Prijeđi na sadržaj
  Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate
  COVID-19 – najnovije informacije
  Kako biste vidjeli opcije za otkazivanje rezervacije i povrat novca, odaberite rezervaciju u rubrici Putovanja.Naši Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti vrijede samo za određene rezervacije.Ako je datum vašeg dolaska nakon 15. srpnja, najnovije informacije potražite na ovoj stranici 15. lipnja 2020.

  Zakonske obveze pravnih osoba s prostora EU-a koje u ulozi domaćina iznajmljuju smještaj i nude druge vrste usluga na Airbnbu

  Napomena: sadržaj ove stranice služi isključivo u informativne svrhe. Informacije koje se ovdje nalaze ne mogu se smatrati pravnim savjetom. Ako niste sigurni na što vas neki od navedenih zakona obvezuje, zatražite savjet odvjetnika ili drugog pravnog savjetnika.

  Kada se na Airbnbu smatram pravnom osobom u ulozi domaćina?

  Zakonski se pravnom osobom u ulozi domaćina smatrate ako su usluge ugošćivanja koje nudite na Airbnbu povezane s vašom trgovačkom ili poslovnom djelatnošću, obrtom ili profesijom. Ako i inače iznajmljujete smještaj ili nudite drugu vrstu usluga kao poslovni subjekt ili putem registrirane samostalne djelatnosti, usluge ugošćivanja na Airbnbu vrlo će se vjerojatno također smatrati komercijalnom djelatnošću. Ako na Airbnbu iznajmljujete smještaj ili nudite drugu vrstu usluga uz svoj redovni posao ili profesiju, mnoštvo je čimbenika o kojima ovisi na koji će se način tretirati vaša aktivnost na Airbnbu. pravilu ćete se smatrati pravnom osobom u ulozi domaćina ako neprekidno iznajmljujete smještaj u svom primarnom ili sekundarnom domu ili kroz duže vremensko razdoblje nudite drugu vrstu usluga s ciljem ostvarivanja zarade. Ovaj popis nije konačan i postoje druge aktivnosti koje vas mogu svrstati među pravne osobe u ulozi domaćina.

  Ako se na vas odnosi bilo što od navedenog, vaša je zakonska obveza registrirati se na Airbnbu kao pravna osoba u ulozi domaćina.

  Koje podatke moram navesti kao pravna osoba u ulozi domaćina?

  Ako ste domaćin koji se na prostoru EU-a smatra pravnim subjektom, za sve oglase dužni ste točno navesti sljedeće podatke:

  • naziv tvrtke (ako je primjenjivo) ili naziv pod kojim obavljate tržišnu djelatnost
  • Svoje ime i prezime ako samostalno obavljate registriranu djelatnost ili imena i prezimena svih osoba ovlaštenih za zastupanje vaše tvrtke
  • adresu poslovnog subjekta (poštanski pretinac nije dovoljan)
  • svoje podatke za kontakt, uključujući e-mail adresu i broj telefona
  • matični broj pod kojim je djelatnost registrirana i naziv registra (ako je primjenjivo)
  • PDV identifikacijski broj (ako je primjenjivo)
  • ako je primjenjivo, podatke o nadležnoj gospodarskoj komori
  • ako je primjenjivo, podatke o autorizaciji za obavljanje djelatnosti, uključujući naziv mjerodavnog tijela koje je izdalo odgovarajuću potvrdu.

  Vodite računa o tome da smještaj i usluge koje nudite precizno i detaljno opišete. Ne ispuštajte informacije koje su gostima važne. Kao pravna osoba, gosta ste dužni obavijestiti o ukupnoj cijeni smještaja ili usluga, uključujući sve važeće poreze.

  Vrijedi li za potrošače koji rezerviraju smještaj na Airbnbu od pravne osobe u ulozi domaćina pravo odustajanja u roku od 14 dana?

  Ne. Prema Članku 16. (l) Direktive EU-a o pravima potrošača, ugovori koji se odnose na pružanje usluga smještaja izuzeti su od prava odustajanja ako ugovor predviđa konkretan datum ili rok izvršenja. Goste biste, međutim, trebali obavijestiti da nemaju pravo odustajanja.

  Napominjemo: ovo ne utječe na prava gosta predviđena Uvjetima otkazivanja koja ste odabrali za svoj smještaj.

  Kako mogu navesti podatke o djelatnosti na Airbnbu?

  Ako ste pravna osoba u ulozi domaćina, navedene podatke o djelatnosti možete unijeti u rubrici „Postavke” na svome korisničkom računu. Uneseni će se podaci automatski prikazivati na stranicama svih vaših oglasa.

  Dodatne informacije za pravne osobe u ulozi domaćina:

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?