IRS) traži da od 1. siječnja 2022. platitelji u SAD-u prijave godišnju bruto zaradu svih korisnika iz SAD-a koji su u jednoj kalendarskoj godini zaradili više od 600 USD. Ako ste premašili prag koji je postavljen za vašu saveznu državu i/ili na razini cijelog SAD-a, dobit ćete tiskani primjerak obrasca koji smo dostavili nadležnim tijelima u vašoj saveznoj državi. Novi prag za podnošenje porezne prijave putem obrasca 1099 vrijedit će za sve transakcije u kalendarskoj godini 2022.

Domaćini koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats

Državljani SAD-a koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats i zaradili su više od 600 USD

Domaćini koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats i predali su obrazac W-9 te su u kalendarskoj godini zaradili najmanje 600 USD dobit će obrazac 1099-MISC. Iznosi koji se prijavljuju uključuju provizije.

Domaćini koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats, nisu državljani SAD-a i predali su obrazac W-8

Domaćinima koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats i ostvarili su zaradu u SAD-u te su predali obrazac W-8 dostavit ćemo obrazac 1042-S.

Dostavljanje obrazaca

Dostavljanje obrasca 1099-K

Obrazac 1099-K moći ćete preuzeti u rubrici Porezi na svom korisničkom računu. Kad obrazac bude spreman, obavijestit ćemo vas e-mailom, a to obično bude krajem siječnja svake godine. Kopiju obrasca poslat ćemo vam poštom na adresu koju ste naveli u svojim poreznim podacima, osim ako ste se odlučili za dostavljanje obrasca isključivo u elektroničkom obliku. Ako su vaši porezni podaci navedeni na većem broju korisničkih računa na Airbnbu, možete dobiti više od jednog obrasca 1099-K.

Dostavljanje obrazaca 1099-NEC i 1099-MISC

Obrasce 1099-NEC i/ili 1099-MISC moći ćete preuzeti u rubrici Porezi na svom korisničkom računu. Kad obrazac bude spreman, obavijestit ćemo vas e-mailom, a to obično bude krajem siječnja svake godine. Kopiju obrasca poslat ćemo vam poštom na adresu koju ste naveli u svojim poreznim podacima, osim ako ste se odlučili za dostavljanje obrasca isključivo u elektroničkom obliku.

Dostavljanje obrasca 1042-S

Obrazac 1042-S dostavit ćemo vam poštom na adresu koju ste naveli u poreznim podacima, obično krajem veljače svake godine. IRS zahtijeva da obrazac 1042-S pošaljemo poštom do sredine ožujka.

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija