Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  COVID-19 – najnovije informacije
  Ako su se vaši planovi putovanja promijenili zbog bolesti COVID-19, rezervacije možete izmijeniti ili otkazati u rubrici Putovanja.

  Kako mogu rezervirati doživljaj?

  Za rezervaciju doživljaja možete upotrijebiti internetsku stranicu ili mobilnu aplikaciju Airbnba. Kad otvorite internetsku stranicu ili aplikaciju, potražite rubriku Doživljaji. Potom odaberite grad i datume ili pregledajte sve doživljaje koji su u ponudi.

  Ne morate imati rezervaciju smještaja na Airbnbu kako biste mogli rezervirati doživljaj.

  Baš kao i kod smještaja, svaki domaćin sam određuje kad će njegov doživljaj biti dostupan za rezervacije.

  Prije rezerviranja

  Obavezno pogledajte koje uvjete moraju ispunjavati sudionici te je li domaćin odredio još neke uvjete. Oni se, primjerice, mogu odnositi na dobnu granicu ili potrebne vještine.

  Kako rezervirati dodatne doživljaje

  Na svakom putovanju imate mogućnost rezervirati onoliko doživljaja koliko želite. Dobro provjerite rasporede kako ne biste rezervirali doživljaje koji se preklapaju.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?