Jedinstvena prilika koju donosi ugošćivanje
Podijelite s drugima ono što vam je najdragocjenije
Prilagodite smještaj osobama s invaliditetom i pružite priliku gostima da u njemu provedu trenutke kojih će se sjećati cijeli život.
Prilagodite smještaj osobama s invaliditetom
Uključite se u zajednicu čija je pažnja usmjerena na promicanje inkluzivnosti i ponudite smještaj uređen tako da može zadovoljiti potrebe šire skupine gostiju.
  • „Željeli smo da prostor bude lijepo uređen, da ima mnogo svjetla i da cjelokupni ambijent bude iscjeljujući.”
    Monica, domaćin u Portlandu (Oregon)
    Pogledajte njezin profil
Postanite domaćin
Imate li pitanja?
Možete besplatno dobiti izravnu pomoć od najboljih domaćina na Airbnbu
Kakvu vam podršku pružamo
Osiguranje i zaštita domaćina od odgovornosti
Nezgode su rijetkost, no većina rezervacija na Airbnbu uključuje osiguranje od materijalne štete i osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1 000 000 USD.
Smjernice za sigurnost i zaštitu od bolesti COVID-19
Kako bismo zaštitili zdravlje svojih korisnika, u suradnji sa stručnjacima uveli smo mjere za sigurnost i zaštitu za sve korisnike te posebne mjere za čistoću za domaćine.
Visoki standardi za goste
Kako bi domaćini mogli biti bezbrižni, prije ugovaranja rezervacije od gostiju mogu tražiti identifikacijski dokument i pročitati njihove recenzije. Novi Standardi za goste donose viša očekivanja u pogledu ponašanja gostiju.
Započnite s iznajmljivanjem smještaja
Pomoći ćemo vam da uredite svoj oglas.
Saznajte više i povežite se s iskusnim domaćinima
Pružit ćemo vam više informacija o ugošćivanju i pristup webinarima koji se održavaju uživo na kojima iskusni domaćini mogu odgovoriti na vaša pitanja.
Odabirom opcije „Registracija” dajem suglasnost Airbnbu za obradu mojih osobnih podataka u skladu s Airbnbovim pravilima o privatnosti