Zajednički trud građana iz cijelog svijeta

Još danas uplatite donaciju kako biste pomogli u financiranju privremenog smještaja ljudima u kriznim situacijama.

Pomozite nam da pronađemo smještaj za još ljudi

Ne možemo znati kada bi negdje mogao izbiti veliki sukob niti kada može doći do prirodne katastrofe. No, u kriznim situacijama Airbnb.org želi pomoći ljudima da pronađu smještaj. Uz vašu pomoć možemo pružiti ljudima ono što im je prijeko potrebno.
Uplatite donaciju

Pomozite nam da pronađemo smještaj za još ljudi

Ne možemo znati kada bi negdje mogao izbiti veliki sukob niti kada može doći do prirodne katastrofe. No, u kriznim situacijama Airbnb.org želi pomoći ljudima da pronađu smještaj. Uz vašu pomoć možemo pružiti ljudima ono što im je prijeko potrebno.
Uplatite donaciju

Pomozite nam da pronađemo smještaj za još ljudi

Ne možemo znati kada bi negdje mogao izbiti veliki sukob niti kada može doći do prirodne katastrofe. No, u kriznim situacijama Airbnb.org želi pomoći ljudima da pronađu smještaj. Uz vašu pomoć možemo pružiti ljudima ono što im je prijeko potrebno.
Uplatite donaciju

Što smo postigli u 2022.

U 2022. domaćini koji sudjeluju u programu Airbnb.org, donatori, partneri te niz udruga i organizacija zajedničkim su snagama pomogli stotinama tisuća ljudi koji su zbog sukoba i prirodnih katastrofa morali napustiti svoje domove. Ovo je za nas bila rekordna godina:
Više od 140 000 ljudi

Osobe kojima je pronađen smještaj u 2022.

Pronalazili smo smještaj za ljude koji su bježali iz Ukrajine, za izbjeglice iz Afganistana i ljude koji su morali napustiti svoje domove zbog prirodnih katastrofa na području SAD-a.
1,5 milijuna noćenja

Besplatna noćenja

Od 2012. do danas putem programa koje obuhvaća Airbnb.org pronađen je smještaj za ukupno 250 000 ljudi.
112 organizacija

Organizacije s kojima smo surađivali

U 2022. ukupno je 112 organizacija, među kojima je bilo neprofitnih organizacija i državnih agencija, tražilo od domaćina koji sudjeluju u programu Airbnb.org da pomognu ljudima koji su se našli u kriznoj situaciji.

Kamo ide novac koji donirate

Cjelokupan iznos vaše donacije bit će utrošen na pronalaženje besplatnog kratkoročnog smještaja gostima koji su uključeni u program Airbnb.org.
Kako funkcioniraju donacije?
Za goste koji su uključeni u naš program smještaj je besplatan. Airbnb.org nikad ne uzima postotak, pa će svaka kuna koju donirate pomoći ljudima da pronađu smještaj kad im to bude najpotrebnije.

Globalna mreža podrške

Airbnb.org surađuje s neprofitnim organizacijama koje ljudima pronalaze privremeni smještaj i potrebne sadržaje te pružaju podršku u kriznim situacijama. Imamo istu svrhu: pomoći onima koji bi mogli biti zanemareni kad dođe do krizne situacije.
Uplatite donaciju

Community Sponsorship Hub

U 2022. organizacija „Community Sponsorship Hub” pomogla je u osnivanju „sponzorskih krugova” kojima je cilj bio organizirati prihvat i pružiti podršku izbjeglicama iz Afganistana, od kojih su mnogi prilikom dolaska u SAD boravili u smještajima domaćina koji sudjeluju u programu Airbnb.org.

Community Sponsorship Hub

U 2022. organizacija „Community Sponsorship Hub” pomogla je u osnivanju „sponzorskih krugova” kojima je cilj bio organizirati prihvat i pružiti podršku izbjeglicama iz Afganistana, od kojih su mnogi prilikom dolaska u SAD boravili u smještajima domaćina koji sudjeluju u programu Airbnb.org.

Community Sponsorship Hub

U 2022. organizacija „Community Sponsorship Hub” pomogla je u osnivanju „sponzorskih krugova” kojima je cilj bio organizirati prihvat i pružiti podršku izbjeglicama iz Afganistana, od kojih su mnogi prilikom dolaska u SAD boravili u smještajima domaćina koji sudjeluju u programu Airbnb.org.

„Zahvaljujući sredstvima namijenjenim pronalaženju privremenog smještaja koje osigurava organizacija Airbnb.org, sponzorski krugovi mogu osigurati smještaj za prihvat [za izbjeglice] i s manje brige pružati pomoć ljudima koji tek dolaze u SAD kako bi započeli novi život.”

Sarah Krause, izvršna direktorica organizacije „Community Sponsorship Hub”

CORE

Domaćini koji sudjeluju u programu Airbnb.org primili su u svoje smještaje ljude iz organizacije CORE koji su došli na Floridu pomoći u saniranju posljedica uragana Ian. Prostori nekih domaćina poslužili su i kao koordinacijski centri ili skladišta.

CORE

Domaćini koji sudjeluju u programu Airbnb.org primili su u svoje smještaje ljude iz organizacije CORE koji su došli na Floridu pomoći u saniranju posljedica uragana Ian. Prostori nekih domaćina poslužili su i kao koordinacijski centri ili skladišta.

CORE

Domaćini koji sudjeluju u programu Airbnb.org primili su u svoje smještaje ljude iz organizacije CORE koji su došli na Floridu pomoći u saniranju posljedica uragana Ian. Prostori nekih domaćina poslužili su i kao koordinacijski centri ili skladišta.

„Kad dođe do katastrofe, moraju se zadovoljiti osnovne potrebe, posebno u marginaliziranim zajednicama. Smještaji iz programa Airbnb.org za ljude iz organizacije CORE koji su pružali neposrednu pomoć bili su od ključne važnosti za pružanje pomoći ljudima kojima je pomoć bila prijeko potrebna.”

Laura Cansicio, potpredsjednica za partnerstva i razvoj

EURORDIS

Od početka ruske invazije EURORDIS pomaže ljudima iz Ukrajine koji boluju od rijetkih bolesti da napuste zemlju i pronađu smještaj i odgovarajuću zdravstvenu njegu.

EURORDIS

Od početka ruske invazije EURORDIS pomaže ljudima iz Ukrajine koji boluju od rijetkih bolesti da napuste zemlju i pronađu smještaj i odgovarajuću zdravstvenu njegu.

EURORDIS

Od početka ruske invazije EURORDIS pomaže ljudima iz Ukrajine koji boluju od rijetkih bolesti da napuste zemlju i pronađu smještaj i odgovarajuću zdravstvenu njegu.

„Partnerstvo s organizacijom Airbnb.org primjer je programa za pružanje pomoći koji uzima u obzir često komplicirane potrebe obitelji čiji članovi boluju od rijetkih bolesti.”

Yann Le Cam, izvršni direktor EURORDIS-a

Global Empowerment Mission

U 2022. GEM je surađivao s organizacijom Airbnb.org na preseljenju afričkih studenata iz Ukrajine i traženju smještaja za obitelji s niskim primanjima na Floridi koje su morale napustiti svoje domove zbog uragana Ian.

Global Empowerment Mission

U 2022. GEM je surađivao s organizacijom Airbnb.org na preseljenju afričkih studenata iz Ukrajine i traženju smještaja za obitelji s niskim primanjima na Floridi koje su morale napustiti svoje domove zbog uragana Ian.

Global Empowerment Mission

U 2022. GEM je surađivao s organizacijom Airbnb.org na preseljenju afričkih studenata iz Ukrajine i traženju smještaja za obitelji s niskim primanjima na Floridi koje su morale napustiti svoje domove zbog uragana Ian.

„Kroz program Airbnb.org možemo pomoći znatno većem broju ljudi i pružiti mnogo veću sigurnost onima koji su se zatekli u kriznoj situaciji.”

Michael Capponi, osnivač i predsjednik organizacije „Global Empowerment Mission”

Nova Ukraine

U 2022. organizacija „Nova Ukraine” započela je suradnju s organizacijom Airbnb.org u cilju pružanja pomoći ljudima koji su pobjegli iz Ukrajine kako bi započeli novi život u SAD-u ili nekoj od europskih zemalja.

Nova Ukraine

U 2022. organizacija „Nova Ukraine” započela je suradnju s organizacijom Airbnb.org u cilju pružanja pomoći ljudima koji su pobjegli iz Ukrajine kako bi započeli novi život u SAD-u ili nekoj od europskih zemalja.

Nova Ukraine

U 2022. organizacija „Nova Ukraine” započela je suradnju s organizacijom Airbnb.org u cilju pružanja pomoći ljudima koji su pobjegli iz Ukrajine kako bi započeli novi život u SAD-u ili nekoj od europskih zemalja.

„Obratila sam se organizaciji „Nova Ukraine” kako bih pronašla smještaj za sebe i svog četverogodišnjeg sina. Odmah sam dobila odgovor. Imali smo smještaj koji je platio Airbnb.org na mjesec dana!”

Natalia je pronašla smještaj putem programa Airbnb.org

Phineo

Kad je započela invazija na Ukrajinu, organizacije „Phineo” i „United for Ukraine” pomagale su samohranim majkama, građanima starije dobi i osobama s invaliditetom u pronalaženju smještaja u susjednim zemljama.

Phineo

Kad je započela invazija na Ukrajinu, organizacije „Phineo” i „United for Ukraine” pomagale su samohranim majkama, građanima starije dobi i osobama s invaliditetom u pronalaženju smještaja u susjednim zemljama.

Phineo

Kad je započela invazija na Ukrajinu, organizacije „Phineo” i „United for Ukraine” pomagale su samohranim majkama, građanima starije dobi i osobama s invaliditetom u pronalaženju smještaja u susjednim zemljama.
„Financijska i tehnološka pomoć organizacije Airbnb.org omogućila nam je da odmah odgovorimo na kriznu situaciju pomoću odgovarajuće platforme, provjerenih domaćina i službe za podršku dostupne 0 – 24.”
Alina Nosenko, voditeljica strateških partnerstava u organizaciji „Phineo”

Zahvaljujemo svojim partnerima i svim organizacijama koje ljude upućuju na našu platformu

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo

© 2023 Airbnb.org. Sva prava pridržana
© 2023 Airbnb.org. Sva prava pridržana
© 2023 Airbnb.org. Sva prava pridržana