Smještaji za osobe koje pomažu u borbi protiv bolesti COVID-19

Što su to smještaji za pružatelje pomoći?

Zahvaljujući organizaciji Airbnb.org domaćini mogu ponuditi smještaj osobama koje pomažu u borbi protiv bolesti COVID-19, a koje moraju biti bliže svom radnom mjestu ili na sigurnoj udaljenosti od svojih obitelji.

Što su to smještaji za pružatelje pomoći?

Zahvaljujući organizaciji Airbnb.org domaćini mogu ponuditi smještaj osobama koje pomažu u borbi protiv bolesti COVID-19, a koje moraju biti bliže svom radnom mjestu ili na sigurnoj udaljenosti od svojih obitelji.

Kome su namijenjeni?

Smještaji za pružatelje pomoći dostupni su osobama koje su povezane s nekom od neprofitnih organizacija s kojima Airbnb.org surađuje i kojima je potreban smještaj.

Kome su namijenjeni?

Smještaji za pružatelje pomoći dostupni su osobama koje su povezane s nekom od neprofitnih organizacija s kojima Airbnb.org surađuje i kojima je potreban smještaj.

Kako možete pomoći

Želite li pružiti smještaj osobama koje pomažu u borbi protiv bolesti COVID-19? Morate imati aktivan korisnički račun kao Airbnb domaćin i morate ponuditi cijeli prostor.

Kako možete pomoći

Želite li pružiti smještaj osobama koje pomažu u borbi protiv bolesti COVID-19? Morate imati aktivan korisnički račun kao Airbnb domaćin i morate ponuditi cijeli prostor.

Odgovori na vaša pitanja

Saznajte više o inicijativi i o tome kako pružiti smještaj osobama koje pomažu u borbi protiv bolesti COVID-19.

Smještaji za pružatelje pomoći i Airbnb.org

Inicijativa za pružanje smještaja osobama koje pomažu u borbi protiv bolesti COVID-19 postaje dio organizacije Airbnb.org, neprofitne organizacije izuzete od oporezivanja u skladu s poglavljem 501(c)(3) Poreznog zakona SAD-a koja pomaže ljudima pružajući im prostor i druge oblike pomoći u kriznim situacijama.