Podijelite svoju strast s drugim ljudima

Radite ono što volite (i pritom zarađujte) u okviru Airbnb doživljaja

Izgradite svoj brend pomoću Airbnb doživljaja

Ljudi iz čitavog svijeta već se dive vašim izvanrednim sportskim rezultatima. A sada vas u suradnji s Međunarodnim olimpijskim odborom i Međunarodnim paraolimpijskim odborom pozivamo da ono u čemu uživate ljudima predstavite na potpuno drugačiji način. Zakoračite izvan granica sporta kojim se bavite i ostvarite zaradu radeći ono što volite uz pomoć Airbnb doživljaja, jedinstvenih aktivnosti koje vode lokalci.

Kao domaćin doživljaja kreirajte i vodite jedinstvenu aktivnost koja se zasniva na vašim vještinama, ciljevima koje podržavate, kulturi kojoj pripadate i sl. Na Airbnbu možete ispričati svoju priču na način na koji želite, radilo se o satovima mačevanja ili o vožnji gradom na biciklu.

Airbnb mi je pomogao da ono u čemu uživam i dalje dijelim s drugim ljudima”

Daniel Gomez
dvostruki olimpijac,
domaćin doživljaja na Airbnbu

Airbnb mi je pomogao da ono u čemu uživam i dalje dijelim s drugim ljudima”

Daniel Gomez
dvostruki olimpijac,
domaćin doživljaja na Airbnbu

Postanite domaćin

Neovisno o tome želite li osigurati podršku za svoju olimpijsku karijeru ili se pripremiti za razdoblje koje slijedi, uz pomoć Airbnba možete zarađivati radeći ono što volite.