Nastavite dalje da biste mogli vidjeti predožene rezultate

  Uvjeti otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti

  Napomena: ovaj se članak ne odnosi na okolnosti povezane s pandemijom koronavirusa (COVID-19). Pročitajte naš članak o izvanrednim okolnostima u vezi s bolesti COVID-19 kako biste saznali što je sve njima obuhvaćeno i posebnu pažnju obratite na ograničenja u pogledu primjene tih uvjeta za rezervacije ugovorene nakon 14. ožujka 2020.

  Stupa na snagu: 20. siječnja 2021.

  Pregled

  U ovim Uvjetima otkazivanja zbog izvanrednih okolnosti objašnjeno je na koji se način tretira otkazivanje rezervacija u slučaju da nakon ugovaranja rezervacije dođe do nepredviđenih događaja na koje ne možete utjecati i zbog kojih je teško moguće ili zakonom zabranjeno iskoristiti rezervaciju. Ovi Uvjeti vrijede i za rezervacije smještaja i za rezervacije doživljaja.

  U slučajevima u kojima je dozvoljeno otkazivanje rezervacije prema ovim Uvjetima, oni dobivaju pravo prvenstva pred uvjetima otkazivanja koji vrijede za tu rezervaciju i rezervacija će biti otkazana prema ovim Uvjetima. Gosti pogođeni nekim od događaja koje obuhvaćaju ovi Uvjeti mogu otkazati svoju rezervaciju i dobiti, ovisno o okolnostima, povrat novca, popust na putovanja i/ili neki drugi oblik naknade. Domaćini pogođeni nekim od događaja koje obuhvaćaju ovi Uvjeti mogu otkazati rezervaciju bez štetnih posljedica, no u određenim okolnostima datumi otkazane rezervacije u kalendaru mogu ostati blokirani.

  Koji su događaji obuhvaćeni

  U ovim se Uvjetima pod pojmom „događaj” podrazumijevaju situacije navedene u nastavku ako do njih dođe nakon ugovaranja rezervacije, ako ih se ne može predvidjeti prilikom ugovaranja rezervacije i ako korisniku onemogućuju ili zakonski zabranjuju iskoristiti rezervaciju.

  Službene promjene uvjeta za odlazak na putovanje. Iznenadne promjene uvjeta za izdavanje vize ili putovnice koje je uvela nadležna državna agencija i zbog kojih nije moguće otputovati na odredište. To ne uključuje izgubljene ili nevažeće putne isprave kao ni druge privatne okolnosti zbog kojih gost ne može otići na putovanje.

  Službeno proglašena izvanredna stanja i epidemije. Slučajevi u kojima vlasti proglase izvanredno stanje na nekom području ili u cijeloj državi, epidemiju, pandemiju ili kakvu ugrozu koja prijeti zdravlju građana. To ne uključuje endemske bolesti kao ni bolesti koje su često povezane s određenim područjima, na primjer malariju u Tajlandu ili groznicu denga na Havajima.

  Službeno proglašena ograničenja za putovanja. Ograničenja za putovanja koja proglasi neka od nadležnih državnih agencija, a koja onemogućuju ili zabranjuju putovanja, boravak na lokaciji na kojoj se nalazi smještaj ili povratak s te lokacije. To ne uključuje neobvezujuća upozorenja za putovanja kao ni druge službene preporuke.

  Vojne operacije i drugi oblici neprijateljskog djelovanja. Ratne aktivnosti, neprijateljsko djelovanje, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi, revolucije, građanski neredi i građanski nemiri.

  Elementarne nepogode. Elementarne nepogode, prirodne katastrofe, prekidi opskrbe osnovnim komunalnim uslugama koji zahvaćaju šira područja, vulkanske erupcije, tsunamiji i druge teške i neuobičajene vremenske nepogode. To ne uključuje vremenske prilike i prirodne pojave koje su dovoljno učestale na nekoj lokaciji da budu očekivane, primjerice uragane na Floridi u razdoblju kad na tom području ima uragana.

  Što nije obuhvaćeno

  Sve ostalo. Ovi Uvjeti dozvoljavaju otkazivanje rezervacija isključivo u slučaju prethodno spomenutih događaja. Ne obuhvaćaju nijednu drugu situaciju. Primjeri situacija u kojima ovi Uvjeti ne dozvoljavaju otkazivanje rezervacije: iznenadna bolest ili ozljeda; zakonom propisane građanske dužnosti poput poziva za obavljanje porotničke dužnosti ili vojne obveze; upozorenja za putovanja ili druge preporuke koje izdaju službena tijela (osim ako se putovanja u potpunosti zabranjuju); otkazivanje ili promjena termina događaja u svrhu kojega je rezervacija ugovorena; bilo kakvi prometni zastoji koji nisu povezani s obuhvaćenim posebnim okolnostima (npr. zatvaranje prometnica i otkazivanje zrakoplovnih, željezničkih, autobusnih i brodskih linija). Ako otkažete rezervaciju zbog neke od navedenih situacija, iznos povrata ovisit će o uvjetima otkazivanja koji vrijede za tu rezervaciju.

  Koji su sljedeći koraci

  Ako vam pošaljemo obavijest ili objavimo informacije iz kojih proizlazi da ovi Uvjeti vrijede za vašu rezervaciju, slijedite upute za otkazivanje koje ćete dobiti od nas. Kad vam pošaljemo obavijest ili objavimo informacije o tome na koji se način primjenjuju ovi Uvjeti, imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim Uvjetima. U rubrici Putovanja moći ćete otkazati rezervaciju za koju vrijede ovi Uvjeti. Ako smatrate da ovi Uvjeti vrijede za vašu rezervaciju, a nismo vam poslali obavijest niti objavili informacije o događaju, molimo vas da nam se obratite kako biste otkazali rezervaciju. U svakom slučaju budite spremni predočiti dokumentaciju iz koje se vidi da je događaj utjecao na vas ili na vašu rezervaciju.

  Ako imate pitanja, obratite nam se.

  Ostale informacije s kojima morate biti upoznati

  Ovi se Uvjeti odnose na sve rezervacije koje počinju na dan njihova stupanja na snagu ili kasnije. Ovi Uvjeti ne vrijede za rezervacije smještaje kategorije Luxe, već postoje posebni Uvjeti povrata novca gostima za smještaj kategorije Luxe.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Vezani sadržaji