Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  COVID-19 – najnovije informacije
  Kako biste vidjeli opcije za otkazivanje rezervacije i povrat novca, odaberite rezervaciju u rubrici Putovanja.Naši Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti vrijede samo za određene rezervacije.Ako je datum vašeg dolaska nakon 15. srpnja, najnovije informacije potražite na ovoj stranici 15. lipnja 2020.

  Airbnbova porezna strategija u UK-u

  Uvod

  Airbnb (u nastavku „Grupa”) poštuje porezne zakone i prakse u svim zemljama u kojima posluje, uključujući UK. Poštovanje zakona za nas znači pravovremeno plaćanje točnih iznosa poreza te uključuje slanje svih relevantnih informacija i okolnosti poreznim organima i traženje olakšica i poticaja na način kako su zamišljeni tamo gdje su dostupni.

  Airbnb se obvezuje na partnerstvo s vladama zemalja u kojima žive naši domaćini i gosti s ciljem osiguranja pravedne naplate poreza.

  Uz to poštujemo i naše vlastite globalne porezne dužnosti (porez na dobit, PDV, GST, opći porez na promet i druge poreze) sukladno propisima nadležnih organa i država u kojima poslujemo.

  Pristup upravljanju poreznim rizicima i sustav nadzora

  Ovu je poreznu strategiju za UK odobrio Porezni tim koji njome i upravlja, a nadziru ga viši izvršni direktori, uključujući i globalnog direktora za porez.

  Tim izvršnih direktora, u koji je uključen i globalni direktor za porez, donosi odluke vezane za uspostavljanje snažne kulture upravljanja poreznim rizicima te je odgovoran za poreznu politiku Grupe i nadgledanje poreznih rizika kojima upravlja Odbor. Upravljanje poreznim rizicima i sustav nadzora osiguravaju da su sve važne odluke vezane za poreze pregledali i odobrili kvalificirani i iskusni zaposlenici, da su ispoštovane sve porezne obveze te da je zatražen vanjski savjet u svim situacijama kad je to bilo potrebno.

  Obveza poštovanja zakona

  Poštujemo porezne zakone i prakse u svim zemljama u kojima poslujemo.

  Naš je cilj stvoriti vrijednost na održivoj osnovi pružanjem potpore svojem poslovanju putem organizacije komercijalnih aktivnosti, korištenja dostupnih olakšica i poštovanja svih poreznih zakona i praksi u svim zemljama u kojima poslujemo. Na taj način uzimamo u obzir interese svojih vlasnika i osiguravamo transparentnost poštovanja svojih poreznih obveza te ostvarujemo učinkovitu komunikaciju s poreznim organima. Naša obveza poštovanja poreznih zakona i propisa podliježe iznimno robusnim i usustavljenim provjerama koje Grupu štite od financijskog, operativnog i reputacijskog rizika.

  Na primjer, u UK-u smo objavili stranicu za Odgovorno ugošćivanje na kojoj domaćinima pružamo informacije o lokalnim zakonima i propisima, uključujući njihove porezne obveze vezane za prohod od ugošćivanja.

  Stav prema poreznom planiranju

  Naš stav prema poreznom planiranju u UK-u vođen je Airbnbovim Poreznim smjernicama:

  • Airbnb globalno poštuje sve zakone i plaća propisane poreze.
  • Airbnb detaljno uzima u obzir porezne posljedice svojih poslovnih aktivnosti te upravlja svojim poreznim obvezama u sklopu normalnog poslovanja.
  • Airbnb ne zloupotrebljava i ne sklapa umjetne poslovne aranžmane s ciljem smanjenja poreznih obveza u UK-u. Naš porezni stav i porezno izvještavanje vjerno odražavaju naše poslovne aktivnosti u UK-u.
  • Airbnb se obvezao platiti točan iznos poreza u svakoj zemlji u kojoj poslujemo.

  Prihvaćena razina poreznih rizika

  S obzirom na opseg našeg poslovanja i količinu poreza, neminovno je da se s vremena na vrijeme pojave rizici vezani za tumačenje poreznih zakona i načine na koje ih poštujemo. Proaktivno nastojimo prepoznati, procijeniti, upravljati i nadzirati porezne rizike kako bismo osigurali da su usklađeni sa načelima upravljanja rizikom Grupe.

  Grupa porezne rizike prepoznaje kao financijske, reputacijske i operativne. Poštovanje zakona smatramo ključnim za upravljanje rizikom te na području poreza vodimo politiku niskog rizika.

  Pristup odnosu s poreznim organima

  Pristup odnosu s poreznim organima, uključujući Carinsku i poreznu uprava UK-a (HMRC), temeljimo na poštenju, iskrenosti, ispravnosti, poštovanju, pravednosti i u duhu međusobne suradnje.

  Naš je cilj uspostaviti profesionalne i konstruktivne odnose s poreznim organima putem transparentne razmjene podataka jer smatramo da je rano rješavanje poreznih rizika u najboljem interesu svih dionika. Poreze prijavljujemo na najjednostavniji mogući način te nastojimo proaktivno ukazati na potencijalne probleme kako bi se porezni organi mogli učinkovito posvetiti njihovom rješavanju. S vremena na vrijeme poreznim se organima obraćamo prije izvršavanja transakcija kako bismo potvrdili točno tumačenje poreznih propisa.

  Grupa visoko cijeni dobre odnose s poreznim organima te se obvezala na transparentnost u suradnji s njima. Ovaj cilj Grupa namjerava ostvariti na sljedeće načine:

  • Pravovremenim podnošenjem poreznih prijava uz pružanje detaljnih informacija na osnovi kojih HMRC i ostali porezni organi mogu stvoriti vjernu sliku o našem poslovanju.
  • Osiguravanjem da su svi podaci iz porezne prijave potkrijepljeni dokumentiranim dokazima uključujući popratne revizorske tragove i interne procese odobrenja.
  • Točnim računanjem i plaćanjem poreznih obveza.
  • Uspostavom preciznog i čvrstog knjigovodstvenog poreznog sustava u skladu s uputama direktora računovodstva (SAO) u UK-u.
  • Osiguravanjem svih potrebnih resursa i potpore odgovarajućim timovima uključenima u nadzor poreznih procesa te zadržavanjem ključnih zaposlenika s ciljem pravovremenog rješavanja problema vezanih za poštovanje poreznih propisa.

  Ovaj je dokument o poreznoj strategiji donesen u skladu s odjeljkom 161. i odjeljkom 19. (2) priloga 19. Financijskog zakona iz 2016.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?