Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  COVID-19 – najnovije informacije
  Ako su se vaši planovi putovanja promijenili zbog bolesti COVID-19, rezervacije možete izmijeniti ili otkazati u rubrici Putovanja.

  Postoje li sigurnosni savjeti za domaćine?

  Uloga domaćina smještaja donosi mnoštvo odgovornosti. Informacije u nastavku mogu vam biti od koristi.

  Budite pažljivi u komunikaciji

  Uvijek plaćajte i komunicirajte isključivo putem Airbnba. Koristite se porukama na Airbnbu kako biste bolje upoznali svoje goste i međusobno razmijenili očekivanja u vezi s boravkom i smještajem.

  Pregledajte profile i recenzije svojih potencijalnih gostiju i provjerite jesu li potvrdili broj telefona, jesu li povezali svoje profile na društvenim mrežama i imaju li preporuke. Ako nijedan od potencijalih gostiju nema verificiran profil, možete ih zatražiti da ga verificiraju.

  Vjerujte svojoj intuiciji: ako nemate dobar osjećaj, nemojte prihvatiti rezervaciju.

  Unesite kućni red i ispunite kućni priručnik

  Unesete li kućni red i ispunite kućni priručnik, gosti će znati što mogu očekivati. Uvrstite sve što biste željeli da gosti znaju prije nego što rezerviraju vaš smještaj. Navedite, primjerice, je li dozvoljeno pušenje (i gdje), postoje li prostorije kojima se neće moći koristiti, koja je lozinka za Wi-Fi i trebaju li izuvati cipele prije ulaska.

  Ako vaše područje zahvati neka prirodna ili druga katastrofa i poželite pomoći ljudima u nevolji pružajući im privremeni smještaj, imate mogućnost ponuditi besplatan smještaj.

  Pobrinite se da budete osigurani

  Airbnbovo Osiguranje domaćina od odgovornosti primarno je osiguranje od odgovornosti za štetu u visini do 1 000 000 USD po nezgodi u slučaju da treća osoba zbog tjelesne ozljede ili materijalne štete podnese zahtjev za naknadu štete nastale tijekom boravka u smještaju koji se oglašava na Airbnbu.

  Sa svojim se osiguravateljem možete posavjetovati o dodatnoj zaštiti u obliku police osiguranja nekretnine u vašem vlasništvu ili najmu.

  Odredite uvjete rezervacije smještaja

  Imate mogućnost postaviti uvjet da gosti prije rezervacije vašeg smještaja moraju verificirati neke podatke, primjerice verificirati osobni dokument.

  Odredite li sigurnosni polog u postavkama oglasa, imat ćete zaštitni mehanizam u slučaju manjih nezgoda, poput mrlja na tepihu od prolivenoga vina.

  Pročitajte članke na stranici o odgovornom ugošćivanju

  Domaćinima savjetujemo da dobro razmisle o svojim odgovornostima. Ugošćivanje donosi bogata iskustva, ali zahtijeva određenu razinu predanosti. U našim člancima o odgovornom ugošćivanju saznat ćete koje sve uvjete moraju ispunjavati domaćini na vašoj lokaciji.

  Ne zaboravite: nađete li se u slučaju nužde ili osjetite da je vaša osobna sigurnost ugrožena, odmah se obratite policiji ili nadležnoj hitnoj službi u mjestu u kojemu se nalazite.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?
  Jeste li spremni početi s ugošćivanjem?
  Poduzmite sljedeći korak prema iznajmljivanju smještaja i dodatnoj zaradi.
  Više informacija