Kad počnete unositi tekst u polje za pretraživanje, prikazat će vam se prijedlozi. Za pregledavanje se koristite strelicama na tipkovnici. Za odabir pritisnite „enter”. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretraživanje tražit će taj izraz. Ako je prijedlog poveznica, u pregledniku će se otvoriti ta stranica.
Pravni uvjeti

Kako odrediti koja ste vrsta domaćina na Airbnbu

Kako bismo se pridržavali zakona EU-a o zaštiti potrošača, Airbnb je dužan od svakog domaćina tražiti da se sam izjasni bavi li se ugošćivanjem kao poslovni subjekt ili privatna osoba. Na području Europskog gospodarskog prostora vaš će se status prikazivati gostima u rezultatima pretraživanja i svim vašim oglasima. Na temelju tih ćemo vam podataka također omogućiti pristup odgovarajućim značajkama ovisno o tome na koji se način bavite djelatnošću ugošćivanja.

Utvrđivanje statusa domaćina (poslovni subjekt ili privatna osoba)

 • Poslovni subjekt: u pravilu ste poslovni subjekt ako je iznajmljivanje smještaja na Airbnbu vaše primarno zanimanje ili primarni izvor prihoda ili ako taj posao obavljate u okviru nekog postojećeg poslovnog subjekta, primjerice boutique hotela ili agencije za upravljanje smještajnim kapacitetima. Ako nudite smještaj kao poslovni subjekt ili putem registrirane samostalne djelatnosti, usluge ugošćivanja na Airbnbu vrlo će se vjerojatno također smatrati poslovnom djelatnošću. U pravilu također obavljate djelatnost kao poslovni subjekt ako redovito iznajmljujete smještaj preko Airbnba tijekom dužeg razdoblja s ciljem ostvarivanja zarade. Broj smještaja i/ili doživljaja koje oglašavate na Airbnbu te broj i učestalost rezervacija koje primate također mogu Airbnbu poslužiti kao pokazatelj obavljate li djelatnost kao poslovni subjekt. Ovaj popis nije konačan i mogu se uzeti u obzir i drugi čimbenici kako bi se utvrdilo obavljate li djelatnost kao poslovni subjekt.
 • Privatna osoba: u pravilu iznajmljujete smještaj preko Airbnba kao privatna osoba ako to nije vaše primarno zanimanje ili primarni izvor prihoda (npr. ako vam je ugošćivanje na Airbnbu dodatni posao ili samo povremeno iznajmljujete smještaj preko Airbnba).

Napomena: Airbnb ne može niti je dužan utvrditi koji status imate kao domaćin. Ako niste sigurni koji status imate kao domaćin, preporučujemo vam da potražite savjet odvjetnika ili pravnog savjetnika.

Zašto morate unijeti ove podatke

Kako bismo se pridržavali zakona EU-a o zaštiti potrošača, Airbnb je na području Europskog gospodarskog prostora (EGP) gostima dužan prikazati status domaćina u rezultatima pretraživanja i na stranici vašeg oglasa. Na temelju tih ćemo vam podataka također omogućiti pristup odgovarajućim značajkama ovisno o tome na koji se način bavite djelatnošću ugošćivanja.

Kako se domaćini izjašnjavaju o svom statusu

Svaki će se domaćin u postupku kreiranja oglasa ili kasnije morati izjasniti pruža li usluge ugošćivanja kao poslovni subjekt ili privatna osoba. Status ćete morati unijeti samo jednom. Ako se vaša situacija promijeni te zbog toga budete morali ažurirati svoj status, to možete učiniti u rubrici Podaci o računu. Ako ne budete mogli unijeti izmjene, obratite se službi za podršku.

Dodatni uvjeti za poslovne subjekte koji pružaju usluge ugošćivanja

Sljedeće se informacije odnose na domaćine koji pružaju usluge ugošćivanja kao poslovni subjekt s mjestom prebivališta ili sjedištem na području Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Pružanje informacija o poslovnom subjektu

  Ako pružate usluge ugošćivanja kao poslovni subjekt, prema zakonu o zaštiti potrošača dužni ste prije ugovaranja rezervacije potencijalnim gostima pružiti određene informacije o tom poslovnom subjektu na jasan i razumljiv način. To podrazumijeva sljedeće:

  • podatke za identifikaciju (npr. naziv poslovnog subjekta)
  • adresu poslovnog subjekta (poštanski pretinac nije dovoljan)
  • vaše podatke za kontakt (npr. broj telefona i e-mail adresu)
  • matični broj poslovnog subjekta (ako je relevantan)
  • PDV identifikacijski broj (ako je relevantan)
  • podatke o nadležnoj gospodarskoj komori (ako su relevantni)
  • podatke o autorizaciji za obavljanje djelatnosti, uključujući naziv mjerodavnog tijela koje je izdalo odgovarajuću potvrdu (ako je to relevantno).

  Napomena: podaci koje trebate dostaviti ovise o vašoj specifičnoj situaciji. Ako niste sigurni koje su vaše obveze ako imate registriran poslovni subjekt koji pruža usluge ugošćivanja, preporučujemo vam da potražite savjet odvjetnika ili pravnog savjetnika.

  Prethodno spomenute podatke o poslovnom subjektu možete unijeti u rubriku s podacima o poslovnom subjektu na svom korisničkom računu na Airbnbu. Kad unesete podatke o poslovnom subjektu, oni će se automatski prikazivati u svim vašim oglasima. Dodavanjem ili brisanjem podataka o poslovnom subjektu neće se promijeniti vaš status s obzirom na to jeste li domaćin kao poslovni subjekt ili privatna osoba.

  Pružanje informacija o smještaju i cijenama

  Vodite računa o tome da precizno i detaljno opišete svoj smještaj. Pazite da ne zaboravite navesti informacije koje su relevantne za gosta. Cijena smještaja također mora uključivati sve iznose koje imate obvezu naplaćivati, uključujući poreze (npr. PDV).

  Vrijedi li za goste koji rezerviraju smještaj na Airbnbu od domaćina koji je poslovni subjekt pravo odustajanja u roku od 14 dana?

   Prema Članku 16. (l) Direktive EU-a o pravima potrošača, ugovori koji se odnose na pružanje usluga smještaja putnicima ne uključuju pravo na odustajanje ako ugovor predviđa konkretan datum ili rok izvršenja. Goste biste, međutim, trebali informirati o tome da nemaju pravo na odustajanje.

   Imajte na umu: ovo ne utječe na prava koja gosti ostvaruju na temelju uvjeta otkazivanja koje ste odabrali za svoj smještaj.

    Napomena: sadržaj ove stranice služi isključivo u informativne svrhe. Informacije koje se ovdje nalaze ne mogu se smatrati pravnim savjetom. Ako niste sigurni na što vas neki od ovdje navedenih zakona obvezuje, zatražite savjet odvjetnika ili drugog pravnog savjetnika.

    Zatražite pomoć s rezervacijama, korisničkim računom i dr.
    Prijava ili registracija