Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Kako funkcioniraju porezi za goste?

  Postoji nekoliko slučajeva u kojima gosti koji su iznajmili smještaj preko Airbnba moraju platiti porez.

  Neki domaćini moraju gostima naplatiti porez u skladu s lokalnim propisima. U tim slučajevima domaćinima preporučujemo da porez uključe u cijenu rezervacije, no neki mogu tražiti da gosti plate porez odmah po dolasku u smještaj. Stoga molimo domaćine da u opisu koji se nalazi na stranici oglasa ili u komunikaciji s gostima prije ugovaranja rezervacije detaljno objasne sve što se tiče poreza koji moraju naplatiti.

  Na nekim je lokacijama Airbnb postigao dogovor s lokalnim vlastima o naplati i plaćanju određenih lokalnih poreza u ime domaćina. Radi se o različitim vrstama poreza, a ovisno o lokalnim zakonima oni se mogu obračunavati na temelju fiksne ili promjenjive stope, broja gostiju, broja noćenja ili vrste smještaja koju je gost rezervirao. Kad rezervirate smještaj na nekoj od tih lokacija, lokalni porezi koji su vam naplaćeni automatski će se prikazati prilikom plaćanja, a bit će navedeni i na vašem računu nakon potvrde rezervacije.

  Osim toga, Airbnb ima obvezu naplaćivati PDV ili njegov ekvivalent (npr. porez na potrošnju u Japanu) za svoje naknade za usluge u državama u kojime se oporezuju usluge pružene elektroničkim putem. Trenutačno to uključuje sve članice EU-a, Albaniju, Bahame, Čile, Kolumbiju, Island, Japan, Meksiko, Norvešku, Saudijsku Arabiju, Južnoafričku Republiku, Švicarsku i Urugvaj.

  Airbnb također mora naplatiti PDV na svoje naknade za usluge od svih korisnika koji sklope ugovor s tvrtkom Airbnb China.

  Više informacija o porezu na dodanu vrijednost.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Vezani sadržaji