Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Upute
Domaćin

Kako se u oglase dodaju porezi

Na Airbnbu postoje alati koji će vam pomoći da u svoj oglas dodate poreze.

Dodavanje poreza u oglas

Ako ste domaćin i unijeli ste relevantne podatke potrebne za prijavu turističkih pristojbi, postoji mogućnost da imate pravo svojim gostima izravno naplaćivati poreze koristeći se našim alatima za profesionalno ugošćivanje. Pomoću te značajke možete odrediti koju vrstu poreza želite naplatiti, na koji način (postotak po rezervaciji, naknada po gostu, naknada po noćenju ili naknada po gostu po noćenju) i na što se porez obračunava (cijena noćenja, naknade i drugi iznosi koji vam se naplaćuju).

Ako se nalazite na području ili unutar jurisdikcije gdje naplaćujemo i uplaćujemo poreze u vaše ime (automatski ili zadani način naplate poreza), možda ćete u postavkama oglasa moći unijeti i dodatne poreze. Ovisno o jurisdikciji, možete imati jednu od sljedećih opcija:

 1. deaktivirati standardnu naplatu poreza i umjesto toga sami dodati poreze koji će se naplaćivati
 2. uz poreze koje automatski naplaćujemo dodati još neke.Provjerite iznose boravišnih pristojbi kako biste vidjeli što Airbnb naplaćuje u vaše ime prije nego što unesete dodatne poreze.

Ako deaktivirate zadani način naplate poreza i sami dodate poreze, na cijenu noćenja i naknada obračunat ćemo i naplatiti poreze, no potom ćemo taj iznos isplatiti vama kako biste ga sami uplatili nadležnim poreznim tijelima. Ako uz poreze koje automatski naplaćujemo dodate još neke, iznos poreza koje ste sami dodali isplatit ćemo vama kako biste ga sami izravno uplatili nadležnim poreznim tijelima. Ako deaktivirate standardnu naplatu poreza, dodani će porez zamijeniti sve standardne poreze.

Kad odredite postavke za ovu značajku, porez će se obračunavati na temelju postavke u kojoj je određena porezna osnovica. Sve poreze koje naplaćujete gosti će moći vidjeti u odjeljku Boravišna pristojba u okviru prikaza cijene po stavkama.

Što se može oporezivati

 • cijena noćenja (uključujući Airbnbovu naknadu za domaćine)
 • standardne naknade: naknada za upravljanje, naknada za zajednicu i naknada za posteljinu
 • naknada za čišćenje

Što se ne oporezuje

 • Airbnbova naknada za goste
 • sigurnosni polozi

Ova značajka u određenim situacijama nije dostupna, a vrste poreza koje možete naplaćivati koristeći se ovom značajkom možda neće zadovoljiti vaše potrebe. Saznajte više o tome zašto možda nećete moći sami dodavati poreze.

Kako se u oglase dodaju porezi

Da biste imali pristup ovoj značajci, morate aktivirati alate za profesionalno ugošćivanje.

Ako već ne naplaćujemo i uplaćujemo poreze za vaš smještaj

 1. Otvorite stranicu sa svojim oglasima i kliknite oglas u kojem želite unositi izmjene.
 2. Odaberite opciju Lokalni porezi i zakoni.
 3. Kliknite Dodajte porez.
 4. U padajućem izborniku odaberite vrstu poreza.
 5. Odaberite vrstu naplate i zatim pod Iznos unesite iznos koji se naplaćuje.
 6. Unesite porezni broj poslovnog subjekta i porezni identifikacijski broj koji se odnosi na boravišnu pristojbu (dodatne informacije o poreznim identifikacijskim brojevima nalaze se u nastavku) ako se ti brojevi uzimaju u obzir na vašoj lokaciji.
 7. Odaberite vrijedi li na vašoj lokaciji izuzeće za dugoročne rezervacije (ako odaberete Da, imat ćete mogućnost unijeti dodatne podatke).
 8. Prihvatite uvjete i kliknite Spremi.

Ako naplaćujemo i uplaćujemo poreze za vaš smještaj (standardna naplata poreza)

Ako već naplaćujemo neke poreze u vaše ime, u postavkama oglasa možete dodati poreze na dva načina, ovisno o tome na kojoj se lokaciji nalazi vaš smještaj.

Prvi način podrazumijeva da odaberete standardnu ili posebnu naplatu poreza. Ako odaberete posebnu naplatu poreza, naplaćivat ćemo samo poreze koje sami dodate.

 1. Otvorite stranicu sa svojim oglasima i kliknite oglas u kojem želite unositi izmjene.
 2. Odaberite opciju Lokalni porezi i zakoni.
 3. Odaberite opciju Posebna naplata poreza.
 4. Kliknite Dodajte porez.
 5. U padajućem izborniku odaberite vrstu poreza.
 6. Odaberite vrstu naplate i zatim pod Iznos unesite iznos koji se naplaćuje.
 7. Unesite porezni broj poslovnog subjekta i porezni identifikacijski broj koji se odnosi na boravišnu pristojbu (dodatne informacije o poreznim identifikacijskim brojevima nalaze se u nastavku) ako se ti brojevi uzimaju u obzir na vašoj lokaciji.
 8. Odaberite vrijedi li na vašoj lokaciji izuzeće za dugoročne rezervacije (ako odaberete Da, imat ćete mogućnost unijeti dodatne podatke).
 9. Prihvatite uvjete i kliknite Spremi.

Ako u nekom trenutku izbrišete sve posebne poreze, automatski ćete se vratiti na standardnu naplatu poreza.

Drugi način dodavanja poreza u oglas jest taj da uz poreze koje već naplaćujemo dodate još neke. Uz poreze koje automatski naplaćujemo u vaše ime, naplaćivat ćemo i poreze koje ste dodali. Možete pregledati iznose poreza koje Airbnb naplaćuje.

 1. Otvorite stranicu sa svojim oglasima i kliknite oglas u kojem želite unositi izmjene.
 2. Odaberite opciju Lokalni porezi i zakoni.
 3. Kliknite Dodajte porez.
 4. U padajućem izborniku odaberite vrstu poreza.
 5. Odaberite vrstu naplate i zatim pod Iznos unesite iznos koji se naplaćuje.
 6. Unesite porezni broj poslovnog subjekta i porezni identifikacijski broj koji se odnosi na boravišnu pristojbu (dodatne informacije o poreznim identifikacijskim brojevima nalaze se u nastavku) ako se ti brojevi uzimaju u obzir na vašoj lokaciji.
 7. Odaberite vrijedi li na vašoj lokaciji izuzeće za dugoročne rezervacije (ako odaberete Da, imat ćete mogućnost unijeti dodatne podatke).
 8. Prihvatite uvjete i kliknite Spremi.

Porezni brojevi

Porezni broj poslovnog subjekta

Porezni broj poslovnog subjekta jedinstveni je broj koji se izravno odnosi na sam poslovni subjekt. Primjerice, u SAD-u je porezni broj poslovnog subjekta identifikacijski broj poslodavca u saveznom registru, u Ujedinjenoj Kraljevini porezni broj poslovnog subjekta jedinstveni je broj poreznog obveznika, a u Estoniji je porezni broj poslovnog subjekta registarski broj pravne osobe. Taj će se identifikacijski broj razlikovati ovisno o tome gdje je vaš poslovni subjekt registriran. Može ga se upotrijebiti za utvrđivanje podataka o vašem poslovnom subjektu u različite svrhe, a ne samo zbog poreza. Porezni broj poslovnog subjekta obično se dodjeljuje pri upisu u registar poreznih obveznika ili pri registraciji poslovne djelatnosti. Taj broj možete pronaći u dokumentima koje ste dobili u okviru tih postupaka.

Ovo polje nije obavezno.

Porezni identifikacijski broj koji se odnosi na boravišnu pristojbu

Mnoge jurisdikcije u SAD-u izdaju porezni broj smještajnog objekta. To je jedinstveni broj koji vam dodjeljuje lokalna porezna uprava. Ovisno o jurisdikciji, to može biti broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe koji služi isključivo u porezne svrhe, broj iz lokalnog registra ili broj računa poslovnih subjekata. Primjerice, na Floridi bi vaš porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe bio državni porezni broj za djelatnost prodaje robe i usluga u svrhu oporezivanja prihoda na prodaju robe i usluga, tj. porezni broj za turističku pristojbu u svrhu naplate turističke pristojbe. U Sacramentu (Kalifornija) bi porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe bio broj računa poslovnog korisnika koji služi u svrhu naplate boravišne pristojbe. U Eureka Springsu (Arkansas) vaš porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe bio bi porezni broj CAPC. Osim o jurisdikciji, porezni broj smještajnog objekta razlikovat će se ovisno o tome koji porez naplaćujete.

Mnoge jurisdikcije izvan SAD-a također su omogućile postupak registracije boravišne pristojbe. Primjerice, za iznajmljivanje smještaja u Ljubljani potrebno se upisati u registar obveznika plaćanja gradskog poreza za turizam i promociju. Ovdje ćete upisati broj, tj. podatak za identifikaciju koji vam je dodijeljen pri registraciji.

Porezna osnovica

Imajte na umu da je moguće odabrati poreznu osnovicu samo ako se naplaćuje određeni postotak od svake rezervacije. Kod ostalih vrsta naplate nije moguće odabrati poreznu osnovicu.

Ako smještaj koji oglašavate nije u kategoriji Luxe, u pravilima za naplatu posebnog poreza dostupne su vam u nastavku kategorije cijena koje se mogu uzimati kao porezna osnovica:

 • osnovna cijena
 • naknada za čišćenje
 • naknada za posteljinu
 • naknada za hotelske usluge/sadržaje
 • naknada za upravljanje
 • naknada za zajednicu.

Jedno pravilo može uključivati nekoliko poreznih osnovica. Međutim, porez će se izračunavati samo ako ste odredili cijenu za cjenovnu kategoriju koju ste odabrali.

Izuzeća

Ako rezervacija ispunjava određene uvjete, može ostvariti pravo na izuzeće. Definicija izuzeća ovisi o jurisdikciji u čijoj je nadležnosti određeni smještaj. Na primjer:

 • jurisdikcija Y – rezervacija s više od X noćenja nije oporeziva (izuzeće za dugoročne rezervacije)
 • jurisdikcija Z – oporezuje se samo prvih X noćenja na temelju određenih uvjeta (uvjetno izuzeće).

Za dugoročne se rezervacije u pravilima za naplatu posebnog poreza obično koristi polje „izuzeće za dugoročne rezervacije”. Za kratkoročne se rezervacije u pravilima za naplatu posebnog poreza obično koristi polje „uvjetno izuzeće”.

Ova polja nisu obvezna. Obratite se nadležnom poreznom tijelu kako biste provjerili vrijedi li izuzeće za vašu lokaciju.

Dodatna pravila u vezi s porezima / maksimalni iznos

Na određenim lokacijama propisan je maksimalan iznos turističke pristojbe koji se može naplatiti za pojedinu rezervaciju. Maksimalni iznos najčešće je određen po osobi po noćenju. To se spominje i kao maksimalni iznos ili „pravilo o maksimalnom iznosu”. Na primjer:

 • Na lokaciji X naplaćuje se turistička pristojba u iznosu od 3 % za prvih 7 noćenja koje rezervacija obuhvaća, a maksimalni je iznos turističke pristojbe koji se može naplatiti za pojedinu rezervaciju 5 EUR po osobi po noćenju. Ako gost rezervira smještaj za 2 osobe i 3 noćenja, pri izračunu boravišne pristojbe uzima se 3 % od cijene noćenja za prvih 7 noćenja, pri čemu se ne smije prijeći maksimalni iznos od 30 EUR. U ovom primjeru koji smo uzeli za ilustraciju uvjetno izuzeće je 7.

Ovo polje nije obavezno. Obratite se nadležnoj poreznoj upravi na vašoj lokaciji kako biste provjerili je li za vašu lokaciju propisan maksimalan iznos turističkih pristojbi koji se može naplaćivati.

Kako se isplaćuju porezi

Porezi koje ste dodali koristeći se ovom značajkom obračunavaju se na temelju iznosa vaše isplate, ali se isplaćuju zasebno. Vaša isplata uključuje cijenu noćenja, naknadu za čišćenje i sve druge naknade koje naplaćujete za nove rezervacije, a ukupni je iznos umanjen za iznos naknade za usluge koju naplaćujemo domaćinima. Vaša je odgovornost točno unijeti iznos poreza koji želite naplatiti. Kao i uvijek, odgovorni ste i za podnošenje porezne prijave, plaćanje svih poreza te prijavu svih poreza koji se odnose na vaše rezervacije nadležnoj poreznoj upravi. Više informacija o poreznoj prijavi i isplatama.

Kako porezi utječu na vašu ukupnu cijenu

Kad dodate nove poreze, vaša će ukupna cijena porasti. Ako ste prethodno bili uključili boravišnu pristojbu u cijenu noćenja, nakon što dodate novu pristojbu, morat ćete prilagoditi cijenu noćenja kako bi ostala nepromijenjena.

Na primjer: na vašoj lokaciji boravišna pristojba iznosi 5 %. Da biste zaradili 95 USD po noćenju, naplaćujete cijenu noćenja od 100 USD u koju je uključena boravišna pristojba od 5 USD. Kad dodate novi porez od 5 %, ukupna cijena (uključujući poreze) iznosit će 105 USD. Ako želite da ukupna cijena (uključujući poreze) i dalje iznosi 100 USD, morat ćete smanjiti cijenu noćenja na 95 USD.

Podaci koje prosljeđujemo nadležnim poreznim tijelima

Airbnb može nadležnoj poreznoj upravi proslijediti podatke i druge informacije koje se odnose na vaše transakcije i poreze, kao što su vaše ime, adresa smještaja, registarski i porezni broj poslovnog subjekta, naknade za smještaj, naknade za usluge, bruto iznosi rezervacija, iznosi isplaćenog poreza, datumi rezervacija te datumi provedenih transakcija.

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani sadržaji

Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
Prijava ili registracija