Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  Iznajmljivanje smještaja

  Kako mogu oglasiti više soba?

  Ako želite pojedinačno iznajmljivati više soba u vlastitoj kući, za svaku od njih možete kreirati poseban oglas. Svaki će oglas imati svoj kalendar i stranicu na kojoj treba pisati koliko je točno kreveta, koji su sadržaji gostima na raspolaganju te koje će prostorije dijeliti s drugim gostima.

  Za kreiranje novog oglasa prijavite se na stranicu airbnb.com i odaberite opciju Oglasite smještaj.

  Također možete kreirati oglas koji se odnosi na cijeli prostor i posebne oglase za svaku sobu, no obavezno povežite kalendare na Airbnbu kako biste izbjegli dvostruke rezervacije. Ako su vam kalendari povezani, rezervacija pojedinačne sobe automatski će blokirati kalendar za cijeli prostor i obratno.
  Vezani sadržaji
  Jeste li dobili potrebnu pomoć?
  Ne možete pronaći ono što vam je potrebno?
  Pronađite sadržaje koji se odnose na pojedine kategorije u drugim rubrikama Centra za pomoć.