Ponudite svoj smještaj i tako pomozite u radu organizacije Airbnb.org

Domaćini putem programa Airbnb.org nude smještaj za hitne potrebe ljudima u kriznim situacijama. Kako biste započeli pružati smještaj u okviru programa Airbnb.org, prijavite se na svoj korisnički račun na Airbnbu.
Niste domaćin na Airbnbu?
Registrirajte se kako biste ponudili smještaj u okviru programa Airbnb.org.