Sljedeći pothvat u vašem životu omogućen
ugošćivanjem
Budite spremni za dalje
Ostvarite dodatni prihod oglašavajući smještaj na Airbnbu, platformi koja je dosad zabilježila više od milijardu gostiju.
Ugošćujte onako kako vam najviše odgovara
Airbnb vam pruža alate i savjete pomoću kojih možete biti sam svoj gazda i ponuditi bilo što, bilo gdje i onda kad to vama odgovara.
  • „Doista je oslobađajuće baviti se poduzetništvom. Kao domaćini zarađujemo punu plaću, a ne radimo puno radno vrijeme, pa možemo razvijati i druge segmente poslovanja i provoditi više vremena s obitelji.”
    Catherine,
    domaćin iz Columbusa (Ohio)
    Pročitajte savjete drugih domaćina
Postanite domaćin
Imate li pitanja?
Možete besplatno dobiti izravnu pomoć od najboljih domaćina na Airbnbu
Kakvu vam podršku pružamo
Osiguranje i zaštita domaćina od odgovornosti
Nezgode su rijetkost, no većina rezervacija na Airbnbu uključuje osiguranje od materijalne štete i osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1 000 000 USD.
Smjernice za sigurnost i zaštitu od bolesti COVID-19
Kako bismo zaštitili zdravlje svojih korisnika, u suradnji sa stručnjacima uveli smo mjere za sigurnost i zaštitu za sve korisnike te posebne mjere za čistoću za domaćine.
Visoki standardi za goste
Kako bi domaćini mogli biti bezbrižni, prije ugovaranja rezervacije od gostiju mogu tražiti identifikacijski dokument i pročitati njihove recenzije. Novi Standardi za goste donose viša očekivanja u pogledu ponašanja gostiju.
Započnite s iznajmljivanjem smještaja
Pomoći ćemo vam da uredite svoj oglas.
Saznajte više i povežite se s iskusnim domaćinima
Pružit ćemo vam više informacija o ugošćivanju i pristup webinarima koji se održavaju uživo na kojima iskusni domaćini mogu odgovoriti na vaša pitanja.
Odabirom opcije „Registracija” dajem suglasnost Airbnbu za obradu mojih osobnih podataka u skladu s Airbnbovim pravilima o privatnosti